Róże Powiatu, January i Januarki. W Oleśnie starosta nagrodził wybitnych mieszkańców oraz wolontariuszy [ZDJĘCIA]

Mirosław Dragon
Mirosław Dragon
Gala Róż Powiatu w Oleśnie. Nagrodzeni zostali laureaci Róż Powiatu Januarych i Januarków.
Gala Róż Powiatu w Oleśnie. Nagrodzeni zostali laureaci Róż Powiatu Januarych i Januarków. Mariola Flank
W sumie ponad 30 osób odebrało nagrody i wyróżnienia za swoją działalność podczas gali Róż Powiatu w Oleśnie. Starosta oleski nagrodził najwybitniejszych mieszkańców, społeczników oraz wolontariuszy. Zobaczcie, kto został nagrodzony.

Spis treści

Róże Powiatu to nagrody starosty oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wolontariatu. Uroczystą galę zorganizowano w hali sportowej przy Zespołu Szkół w Oleśnie.

W hali ustawiono stoły, przy których zasiedli zaproszeni goście. Była także scena, na której wystąpili nagrodzeni oraz uświetniający galę muzyk Michał Jędryszek.

- To jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu - komentuje Piotr Górok, jeden z laureatów Róż Powiatu. - Nigdy nie myślałem, że moje zainteresowanie i propagowanie historii naszej małej ojczyzny, naszego heimatu, zostanie docenione poprzez przyznanie mi tak wyjątkowego dla mnie wyróżnienia. Jest to teraz dla mnie zobowiązanie do dalszego, jeszcze większego zaangażowania się w odkrywanie historii naszej Ziemi Oleskiej.

Podczas hali starosta oleski Roland Fabianek wręczył nie tylko Róże Powiatu, ale także January i Januarki.

Laureatami Róż Powiatu za rok 2022 zostali:

 • Marlena Iwańska - animatorka kultury oraz instruktorka zajęć plastycznych w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach. Artystka, zajmująca się pisarstwem i malarstwem. Jej ulubioną techniką malarską jest malowanie tuszem na kartonie. Jest autorką wielu warsztatów, nawiązujących do rękodzieła ludowego. Ponadto opiekuje się stałą ekspozycją w Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach. Jest także autorką książki„Dzieci, jest już wojna”, wydanej w 2021 roku. Są to wspomnienia ostatnich świadków II wojny światowej, żyjących na terenie gminy Rudniki. Uzupełnieniem książki było słuchowisko wyemitowane w Radiu Ziemi Wieluńskiej.
 • Piotr Górok - to historyk z zamiłowania, pasjonat i znawca dziejów Olesna i powiatu oleskiego. Aktywny członek Koła Miłośników Historii Lokalnej przy Gminnej Bibliotece w Radłowie. Jego pasją jest historia z akcentem na historię Śląska. Czynnie działa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”. Jest autorem artykułów historycznych publikowanych na łamach „Rocznika Powiatu Oleskiego"Interesuje się genealogią, chętnie pomaga w wyszukiwaniu przodków.
 • Zdzisław Włodarczyk - jest z wykształcenia historykiem, pełni funkcję prezesa Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Przedmiotem jego zainteresowań są dzieje historycznej Ziemi Wieluńskiej, w skład której wchodziły gminy Praszka i Rudniki. Od lat bardzo ściśle współpracuje z Muzeum w Praszce, będąc inicjatorem i współorganizatorem Sympozjum Regionalistów. Po każdym sympozjum ukazuje się publikacja pod tytułem „Blisko i daleko” pod redakcją dra Zdzisława Włodarczyka. Niedawno współorganizował w Praszce konferencję naukową „Wymiar pogranicza. Śląsk Opolski i Ziemia Wieluńska w perspektywie historycznej”.

Wyróżnienia Róż Powiatu 2022 otrzymali:

 • Mirosław Kowalczuk - nauczyciel w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce. Prowadzi w szkole m.in. zajęcia artystyczne, jest kierownikiem zespołu wokalno-instrumentalnego oraz grupy wokalistów. Zespół był laureatem Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego „Młode Opole". Za pośrednictwem Mirosława Kowalczuka została nawiązana wymiana młodzieży ze szkołą partnerską na Ukrainie. Mirosław Kowalczuk pochodzi z Ukrainy, jest zawodowym muzykiem, członkiem zespołu muzyki żydowskiej „Scholem Alejchem" z Wiednia, z którym koncertował w wielu krajach świata. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę jako wolontariusz pełni funkcję koordynatora starosty oleskiego do spraw uchodźców.
 • Wojciech Rachwalik - społecznik z Gorzowa Śląskiego, działa w stowarzyszeniu „Razem możemy więcej”. Jest posiadaczem kolekcji starych i nowych pocztówek Gorzowa Śląskiego z opisem historycznym. Aktywnie działa na rzecz mieszkańców Osiedla Centrum. Jest także wielkim znawcą ziół i przypraw, a ich okazy zajmują sporą część własnego ogrodu. Na co dzień służy mieszkańcom Gorzowa Śląskiego zielarskimi poradami.

January to wyróżnienie przyznawane przez starostę oleskiego w podziękowaniu za pomoc i wspieranie inicjatyw samorządu powiatowego w dziedzinie promocji, edukacji i kultury.

January za rok 2022 otrzymali:

 • Wilhelm Wengel - przewodniczący rady gminy Radłów, emerytowany nauczyciel zawodu i społecznik. Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ligoty Oleskiej, gdzie aktywnie działa i z powodzeniem aplikuje o dotacje zewnętrzne.
 • Hubert Chuć - przedsiębiorca prowadzący działalność w branży budowlano-handlowej. Pasjonat piłki nożnej, przez wiele lat był zawodnikiem LZS-u Ligota Oleska, obecnie prezes klubu.
 • brat Wojciech Golonka - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uszycach. Oddany pracy pedagogiczno-wychowawczej, nastawiony na pomoc drugiemu człowiekowi, zwłaszcza młodzieży i dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Współorganizator polsko-niemieckich Partnerskich Obozów Młodzieżowych w Uszycach, a także pomysłodawca i organizator międzynarodowych kolonii dla dzieci i młodzieży z ogarniętej wojną Ukrainy. Dzięki zaangażowaniu brata Wojciecha, przy finansowym wsparciu fundacji De La Salle z Rzymu, grupa ponad 30 młodych Ukraińców z obwodu iwanofrankowskiego spędziła w Polsce dwa wakacyjne tygodnie.
 • Urszula Gacka – pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uszycach, związana z placówką od ponad 30 lat. Od początku swojej drogi zawodowej zaangażowana w działalność na rzecz wychowanków. Pomagała w organizacji Międzynarodowych Partnerskich Obozów Młodzieżowych dla dzieci i młodzieży z gminy Gorzów Śląski i miast partnerskich w Niemczech, na Węgrzech i Ukrainie.
 • Sandra Kubacka-Staś - kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach. Szczególną wagę przywiązuje do podnoszenia standardu placówki. Dołożyła wszelkich starań w celu uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup środków transportu, modernizację bazy lokalowej wraz z wyposażeniem. Aktywnie uczestniczy w Powiatowej Radzie do spraw Osób Niepełnosprawnych w Oleśnie. Zaangażowana w zarządzie Fundacji Wszyscy Razem oraz Spółdzielni Socjalnej Integracja w Uszycach.
 • Renata Kassner i Gabriela Janicka – uczą języka niemieckiego w Zespole Szkół w Oleśnie. Ich uczniowie są laureatami finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu krajowym i regionalnym, z powodzeniem przystępują także do egzaminu państwowego z języka niemieckiego DSD II. Były organizatorkami wymiany młodzieżowej między szkołami Mariengymnasium w Arnsbergu i oleskim liceum. Gabriela Janicka jest również opiekunką szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Iwona Zygmunt – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół w Oleśnie. Współrealizuje projekt w zakresie edukacji filmowej pod nazwą „Nowe Horyzonty Filmowe”. Jest współorganizatorką Szkolnych Konfrontacji Teatralnych. Pomagała w organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego i Koncertu Charytatywnego dla Hospicjum Betania w Opolu. Swoją znajomość języka czeskiego wykorzystuje w ramach współpracy gminy Olesno z Oticami w Czechach. Prowadzi lekcje o języku polskim dla Polonii w Zaporożu, w Ukrainie. Jest radną rady gminy w Radłowie.
 • Marek Kwieciński - siatkarz i trener siatkówki, trzykrotny mistrz Polski (1990, 1994, 1995), reprezentant Polski. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku na kierunku trenerskim. Założyciel Uczniowskiego Klubu Sportowego Korona Olesno, działającego przy Zespole Szkół w Oleśnie. Klub zrzesza około 80 młodych siatkarzy w różnych grupach wiekowych (od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej). Koordynator regionalny ogólnopolskiego programu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych oraz członek zespołu do spraw młodzieży w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Pełni także funkcję komisarza technicznego w Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej.
 • Arkadiusz Frączyk - licencjonowany trener tenisa ziemnego. Na korcie specjalizuje się w szkoleniu dzieci do 14. roku życia. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi od 2. roku życia, młodzieżą i dorosłymi na każdym poziomie zaawansowania. W powiecie oleskim twórca i organizator wielu inicjatyw z zakresu tenisa, min. Arkademii Tenisa, Oleskiej Ligi Tenisa, „Aktywni w Regionie”.
 • Małgorzata Baran – nauczyciel przedmiotów zawodowych i bibliotekarz w Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim, doradca zawodowy w projekcie pilotażowym „Nowe spojrzenie – nowe możliwości – spojrzenie w przyszłość”. Aktywnie wspomaga szkolne inicjatywy Klubu 8.
 • Magdalena Koloch – nauczyciel z zakresu przedmiotów zawodowych i doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Lider do spraw kształcenia zawodowego przedmiotów logistycznych w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy, doradca zawodowy w ramach projektu pilotażowego „Nowe spojrzenie – nowe możliwości – spojrzenie w przyszłość”.
 • Anna Hiller-Janik - nauczyciel języka angielskiego i doradca zawodowy w Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie. Sprawuje funkcję doradcy metodycznego w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz koordynatora pracy doradców zawodowych w projekcie pilotażowym „Nowe spojrzenie – nowe możliwości – spojrzenie w przyszłość”. Jest inicjatorką „Dni Odkrywców Zawodów” oraz „Nocy Odkrywców Zawodów”.

Januarki to wyróżnienia dla wolontariuszy.

Nagrody Januarek za rok 2022 otrzymali:

 • Klub Wolontariatu w Zespole Szkól w Oleśnie, w imieniu którego gratulacje odebrała Anna Bryś-Gajda – nauczycielka języka angielskiego i jedna z dwóch opiekunek Klubu. Szkolny wolontariat przygotowywał między innymi akcje: „Kosz wigilijny”, Zerwijmy łańcuchy”, „Szamasz pomagasz”, zbiórkę nakrętek. Współdziała w realizacji zadań dotyczących organizacji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, „Nocy zawodów” oraz Koncertu Charytatywnego „Bo każda chwila jest ważna” dla Hospicjum Betania w Opolu.
 • Dominika Olszowa – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, jest wolontariuszką Klubu 8 i członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Dalachowie. Jest mistrzynią województwa opolskiego w tenisie stołowym powołaną do kadry wojewódzkiej. Szkolna akcja „Kup Pan Szczotkę” - przygotowana w pełni i koordynowana Dominikę - umożliwiła pozyskanie szczotek, past do zębów i mydła dla afrykańskich dzieci. O sobie mówi: „Pomagam, bo pomaganie jest dziecinnie proste".
 • ks. Damian Sklorz - wikariusz parafii Bożego Ciała w Oleśnie, nauczyciel katecheta w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Wychowawca młodzieży, organizator akcji charytatywnych na rzecz Domu Samotnej Matki w Opolu, inicjator wyjazdów uczniów do Domu Opieki dla Seniorów „Złote Borki” oraz Domu Dziecka.

Wyróżnienia dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie dostali:

 • Helena Finke – prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie
 • Gabriela Wiendlocha – Hotel Olesno
 • Ewa i Beniamin Godylowie – właściciele Pałacu Pawłowice
 • Krystyna Zawierucha – firma OLESPOL, Spółka z o.o.
 • Jerzy Liberka – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie
 • Izabela i Tomasz Klimzowie – Sklep Ogrodniczy - Tomasz Klimza
 • Łukasz Majowski – Piekarnia Radłów
 • Marcin Brzenska – „Piekarnia u Marcina” - Wysoka
 • Krzysztof Deja – Piekarnia Borki Wielkie
 • Katarzyna Balcerzak – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach
 • Mateusz Wąsiński – Restauracja „Ratuszowa” Olesno
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Ceny złota na nowym, historycznym poziomie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na nto.pl Nowa Trybuna Opolska