Świadczenia 500+ i 300+

Materiał powstał we współpracy z Gminą Krapkowice

Pobierasz świadczenie wychowawcze 500+? W tym roku nie musisz składać wniosku. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do Programu Rodzina 500+ na kolejny okres są przyjmowane dopiero od 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, od 1 lutego 2021 r.

Od 1 lipca tego roku można natomiast składać drogą elektroniczną wnioski w sprawie świadczenia 300+ (Dobry Start). Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać także w wersji tradycyjnej.

Dodaj ogłoszenie