Mieszkający w Niemczech Winfried Plitzko, syn pierwszego prezesa i założyciela spółdzielni rolniczej w Rostkowicach koło Białej Urbana Plitzko, przysłał do naszej redakcji list, skierowany do zarządu RSPRostkowice.

- W imieniu mojego ojca zwracam się z prośbą do prezesa i całego zarządu, aby swoją decyzję oficjalnie przed członkami spółdzielni uznali za pochopną - pisze Winfried Plitzko - Aby dzięki pojednaniu i solidarności możliwa była kontynuacja pracy! Dalszy rozwój spółdzielni powinien być priorytetem dla obecnie rządzących.

Zobacz: Co zrobić przy wykluczeniu ze spółdzielni?

W lipcu na walnym zebraniu prezes RSP Rostkowice Stanisław Derda zaproponował, aby 300 hektarów pola podzielić proporcjonalnie między 17 członków RSP.

Faktycznie oznacza to rozpad spółdzielni, budowanej od lat 50. bo każdy właściciel mógłby potem sprzedać ziemię.

Większość się temu sprzeciwiła. WRSPnadal trwają gorące spory. Kilka osób dąży do podzielenia mienia, co jest zresztą zgodne z przepisami prawa.

Do sprawy wrócimy.