PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole oferuje do sprzedaży, w trybie ustnego przetargu publicznego

Artykuł sponsorowany PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA

lokal użytkowy o pow. 225,05 m2

w Dobrzeniu Wielki os. Energetyk 13C/1A

Pierwsza sala: 70,02 m2, druga sala: 50,98 m2,

pomieszczenia biurowe,

zaplecze sanitarne oraz szyb windy,

łazienka i W.C.,

parter,

2 wejścia,

c.o. i ciepła woda z sieci miejskiej,

piwnica o pow. 57,66m2 składająca się z: wentylatorowni, pomieszczenia personelu, szatni, zaplecza sanitarnego, klatki schodowej z komunikacją i pomieszczenia zaworów,

z udziałem w wysokości 477/10.000 w częściach wspólnych i w gruncie

Cena wywoławcza: 210.000,00 zł netto.

Wadium w wysokości: 21 000,00 zł.

Postąpienie (przebitka o): 2.100,00 zł.

Zwolniony z podatku VAT – stan na styczeń 2020 r.

Min. wartość sprzedaży brutto lokalu (z 1 postąpieniem): 212.100,00 zł

Lokal można oglądać od 18.08.2020 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu

Katarzyna Bednarz - Kiryk: 77 423-53-12.

Licytacja odbędzie się w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, w sali audiowizualnej**w dniu 25.08.2020 r. o godz. 1200.**

Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określone zostały w Ogłoszeniu o przetargu dostępnym na stronie https://pgegiek.pl/przetargi/Sprzedaz-nieruchomosci.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady ukryte i zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie transakcji bez podania przyczyn.

Dodaj ogłoszenie