1. Nowa Trybuna Opolska
 2. Komunikaty
 3. Prezydent Miasta Krakowa informuje
Wróć do listy komunikatów

Prezydent Miasta Krakowa informuje

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 a także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, w dniach:

 

od 05.05.2020 r. do 26.05.2020 r.

 • wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 75 usytuowany w budynku położonym na os. Na Lotnisku 7 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 933/2020 z dnia 17.04.2020 r. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazach.
 • wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 14 usytuowany w budynku położonym na os. Na Wzgórzach 24 przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 914/2020  z dnia 16.04.2020 r. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazach.

od 14.05.2020 r. do 03.06.2020 r.

 • wykaz obejmujący nieruchomości położone w Woli Filipowskiej, w których udziały Gminy Miejskiej Kraków zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Bliższe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa pod nr telefonu 12 616 9833.

od 19.05.2020 r. do 8.06.2020 r.

 • wykaz obejmujący lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1050/2020 z dnia 5.05.2020r. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazie.

od 21.05.2020 r. do 10.06.2020 r.

 • wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
 1. część działki nr 425/1, obręb 29-Krowodrza, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, na cel: zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,
 2. działkę nr 107/1, obręb 4-Podgórze, ul. Falista, na cele: dojście i dojazd do posesji (droga dojazdowa), zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,
 3. działkę nr 650/60, obręb 68-Podgórze, ul. Chęcińska, na cel zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,
 4. część działki nr 544/18, obręb 13-Podgórze, ul. Dąbrowskiego, na cele: wiata śmietnikowa, miejsca postojowe, dojście i dojazdy (droga dojazdowa), zieleniec (zieleń przydomowa), 2 pozycje na wykazie,
 5. część działki nr 206/11, obręb 2-Podgórze, ul. Falista, na cel zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,
 6. część działki nr 184/1, obręb 99-Podgórze, ul. Koszutki, na cele: fragment obiektu portierni (budynek socjalny), zieleniec (zieleń przydomowa), plac manewrowy, 1 pozycja na wykazie,
 7. część działki nr 155/1, obręb 47 – Nowa Huta, os. Wandy, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny, wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego), 1 pozycja na wykazie.