Przykład obliczenia dla tego podatku:

Redakcja
Przychód ze sprzedaży nieruchomości 280.000 zł Opłata notarialna przy sprzedaży nieruchomości 5.000 zł Koszty uzyskania przychodu, w tym:

- wydatki poniesione na zakup sprzedawanej nieruchomości 250.000 zł

- nakłady poniesione na remont sprzedawanej nieruchomości 15.000 zł

Dochód [(280.000 - 5.000) - (250.000 + 15.000)] 10.000 zł

Stawka podatku 19%

Podatek należny 1.900 zł

Wideo

Dodaj ogłoszenie