PIT-36

Redakcja
Przykłady wyliczeń podatku od dochodów uzyskanych za granicą w 2008 r. z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego:

a. Dochód uzyskany w Polsce:20.000 zł

b. Dochód uzyskany za granicą:40.000 zł

c. Podatek zapłacony za granicą: 10.000 zł

d. Razem dochód (a+b): 60.000 zł

e. Podatek polski wg skali podatkowej od 60.000 zł (7.866,25 + 30% nadwyżki ponad 44.490 = 7.866,25 +4.653): 12.519,25 zł

f. Podatek zagraniczny do odliczenia od podatku polskiego (12.519,25 zł x 40.000 zł)/60.000 zł: 8.346,16 zł

g. Podatek do zapłacenia w Polsce: 12.519,25 zł - 8.346,16 zł * minus zaliczki na podatek pobrane w Polsce: 4.173,09

Wideo

Dodaj ogłoszenie