Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują zmienione regulacje w zakresie możliwości stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu do 50 proc. Podwojono limit przychodów, które można pomniejszyć w ten sposób przed opodatkowaniem, ale jednocześnie wykluczono z grona uprawnionych podatników całe ich rzesze: konsultantów, inżynierów w zakresie projektów, osoby programujące gry komputerowe, a nawet nauczycieli akademickich. Fiskus jednak poprawi to prawo. I to z mocą wsteczną od 1 stycznia, co w praktyce oznacza, że "przywróceni" do praw podatnicy będą z nich korzystać bez przerwy.

Do końca 2017 r. możliwość stosowania podwyższonych do 50 proc. kosztów uzyskania przychodów zależała przede wszystkim od tego, czy przychód został uzyskany z tytułu wykonania utworu lub innego przedmiotu praw własności intelektualnej, które są przedmiotem prawa autorskiego. Finalnie, wiele różnych zawodów mogło korzystać z podwyższonych kosztów. Wysokość podwyższonych kosztów uzyskania przychodu była ograniczona kwotą 42 764 zł.

Od początku 2018 r. limit podwyższonych kosztów uzyskania przychodu uległ zwiększeniu do 85 528 zł. Jednakże wraz z tą zmianą wprowadzono istotne ograniczenie dotyczące branż, w których znajdą zastosowanie podwyższone koszty uzyskania przychodu.

Niestety wiele osób, które do końca 2017 r. mogło korzystać z 50 proc. kosztów uzyskania przychodu, z takiej możliwości już nie skorzysta w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. podwyższone koszty uzyskania przychodu do 50 proc. można zastosować w przypadku działalności:
1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
5) publicystycznej.

Powyższy katalog z możliwości stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu wyeliminował m.in. projektantów budowlanych (przy czym architekt będzie mógł stosować 50 proc. koszty), webdeveloperów, twórców prezentacji multimedialnych, grafików, projektantów znaków graficznych, projektantów mody, copywriterów, tłumaczy.

W zasadzie cała branża IT nie mogłaby zastosować podwyższonych kosztów uzyskania przychodu z wyjątkiem osób, które zajmowały się tworzeniem programów komputerowych.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 18 stycznia 2018 r. zakłada rozszerzenie katalogu przychodów, dla których mogłyby być zastosowane podwyższone koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z proponowanym brzmieniem przepisu

dodatkowo z tej możliwości mają skorzystać inżynierowie budowlani, tłumacze w przypadku dokonywania tłumaczenia cudzego utworu. Podwyższonymi kosztami uzyskania przychodu będzie również objęta działalność twórcza w zakresie gier komputerowych, działalność konserwatorska, działalność muzealnicza w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej.

Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2018 r., przy czym zmiany w katalogu czynności, dla których możliwe jest podwyższenie kosztów uzyskania przychodu do 50 proc. mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Zatem, w przypadku wykonywania czynności, które obecnie nie dają prawa do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, ale po nowelizacji przepisów będą uprawniały do skorzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, warto wydzielić w obecnie podpisywanych umowach kwoty związane z ich wykonywaniem - po to, żeby w przyszłości móc w łatwy sposób dokonać obliczenia podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

Magdalena Flis, doradca podatkowy Tax Care