1. Nowa Trybuna Opolska
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu

Ogłoszenie o przetargu


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Dokerska 2a ogłasza przetarg nieograniczony na nw. zadanie:


Zadanie do wykonania:


Zadanie 1:
Przebudowa dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku mieszkalnym we Wrocławiu przy ul. Dokerskiej 40 w celu dostosowania go do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym przy ul. Dokerskiej 3 we Wrocławiu z uzyskaniem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wyżej wymienionych dźwigów.


Zadanie 2:
Prowadzenie stałej konserwacji, napraw i remontów przez okres trzech lat dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Dokerskiej 40 oraz ul. Dokerskiej 3.


Termin złożenia ofert: . 29.07.20 r. do godziny 9:00
Termin otwarcia ofert: 29.07.20 r. godzina 9:15
Pożądany termin wykonania zadania: 31.11.20 r.
Wadium: 25 000 zł

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • wykupienie specyfikacji – opłata za 1 kpl. specyfikacji wynosi 61,50 zł brutto,
  • opłaty należy dokonać przelewem na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001. W tytule przelewu należy wskazać którego przetargu dotyczy wpłata oraz podać nr NIP,
  • złożenie oferty w sekretariacie Spółdzielni ML-W „Energetyk” ul. Dokerskiej 2a we Wrocławiu,
  • wpłacenie wadium przed przystąpieniem do ww. przetargu na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001,
  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni pok. 1, oraz telefonicznie pod nr tel. 71 798 79 79 w godz. 8-15,
  • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.