Strefa prenumeratora
  • sposób dostarczenia: Od poniedziałku do piątku przez listonosza. Wydanie sobotnie doręczane jest razem z wydaniem poniedziałkowym.
   obszar dostarczenia: Woj. opolskie
   czas i cena(dla prenumeraty indywidualnej): miesięczna - 39 zł
   kwartalna - 117 zł
   półroczna - 234 zł
   roczna - 468 zł
   1. Gdzie zamówić prenumeratę:
    - w urzędach pocztowych
    - u swojego listonosza
   2. Warianty prenumeraty:
    Prenumeratę można zamówić na miesiąc, dwa miesiące, kwartał, półrocze lub rok.Podane warianty dotyczą okresów kalendarzowych, np. prenumeratę kwartalną można zamówić od stycznia do marca, a półroczną od lipca do grudnia. Poza prenumeratą indywidualną istnieją jeszcze:
    - indywidualna bez sobót – 33 zł/miesiąc
    - indywidualna same piątki – 30 zł/kwartał
    - instytucjonalna (dla firm) – 55 zł/miesiąc

    Koszt prenumeraty w dłuższych okresach stanowi wielokrotność opłaty miesięcznej, jedynie prenumerata samych wydań piątkowych dostępna jest jedynie w okresie kwartalnym lub jego wielokrotności.
   3. Terminy zamówień:
    Prenumeratę pocztową można zamawiać najpóźniej do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc dostawy w dogodnie dla Państwa zlokalizowanej placówce Poczty Polskiej.
   4. Reklamacje:
    Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio do listonosza lub do urzędu pocztowego.
  • sposób dostarczenia: Odbiór osobisty w kiosku lub innym wybranym punkcie prasy obsługiwanym przez firmę RUCH.
   obszar dostarczenia: Woj. opolskie
   czas i cena: 1,70 zł za egz. w prenumeracie
   I półrocze – 255 zł
   II półrocze – 255,10 zł
   roczna – 515,10 zł
   1. Gdzie zamówić prenumeratę:
    - w najbliższym punkcie RUCHu
   2. Warianty prenumeraty:
    Prenumeratę można zamówić na jeden miesiąc.
   3. Terminy zamówień:
    Wpłat należy dokonać do 20-stego dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty. Jeżeli jest dzień wolny, okres zamawiania skraca się do poprzedzającego dnia roboczego, np. do 19-ego dnia miesiąca.
   4. Reklamacje:
    Reklamacje klienci powinni składać za pośrednictwem kierownika kiosku, gdzie prenumerują Nową Trybunę Opolską.
  • sposób dostarczenia: Od poniedziałku do soboty pod wskazany adres do godz. 7:00
   obszar dostarczenia: mapka
   czas i cena (przy płatności przelewem): miesięczna - 44 zł
   kwartalna - 132 zł
   półroczna - 264 zł
   roczna – 528 zł
   1. Jak zamówić prenumeratę:
    Zamówienie można składać w Serwisie Prenumeratora, pod numerami telefonów: 77 44 32 618 lub 695 390 235, oraz pod adresem mailowym: prenumerata@nto.pl
   2. Warianty prenumeraty:
    Prenumeratę można zamówić na dowolny okres będący wielokrotnością miesiąca.
   3. Terminy zamówień:
    W zależności od długości miesiąca i dni wolnych – do 3 lub 4 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty.
   4. Reklamacje:
    Reklamacje prosimy zgłaszać telefonicznie w Serwisie Prenumeratora, pod numerami telefonów: 77 44 32 618 lub 695 390 235
  • sposób dostarczenia: codziennie rano na Twoim komputerze.
   obszar dostarczenia: cały świat
   czas i cena: miesięczna - 40 zł
   kwartalna - 110 zł
   półroczna – 200 zł
   roczna - 360 zł
   1. Gdzie zamówić prenumeratę:
    Wystarczy wejść na stronę e-kiosku, założyć konto i wybrać Nową Trybunę Opolską. E-prenumerata dostępna jest pod adresem www.prasa24.pl
   2. Warianty prenumeraty:
    W podstawowej wersji e-prenumeratę można zamówić na miesiąc, kwartał, półrocze lub rok. Prenumerata trwa przez podany okres od dnia złożenia i opłacenia zamówienia.
   3. Terminy zamówień:
    E-prenumeratę można zamówić w dowolnym momencie od kolejnego wydania.
   4. Kontakt i reklamacje:
    Pytania prosimy kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie e-dystrybutora.
  • Ceny prenumeraty oraz warunki dostawy każdy z kolporterów określa we własnym zakresie. Sugerowana cena egzemplarza w prenumeracie wynosi 2,20 zł brutto. Koszt prenumeraty w dłuższych okresach stanowi wielokrotność opłaty miesięcznej.

   "RUCH S.A." Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie: www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59 - czynne w godzinach 7:00 - 18:00 (koszt połączenia wg taryfy operatora).

   "KOLPORTER S.A." Prenumeratę tylko i wyłącznie instytucjonalną można zamawiać w oddziałach firmy Kolporter D.P. na terenie całego kraju. Informacje pod numerem infolinii: 801-404-044 lub na stronie: www.dp.kolporter.com.pl.

   "GARMOND PRESS S.A." Informacje na temat prenumeraty uzyskają Państwo pod numerem: 22 837 30 08, na stronie: www.garmondpress.pl lub pod adresem mailowym: prenumerata.warszawa@garmondpress.pl.

  kontakt

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Warto zobaczyć

  Wiedza o samorządach w pigułce

  Wiedza o samorządach w pigułce

  Ból brzucha u malucha może mieć wiele przyczyn

  Ból brzucha u malucha może mieć wiele przyczyn

  Podziękuj bohaterom ze swojego regionu i wybierz patrona pociągu.

  Podziękuj bohaterom ze swojego regionu i wybierz patrona pociągu.

  Retro Sfera w Brzegu – elektroniczna rozrywka z dawnych lat

  Retro Sfera w Brzegu – elektroniczna rozrywka z dawnych lat