1. Nowa Trybuna Opolska
  2. Komunikaty
  3. Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości
Wróć do listy komunikatów

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 4 listopada 2020 roku o godz. 9:00 w budynku Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu przy ul. Sienkiewicza 44 pok. nr 5, odbędzie się pierwsza publiczna licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 113/4 o pow. 0,28 ha, zabudowaną budynkiem hangaru na łodzie o pow. użytkowej 243 m².

Działka położona jest w miejscowości Tęgoborze obręb 121010_2.0011 Tęgoborze, gmina Łososina Dolna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie i objęta jest księgą wieczystą nr NS1S/00040983/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek hangaru na sprzęt pływacki (tj. łodzie) o konstrukcji stalowo – żelbetowo – murowanej. Budynek w stanie technicznym słabym, nienadającym się w aktualnym stanie do użytkowania.

Suma oszacowania wynosi 487.900,00 zł, cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi  365.925,00 zł.

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 48.790,00 zł.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.