Dokonywanie płatności kartą stało się tak powszechne, że na ogół nie zastanawiamy się w jaki sposób nasze środki pieniężne są pobierane z rachunku bankowego. W przypadku płatności kartą na terenie naszego kraju cały proces jest nam znany i nie musimy martwić się o żadne opłaty dodatkowe.

Problematyczne stają się płatności tymi samymi kartami poza granicami kraju, kiedy do kosztów towarzyszących płatności dochodzi przewalutowanie.

Jak przebiega proces przewalutowania?

Dokonując płatności w obcej walucie kwota transakcji zostaje na początku przeliczona na walutę rozliczeniową naszej karty, czyli na złotówki w przypadku kart Visa oraz na euro lub dolary amerykańskie w przypadku karty MasterCard.

Przeliczenie następuje po kursie organizacji płatniczej z dnia rozliczenia transakcji, który jest opublikowany na stronie internetowej Visa lub Mastercard.
Niejednokrotnie są one korzystniejsze niż kursy po których przelicza bank.

Płatność kartą złotówkową za granicą

Przy płatnościach kartą Visa, kwota transakcji jest od razu przewalutowywana na złotówki po kursie operatora (Visa). Tak przeliczona suma ulega zablokowaniu na rachunku do momentu zaksięgowania transakcji przez bank, który najczęściej pobiera od niej dodatkowo prowizję za przewalutowanie.

Na koniec przewalutowana kwota wraz z prowizją odprowadzana jest z naszego rachunku.

W przypadku kart obsługiwanych przez organizację płatniczą MasterCard spotkamy się najczęściej z podwójnym przewalutowaniem.

Polega ono na przeliczeniu kwoty transakcji najpierw na walutę rozliczeniową karty według kursu MasterCard. Następnie, tak obliczoną kwotę przelicza się na złotówki, tym razem według kursu stosowanego przez nasz bank. Wyrażona w złotówkach suma zostaje zablokowana na rachunku do momentu zaksięgowania transakcji przez bank. Niektóre z banków od tej kwoty podbierają prowizję za przewalutowanie. Zdarza się to jednak rzadziej niż w przypadku kart Visa. Tak powstała suma zostaje finalnie pobrana z naszego rachunku.

Opłaty za płatności kartą złotówkową wynoszą od 0% do nawet 5,9 % kwoty wykonywanej transakcji za granicą.

JAKIE SĄ OPŁATY ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ DEBETOWĄ? Sprawdź na kolejnej stronie