Pogrzeby kapłanów, którzy zmarli w ostatnią niedzielę

Krzysztof Ogiolda
Krzysztof Ogiolda
Ks. Ryszard Michalik
Ks. Ryszard Michalik Diecezja opolska
Udostępnij:
W niedzielę, 22 listopada zmarło trzech kapłanów: ks. Józef Wojtasek, ks. Ryszard Michalik oraz ks. dr Zygmunt Nabzdyk. Ich pogrzeby zaplanowano na czwartek, piątek i sobotę.

Ks. Zygmunt Nabzdyk Święcenia kapłańskie przyjął w 1954 roku

W latach 1954-1957 był wikariuszem w parafii św. Barbary w Bytomiu.

Od 1957 do 1959 pracował jako prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie - Opolu. W latach 1959 - 1977 był w tymże seminarium ojcem duchownym (wychowawcą i kierownikiem duchowym kleryków).
Od roku 1977 do 1983 był dyrektorem Domu Studiów w Opolu, zaś w latach 1977 - 1994 także wykładowcą w seminarium. Od 1977 do 2008 był również diecezjalnym ojcem duchownym. W latach 1989 - 2008 sędzia Sądu Diecezji Opolskiej, wieloletni członek Rady Kapłańskiej.

W latach 1988-2008 był duszpasterzem inteligencji i zarazem opiekunem Klubów Inteligencji Katolickiej. Był także promotorem sprawiedliwości w etapie diecezjalnym procesu beatyfikacyjnego Marii Luizy Merkert i Franciszki Werner (1984-1997). W 1981 r. otrzymał tytuł honorowy kapelana Jego Świątobliwości. W 2008 przeszedł na emeryturę.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 28 listopada 2020 r. o godz. 13:00 w kościele parafialnym św. Michała Archanioła w Prudniku.

Ks. Ryszard Michalik został wyświęcony na księdza 15 czerwca 1991 roku

W latach 1991 - 1994 pracował jako wikariusz w parafii Świętej Rodziny w Zawadzkiem.

Od 1994 do 1996 roku był wikarym w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu. Kolejne dwa lata pełnił funkcję wikariusza w parafii św. Piusa X i św. Marii Goretti w Kędzierzynie-Koźlu (Blachownia), zaś w latach 1998–2003 był wikariuszem parafii w Łączniku.

W roku 2003 objął jako proboszcz parafię św. Klemensa w Rusocinie i pracował w niej przez 11 lat, do 2014 roku. Kolejne dwa lata był proboszczem w parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach.

Od 2016 r. był proboszczem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej. Od października 2020 chorował na COVID-19.

Eksportacja odbędzie się w czwartek, 26 listopada o godzinie 16:30, a pogrzeb w piątek, 27 listopada, o godzinie 11:00 w kościele parafialnym w Chróścinie Opolskiej.

Ks. Józef Wojtasek święcenia kapłańskie przyjął 23 IV 1978 r. z rąk bp. Alfonsa Nossola w katedrze opolskiej.

Został mianowany wikariuszem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu (1978-1981). Następnie był wikarym w parafii św. Anny w Zabrzu (1981-1983) oraz w parafii św. Marcina Biskupa w Tarnowie Opolskim (1983-1985).

19 XII 1985 r. został mianowany administratorem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Moszczance, a po uzyskaniu niezbędnej wówczas zgody władz państwowych od 29 VIII 1986 r. – jej proboszczem.

Dzięki jego zaangażowaniu w 1988 r. został ukończony nowy kościół parafialny w Moszczance (poprzedni uległ zniszczeniu w wyniku działań wojennych w 1945 r. i na cele świątyni zaadaptowano przedwojenną restaurację „Unter den Linden”) i nowa plebania oraz wzniesiony nowy kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na cmentarzu parafialnym w Moszczance, który został poświęcony w 1995 r.

W latach 1992-1997 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Prudnik.

Eksportacja odbędzie się w środę, 25 listopada 2020 r. o godz. 16:30 w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Moszczance; pogrzeb w tej samej świątyni w czwartek, 26 listopada 2020 r. o godz. 11:00.

Media obecne terenie przygranicznym. Znamy zasady.

Wideo

Dodaj ogłoszenie