PIT za 2018 rozliczysz w 2019 roku online w Internecie. 15 lutego 2019 Ministerstwo Finansów uruchomi usługę Twój e-PIT. Jak będzie wyglądało rozliczenie PIT za 2018 rok? Co musi zrobić podatnik, by PIT 37 albo PIT 38 dotarł do urzędu skarbowego? Czy można zrobić zmiany w rozliczeniu podatkowym za 2018 rok? 1 procent podatku w PIT za 2018 rok, ulga na dzieci i inne ulgi podatkowe w PIT za 2018 rok, odliczenia darowizn w PIT za 2018 rok, odliczenia IKZE i IKE w PIT za 2018 rok, wydatki na cele rehabilitacyjne w PIT za 2018 rok.

PIT za 2018 rok - zmiany w rozliczeniu podatku

Nowa usługa online "Twój e-PIT" to przeniesienie obowiązku sporządzenia zeznania podatkowego PIT na urząd skarbowy, by podatnik nie musiał wypełniać i składać PIT 37 i PIT 38, ani nawet wnioskować o to.

Agnieszka Jóźwin-Dalecka, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Opolu, wyjaśnia, że w większości państw Europy podatnicy korzystają ze wstępnie wypełnionych elektronicznych zeznań podatkowych w różnym zakresie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jak rozliczyć 1 procent podatku 2019 w PIT za 2018 roku. Zmiany w rozliczeniu 1 procenta podatku

Jak rozliczyć PIT za 2018 rok? Dla kogo zmiany?

Wprowadzony od 2019 roku w Polsce „Twój e-PIT” dotyczy podatników składających:

 • PIT-37 - czyli tych, którzy uzyskują dochody z pracy, nie prowadzą działalności gospodarczej
 • PIT-38 - czyli tych uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych, np. zbycia akcji, rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, czy jako osoby samotnie wychowujące dzieci.

Krajowa Administracja Skarbowa wypełni za nich zeznanie podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok (na przykład ulga na dzieci, numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku należnego) oraz danych będących w zasobach urzędu skarbowego (o kwocie zaliczek wpłaconych na podatek dochodowy), ZUS (o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (na przykład ulga na dzieci) - wylicza Agnieszka Jóźwin-Dalecka.

Jak rozliczyć PIT za 2018 rok - rozliczenie wspólnie z małżonkiem, rozliczenie ulg podatkowych i odliczenia, 1 procent

Wpisz swoje dane:

 • PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
 • kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017
 • kwotę przychodu z jednej z informacji
 • od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018
 • możesz też użyć profilu zaufanego
 • Sprawdź swoje dane. Teraz możesz:
 • zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
 • jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na:
  > wspólne z małżonkiem
  > jako osoba samotnie wychowująca dzieci
 • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1 procent podatku
 • zmienić dane ulgi na dziecko lub dodać ulgę
 • dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
 • odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę
 • nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone
 • Zaakceptuj i wyślij zeznanie

Teraz możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru

PITY 2019, czyli jak rozliczyć podatek za 2018 rok elektronicznie. PIT 37 i PIT 38 online.

Jak rozliczyć PIT za 2018 rok elektronicznie

Zgodnie z prawem, kto w ustawowym terminie, czyli do końca kwietnia 2019 - nie podejmie żadnej czynności w sprawie tak przygotowanego zeznania, wyraża zgodę na automatyczne, elektroniczne złożenie PIT 37 lub PIT 38 za 2018 rok.

Zaletą takiego rozwiązania - poza „zwolnieniem” z konieczności samodzielnego rozliczania - ma być także krótszy okres zwrotu nadpłaty podatku: 45 dni od akceptacji rozliczenia.

W przypadku druków złożonych papierowo - termin ten wynosi 3 miesiące.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: NIEDZIELE HANDLOWE w 2019 roku

Ministerstwo szacuje, że wprowadzenie tej usługi oznacza, iż blisko 25 procent podatników rozliczających się indywidualnie, niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, żeby rozliczyć się z tytułu podatku dochodowego za rok ubiegły.

Kolejne 25 proc. podatników (osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem i niekorzystające z żadnych ulg i odliczeń) będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć.

Nowa usługa wymusiła na pracodawcach i zleceniodawcach konieczność przekazywania informacji o rocznym rozliczeniu składek do 30 stycznia zamiast do końca lutego.

W kolejnych latach usługa "Twój e-PIT" ma być rozszerzana o inne rodzaje zeznań podatkowych.