Wróć do listy komunikatów

LICYTACJA nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach: Łosieniec i Roszkowo, gmina Skoki

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastian Żurek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.10.2018r. o godz. 12:00 w sali nr 4 Sądu Rejonowego w Wągrowcu z/s w Wągrowcu, ul. Kościuszki 18 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach:

Łosieniec i Roszkowo, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, należących do dłużnika:

Grygiel Przemysław,

posiadających założone Księgi Wieczyste nr PO1B/00049355/8, PO1B/00049106/8, PO1B/00059628/6 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu,

Licytowane nieruchomości stanowią:

- PO1B/00049355/8: działka nr 43 o pow. 1,9400ha;

- Po1B/00049106/8: działka nr 65/1 o pow. 8,4200ha, działka nr 135/2 o pow. 4,7138ha;

- PO1B/00059628/6: działka nr 84 o powierzchni 29,2600ha.

Krąg uprawniony do nabycia ograniczony zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczy wyłącznie działek nr: 43, 65/1, 135/2

Nieruchomość- działka nr 43- oszacowana jest na kwotę: 104.870,00 zł

Cena wywoławcza działki nr 43 w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 78.652,50 zł

Nieruchomość- działka nr 65/1- oszacowana jest na kwotę: 423.350,00 zł

Cena wywoławcza działki nr 65/1 w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 317.512,50 zł

Nieruchomość- działka nr 135/2- oszacowana jest na kwotę: 254.820,00 zł

Cena wywoławcza działki nr 135/2 w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 191.115,00 zł

Nieruchomość- działka nr 84- oszacowana jest na kwotę: 1.323.750,00 zł

Cena wywoławcza działki nr 84 w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 992.812,50 zł

Zgonie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę:

- działka nr 43 – 10.487,00 zł

- działka nr 65/1- 42.335,00 zł

- działka nr 135/2 – 25.482,00 zł

- działka nr 84- 132.375,00 zł.

/w gotówce/ w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastiana Żurek, ul. Reja 32A/13 w Wągrowcu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W/w rękojmię można również wpłacić na konto komornika nr: 66102039030000120200278820 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Wągrowcu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, a przed rozpoczęciem licytacji okazać potwierdzenie przelewu.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 18.09.2018r. o godz. 9:00, natomiast elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.