Pieniądze z Inicjatywy zmieniają gminę Krapkowice

Materiał partnera zewnętrznego
Wymiana podłogi w sali wiejskiej w Gwoździcach.
Wymiana podłogi w sali wiejskiej w Gwoździcach.

Ruszyła realizacja projektów w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Pierwszy z nich to wymiana podłogi w sali wiejskiej w Gwoździcach. Koszt zadania to 9 tysięcy złotych. 5 tysięcy pochodzi z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego, 4 tysiące z budżetu gminy Krapkowice.

Przypomnijmy, Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020-2022 przyznawana jest na dofinansowanie zadań własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane na terenach wiejskich. W tym roku gminie Krapkowice z Inicjatywy współfinansowane zostaną także trzy inne inwestycje: wymiana wyeksploatowanych urządzeń na placu zabaw w sołectwie Nowy Dwór Prudnicki; modernizacja zaplecza kuchennego - zmywalni naczyń w budynku komunalnym - strażnicy OSP w Ściborowicach oraz wykonanie przyłącza energetycznego wraz z rozprowadzeniem zasilania i oświetlenia placu wiejskiego w Żużeli.

Dodaj ogłoszenie