Róże Powiatu, January i Januarki. W Oleśnie starosta nagrodził wybitnych mieszkańców oraz wolontariuszy [ZDJĘCIA]

Mirosław Dragon
Mirosław Dragon
Gala Róż Powiatu w Oleśnie. Nagrodzeni zostali laureaci Róż Powiatu Januarych i Januarków.
Gala Róż Powiatu w Oleśnie. Nagrodzeni zostali laureaci Róż Powiatu Januarych i Januarków. Mariola Flank
W sumie ponad 30 osób odebrało nagrody i wyróżnienia za swoją działalność podczas gali Róż Powiatu w Oleśnie. Starosta oleski nagrodził najwybitniejszych mieszkańców, społeczników oraz wolontariuszy. Zobaczcie, kto został nagrodzony.

Spis treści

Róże Powiatu to nagrody starosty oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wolontariatu. Uroczystą galę zorganizowano w hali sportowej przy Zespołu Szkół w Oleśnie.

W hali ustawiono stoły, przy których zasiedli zaproszeni goście. Była także scena, na której wystąpili nagrodzeni oraz uświetniający galę muzyk Michał Jędryszek.

- To jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu - komentuje Piotr Górok, jeden z laureatów Róż Powiatu. - Nigdy nie myślałem, że moje zainteresowanie i propagowanie historii naszej małej ojczyzny, naszego heimatu, zostanie docenione poprzez przyznanie mi tak wyjątkowego dla mnie wyróżnienia. Jest to teraz dla mnie zobowiązanie do dalszego, jeszcze większego zaangażowania się w odkrywanie historii naszej Ziemi Oleskiej.

Podczas hali starosta oleski Roland Fabianek wręczył nie tylko Róże Powiatu, ale także January i Januarki.

Laureatami Róż Powiatu za rok 2022 zostali:

 • Marlena Iwańska - animatorka kultury oraz instruktorka zajęć plastycznych w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach. Artystka, zajmująca się pisarstwem i malarstwem. Jej ulubioną techniką malarską jest malowanie tuszem na kartonie. Jest autorką wielu warsztatów, nawiązujących do rękodzieła ludowego. Ponadto opiekuje się stałą ekspozycją w Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach. Jest także autorką książki„Dzieci, jest już wojna”, wydanej w 2021 roku. Są to wspomnienia ostatnich świadków II wojny światowej, żyjących na terenie gminy Rudniki. Uzupełnieniem książki było słuchowisko wyemitowane w Radiu Ziemi Wieluńskiej.
 • Piotr Górok - to historyk z zamiłowania, pasjonat i znawca dziejów Olesna i powiatu oleskiego. Aktywny członek Koła Miłośników Historii Lokalnej przy Gminnej Bibliotece w Radłowie. Jego pasją jest historia z akcentem na historię Śląska. Czynnie działa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”. Jest autorem artykułów historycznych publikowanych na łamach „Rocznika Powiatu Oleskiego"Interesuje się genealogią, chętnie pomaga w wyszukiwaniu przodków.
 • Zdzisław Włodarczyk - jest z wykształcenia historykiem, pełni funkcję prezesa Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Przedmiotem jego zainteresowań są dzieje historycznej Ziemi Wieluńskiej, w skład której wchodziły gminy Praszka i Rudniki. Od lat bardzo ściśle współpracuje z Muzeum w Praszce, będąc inicjatorem i współorganizatorem Sympozjum Regionalistów. Po każdym sympozjum ukazuje się publikacja pod tytułem „Blisko i daleko” pod redakcją dra Zdzisława Włodarczyka. Niedawno współorganizował w Praszce konferencję naukową „Wymiar pogranicza. Śląsk Opolski i Ziemia Wieluńska w perspektywie historycznej”.

Wyróżnienia Róż Powiatu 2022 otrzymali:

 • Mirosław Kowalczuk - nauczyciel w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce. Prowadzi w szkole m.in. zajęcia artystyczne, jest kierownikiem zespołu wokalno-instrumentalnego oraz grupy wokalistów. Zespół był laureatem Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego „Młode Opole". Za pośrednictwem Mirosława Kowalczuka została nawiązana wymiana młodzieży ze szkołą partnerską na Ukrainie. Mirosław Kowalczuk pochodzi z Ukrainy, jest zawodowym muzykiem, członkiem zespołu muzyki żydowskiej „Scholem Alejchem" z Wiednia, z którym koncertował w wielu krajach świata. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę jako wolontariusz pełni funkcję koordynatora starosty oleskiego do spraw uchodźców.
 • Wojciech Rachwalik - społecznik z Gorzowa Śląskiego, działa w stowarzyszeniu „Razem możemy więcej”. Jest posiadaczem kolekcji starych i nowych pocztówek Gorzowa Śląskiego z opisem historycznym. Aktywnie działa na rzecz mieszkańców Osiedla Centrum. Jest także wielkim znawcą ziół i przypraw, a ich okazy zajmują sporą część własnego ogrodu. Na co dzień służy mieszkańcom Gorzowa Śląskiego zielarskimi poradami.

January to wyróżnienie przyznawane przez starostę oleskiego w podziękowaniu za pomoc i wspieranie inicjatyw samorządu powiatowego w dziedzinie promocji, edukacji i kultury.

January za rok 2022 otrzymali:

 • Wilhelm Wengel - przewodniczący rady gminy Radłów, emerytowany nauczyciel zawodu i społecznik. Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ligoty Oleskiej, gdzie aktywnie działa i z powodzeniem aplikuje o dotacje zewnętrzne.
 • Hubert Chuć - przedsiębiorca prowadzący działalność w branży budowlano-handlowej. Pasjonat piłki nożnej, przez wiele lat był zawodnikiem LZS-u Ligota Oleska, obecnie prezes klubu.
 • brat Wojciech Golonka - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uszycach. Oddany pracy pedagogiczno-wychowawczej, nastawiony na pomoc drugiemu człowiekowi, zwłaszcza młodzieży i dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Współorganizator polsko-niemieckich Partnerskich Obozów Młodzieżowych w Uszycach, a także pomysłodawca i organizator międzynarodowych kolonii dla dzieci i młodzieży z ogarniętej wojną Ukrainy. Dzięki zaangażowaniu brata Wojciecha, przy finansowym wsparciu fundacji De La Salle z Rzymu, grupa ponad 30 młodych Ukraińców z obwodu iwanofrankowskiego spędziła w Polsce dwa wakacyjne tygodnie.
 • Urszula Gacka – pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uszycach, związana z placówką od ponad 30 lat. Od początku swojej drogi zawodowej zaangażowana w działalność na rzecz wychowanków. Pomagała w organizacji Międzynarodowych Partnerskich Obozów Młodzieżowych dla dzieci i młodzieży z gminy Gorzów Śląski i miast partnerskich w Niemczech, na Węgrzech i Ukrainie.
 • Sandra Kubacka-Staś - kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach. Szczególną wagę przywiązuje do podnoszenia standardu placówki. Dołożyła wszelkich starań w celu uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup środków transportu, modernizację bazy lokalowej wraz z wyposażeniem. Aktywnie uczestniczy w Powiatowej Radzie do spraw Osób Niepełnosprawnych w Oleśnie. Zaangażowana w zarządzie Fundacji Wszyscy Razem oraz Spółdzielni Socjalnej Integracja w Uszycach.
 • Renata Kassner i Gabriela Janicka – uczą języka niemieckiego w Zespole Szkół w Oleśnie. Ich uczniowie są laureatami finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu krajowym i regionalnym, z powodzeniem przystępują także do egzaminu państwowego z języka niemieckiego DSD II. Były organizatorkami wymiany młodzieżowej między szkołami Mariengymnasium w Arnsbergu i oleskim liceum. Gabriela Janicka jest również opiekunką szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Iwona Zygmunt – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół w Oleśnie. Współrealizuje projekt w zakresie edukacji filmowej pod nazwą „Nowe Horyzonty Filmowe”. Jest współorganizatorką Szkolnych Konfrontacji Teatralnych. Pomagała w organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego i Koncertu Charytatywnego dla Hospicjum Betania w Opolu. Swoją znajomość języka czeskiego wykorzystuje w ramach współpracy gminy Olesno z Oticami w Czechach. Prowadzi lekcje o języku polskim dla Polonii w Zaporożu, w Ukrainie. Jest radną rady gminy w Radłowie.
 • Marek Kwieciński - siatkarz i trener siatkówki, trzykrotny mistrz Polski (1990, 1994, 1995), reprezentant Polski. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku na kierunku trenerskim. Założyciel Uczniowskiego Klubu Sportowego Korona Olesno, działającego przy Zespole Szkół w Oleśnie. Klub zrzesza około 80 młodych siatkarzy w różnych grupach wiekowych (od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej). Koordynator regionalny ogólnopolskiego programu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych oraz członek zespołu do spraw młodzieży w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Pełni także funkcję komisarza technicznego w Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej.
 • Arkadiusz Frączyk - licencjonowany trener tenisa ziemnego. Na korcie specjalizuje się w szkoleniu dzieci do 14. roku życia. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi od 2. roku życia, młodzieżą i dorosłymi na każdym poziomie zaawansowania. W powiecie oleskim twórca i organizator wielu inicjatyw z zakresu tenisa, min. Arkademii Tenisa, Oleskiej Ligi Tenisa, „Aktywni w Regionie”.
 • Małgorzata Baran – nauczyciel przedmiotów zawodowych i bibliotekarz w Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim, doradca zawodowy w projekcie pilotażowym „Nowe spojrzenie – nowe możliwości – spojrzenie w przyszłość”. Aktywnie wspomaga szkolne inicjatywy Klubu 8.
 • Magdalena Koloch – nauczyciel z zakresu przedmiotów zawodowych i doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Lider do spraw kształcenia zawodowego przedmiotów logistycznych w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy, doradca zawodowy w ramach projektu pilotażowego „Nowe spojrzenie – nowe możliwości – spojrzenie w przyszłość”.
 • Anna Hiller-Janik - nauczyciel języka angielskiego i doradca zawodowy w Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie. Sprawuje funkcję doradcy metodycznego w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz koordynatora pracy doradców zawodowych w projekcie pilotażowym „Nowe spojrzenie – nowe możliwości – spojrzenie w przyszłość”. Jest inicjatorką „Dni Odkrywców Zawodów” oraz „Nocy Odkrywców Zawodów”.

Januarki to wyróżnienia dla wolontariuszy.

Nagrody Januarek za rok 2022 otrzymali:

 • Klub Wolontariatu w Zespole Szkól w Oleśnie, w imieniu którego gratulacje odebrała Anna Bryś-Gajda – nauczycielka języka angielskiego i jedna z dwóch opiekunek Klubu. Szkolny wolontariat przygotowywał między innymi akcje: „Kosz wigilijny”, Zerwijmy łańcuchy”, „Szamasz pomagasz”, zbiórkę nakrętek. Współdziała w realizacji zadań dotyczących organizacji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, „Nocy zawodów” oraz Koncertu Charytatywnego „Bo każda chwila jest ważna” dla Hospicjum Betania w Opolu.
 • Dominika Olszowa – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, jest wolontariuszką Klubu 8 i członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Dalachowie. Jest mistrzynią województwa opolskiego w tenisie stołowym powołaną do kadry wojewódzkiej. Szkolna akcja „Kup Pan Szczotkę” - przygotowana w pełni i koordynowana Dominikę - umożliwiła pozyskanie szczotek, past do zębów i mydła dla afrykańskich dzieci. O sobie mówi: „Pomagam, bo pomaganie jest dziecinnie proste".
 • ks. Damian Sklorz - wikariusz parafii Bożego Ciała w Oleśnie, nauczyciel katecheta w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Wychowawca młodzieży, organizator akcji charytatywnych na rzecz Domu Samotnej Matki w Opolu, inicjator wyjazdów uczniów do Domu Opieki dla Seniorów „Złote Borki” oraz Domu Dziecka.

Wyróżnienia dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie dostali:

 • Helena Finke – prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie
 • Gabriela Wiendlocha – Hotel Olesno
 • Ewa i Beniamin Godylowie – właściciele Pałacu Pawłowice
 • Krystyna Zawierucha – firma OLESPOL, Spółka z o.o.
 • Jerzy Liberka – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie
 • Izabela i Tomasz Klimzowie – Sklep Ogrodniczy - Tomasz Klimza
 • Łukasz Majowski – Piekarnia Radłów
 • Marcin Brzenska – „Piekarnia u Marcina” - Wysoka
 • Krzysztof Deja – Piekarnia Borki Wielkie
 • Katarzyna Balcerzak – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach
 • Mateusz Wąsiński – Restauracja „Ratuszowa” Olesno

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Francja podwyższy wiek emerytalny. Protesty na miarę żółtych kamizelek

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na nto.pl Nowa Trybuna Opolska
Dodaj ogłoszenie