1. Nowa Trybuna Opolska
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu na lata 2021-2030 dla Nadleśnictw Kaliska i Lipusz oraz o możliwości udziału społeczeństwa w obradach Komisji Założeń Planu w siedzibach Nadleśnictw:
·        Kaliska w dniu 11.10.2018 r. o godz. 10:00
·        Lipusz w dniu 09.10.2018 r. o godz. 10:00