„Strefa w każdej gminie, inwestor w każdej gminie”

Materiał informacyjny - WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA "INVEST-PARK" SP. Z O.O.

Zacieśnienie współpracy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w celu przyciągnięcia nowych inwestycji było tematem dwóch konferencji, które odbyły się na Opolszczyźnie. Spotkania w Nysie i Opolu są częścią projektu prowadzonego przez WSSE pn. „Strefa w każdej gminie, inwestor w każdej gminie”.

- Konferencja to kolejny krok związany z zachęceniem gmin do ożywienia współpracy z WSSE, szczególnie w zakresie dotarcia do potencjalnych, lokalnych inwestorów oraz przygotowania i promowania oferty inwestycyjnej regionu – podkreśla Artur Siennicki, Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Strefy.

Obecne zasady działania stref ekonomicznych umożliwiają inwestycje na całym terytorium kraju, bez konieczności przenoszenia działalności do wyznaczonych wcześniej obszarów. To Inwestor decyduje o miejscu realizacji swojej inwestycji. W zależności od lokalizacji ulga w podatku dochodowym udzielana jest przez inną spółkę zarządzającą strefą.

- Do Wałbrzyskiej Strefy przypisane są tereny położone w 174 gminach na terenie trzech województw. W przypadku Opolszczyzny WSSE udziela wsparcia na obszarze Opola oraz powiatów: opolskiego, brzeskiego, kluczborskiego, namysłowskiego oraz nyskiego. Rola lokalnego samorządu w przyciąganiu zarówno zagranicznych firm, jak i zachęceniu do inwestowania rodzimych przedsiębiorców jest bardzo znacząca – podkreśla wiceprezes strefy, dr Paweł Kurtasz.

Administracja samorządowa włączając się w działalność promocyjną programu Polska Strefa Inwestycji wpiera rozwój przedsiębiorczości i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności regionu. Program strefowy jest szczególnie przyjazny inwestorom działającym w branżach strategicznych oraz reprezentującym sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodaj ogłoszenie