Do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych.

Strażacy, niosący ochotniczo pomoc ofiarom wypadków, zostaną wyposażeni w profesjonalne zestawy medyczne i defibrylatory. Pieniądze na jego zakup pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości.

- To pieniądze z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, czyli od sprawców przestępstw - informuje Jan Kanthak, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości. - To realna pomoc dla ofiar wypadków, dlatego minister postanowił objąć programem Ochotnicze Straże Pożarne w całej Polsce.

O wsparcie mogą się ubiegać gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa. To właśnie za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP z danego terenu.

Nabór projektów właśnie ruszył. Co dwa tygodnie ministerstwo będzie ogłaszać nowy konkurs dla każdego kolejnego województwa, dla Opolszczyzny – 3 kwietnia.

POLECAMY:

Zobacz też: Opolskie Info [9.02.2018]