Teraz dwucyfrowa podwyżka podatku od mieszkania i innych lokalnych. Sprawdź ile więcej zapłacisz podatku od nieruchomości

OPRAC.:
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
1 sierpnia 2022 r. opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2023. Zgodnie z przepisami są one co roku podnoszone o wskaźnik inflacji za I półrocze danego roku, a więc tym razem wzrosną o 11,8%. To nie tylko podatek od nieruchomości, który płacą wszyscy właściciele domów i mieszkań, ale np. podatek od psa czy opłata targowa.
1 sierpnia 2022 r. opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2023. Zgodnie z przepisami są one co roku podnoszone o wskaźnik inflacji za I półrocze danego roku, a więc tym razem wzrosną o 11,8%. To nie tylko podatek od nieruchomości, który płacą wszyscy właściciele domów i mieszkań, ale np. podatek od psa czy opłata targowa. Tomasz Czachorowski / Polska Press
Gminy potrzebują pieniędzy, bo większość z nich ma dziury w przyszłorocznych budżetach. Nie będzie więc litości nad mieszkańcami. Podatek od nieruchomości, podatek od psa, podatek od środków transportu, opłata targowa – te daniny dla fiskusa pobiera i ostatecznie ustala ich stawki każda gmina samodzielnie. Minister finansów jedynie ustala w rozporządzeniu maksymalne stawki, czyli limity, do których w konkretnej miejscowości obowiązujące tam podatki i opłaty lokalne mogą być stosowane. Gdy gmina jest bogata i ma inne wpływy do budżetu, stosuje niższe niż dopuszczalne stawki albo w ogóle z takich podatków i opłat zwalnia swoich mieszkańców i działające na ich terenie firmy. Jednak w kryzysie, jaki mamy, bardziej typową sytuacją będzie stosowanie wszędzie maksymalnych stawek – zwłaszcza podatku od nieruchomości, mającego najpowszechniejszy zasięg ze wszystkich, które ustalają gminy.

1 sierpnia 2022 r. opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2023. Zgodnie z przepisami są one co roku podnoszone o wskaźnik inflacji za I półrocze danego roku, a więc tym razem wzrosną o 11,8%.

Dwucyfrowa podwyżka podatku od nieruchomości: wszystkie gminy sięgną po maksymalne stawki?

Podniesienie opłat lokalnych to kolejny czynnik, który wpłynie na wzrost obciążeń finansowych. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorcy odczuwają wyższe opłaty eksploatacyjne lokali, np. za ogrzewanie czy energię. Dodatkowo jeszcze będą musieli udźwignąć rosnące podatki.

Przykładowo: w 2023 roku maksymalne stawki podatków od posiadania lokalu mieszkalnego wzrosną o 0,11 zł za 1 m2, a w przypadku lokali związanych z działalnością gospodarczą o 3,04 zł za 1 m2. Nowe stawki wyniosą odpowiednio 1 zł i 28,78 zł za 1m2.

– Pamiętajmy, że obwieszczenie określa najwyższe możliwe do zastosowania stawki. Ostatecznie mogą być niższe, ponieważ decyzję o ich wysokości podejmują samorządy. Jednak obciążenia związane z posiadaniem lokalu w największych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków czy też Gdańsk, w roku 2022 były ustalone na najwyższym możliwym poziomie – komentuje Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

– Trudno spodziewać się, że w 2023 roku będzie inaczej, zwłaszcza w kontekście przepisów Polskiego Ładu, który spowodował, że wpływy samorządów pochodzące z podatku dochodowego będą niższe – dodaje Piotr Juszczyk.

Tyle podatku za każdy metr kwadratowy mieszkania lub domu od stycznia 2023 roku

- W 2022 roku maksymalne stawki na podatek od nieruchomości wzrosły średnio o 4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2023 roku wzrost wyniesie niemal 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości są co roku ustalane przez Ministerstwo Finansów w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie. Porównuje się je do analogicznego okresu w roku poprzednim. Takie określanie górnych granic stawek wynika wprost z Ustawy o opłatach o podatkach i opłatach lokalnych, art. 20 - mówi Aleksandra Kania, Starszy konsultant w Dziale podatków i opłat lokalnych w Ayming Polska.

- Warto pamiętać, że są to górne progi stawek, ostatecznie to gminy decydują o ich wysokości. W praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosują maksymalne stawki, aby ratować uszczuplone budżety. Wyższe maksymalne stawki to wyższe zobowiązania przedsiębiorców z tytułu podatków lokalnych, a w szczególności podatku od nieruchomości - dodaje Aleksandra Kania.

TOP6. NAJCHĘTNIEJ CZYTANE DZIŚ. Kliknij i przeczytaj!

Gdzie w Polsce w 2022 r. podatek od nieruchomości jest niższy: czy tak zostanie w 2023 roku?

Jak podkreśla ekspert, aktualnie jednak są i takie miasta, w których na rok 2022 nie zastosowano maksymalnych stawek. Jest to np. Olsztyn, gdzie podatek od lokali wynosi 0,80 zł za m2 w przypadku lokali mieszkalnych oraz 22,38 zł w przypadku lokali związanych z działalnością gospodarczą. Jednak jeśli tamtejsza rada miasta postanowi przyjąć na 2023 r. maksymalne stawki, to podwyżka będzie bardziej odczuwalna niż w Krakowie czy Warszawie, bo wyniesie odpowiednio 0,20 zł i 6,40 zł.

- Dla firm zmagających się z dramatycznym wzrostem kosztów tak wysoki wzrost podatku od nieruchomości jest niepokojącą informacją. W takiej sytuacji warto zweryfikować podstawę opodatkowania w poszukiwaniu ewentualnych oszczędności w obszarze podatku od nieruchomości - mówi Aleksandra Kania.

- Przedsiębiorcy mają możliwość odzyskania ewentualnych nadpłat nawet do 5 lat wstecz. Z analiz Ayming wynika, że wśród dużych przedsiębiorstw – tj. płacących więcej niż 3 mln zł podatku rocznie – aż 71 proc. może zawyżać swoje zobowiązania do gminy. Dzieje się tak, gdyż spółki te dysponują zróżnicowanym majątkiem, gdzie niektóre jego elementy są zakwalifikowanie do niewłaściwej kategorii opodatkowania lub w ogóle nie powinny być opodatkowane. Dodatkowym utrudnieniem jest nieznajomość aktualnej linii orzeczniczej oraz brak przepływu informacji pomiędzy zespołem księgowym i technicznym -wyjaśnia ekspertka.

Duża podwyżka podatku za psa: w nowym roku ponad 150 złotych

Kiepskie wiadomości czekają też na właścicieli psów. Podatek od posiadania czworonoga ma wzrosnąć o niemal 16 zł, ze 135 zł do 150,91 zł. Wyższe będą również opłaty uzdrowiskowe pobierane w kurortach. Ich maksymalna wysokość wyniesie 5,40 zł za dobę, podczas gdy obecnie jest to 4,83 zł.

Podatek od gruntów, od środków transportu, opłata targowiskowa: pełna lista podatków i opłat lokalnych na 2023 rok:

Podatek od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,16 zł od 1 m kw. powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m kw. powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w przepisach – 3,81 zł od 1 m kw. powierzchni.

WARTO WIEDZIEĆ. Kliknij i przeczytaj!

Podatek od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 1 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

Podatek od środków transportowych

 • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1020,16 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1701,84 zł, powyżej 9 ton – 2042,19 zł,
 • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3897,01 zł.
 • Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2382,52 zł.
 • Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – (do 36 ton włącznie – 3012,13 zł; powyżej 36 ton 3897,01 zł).
 • Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 2042,19 zł.
 • Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (do 36 ton włącznie – 2382,52 zł; powyżej 36 ton – 3012,13 zł).
 • Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy (mniejszej niż 22 miejsca – 2411,44 zł; równej lub większej niż 22 miejsca – 3048,71 zł).

Opłaty:

 • targowa, nie może przekroczyć 953,38 zł dziennie,
 • miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,80 zł dziennie,
 • miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie może przekroczyć – 3,94 zł dziennie,
 • uzdrowiskowa, nie może przekroczyć – 5,40 zł dziennie,
 • od posiadania psów – 150,93 zł
 • część stała opłaty reklamowej nie może przekroczyć 3,14 zł dziennie
 • część zmienna opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,28 zł od 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Strefa Biznesu - Kara dla Raiffeisen International

Materiał oryginalny: Teraz dwucyfrowa podwyżka podatku od mieszkania i innych lokalnych. Sprawdź ile więcej zapłacisz podatku od nieruchomości - Strefa Biznesu

Komentarze 59

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
Ja za lokal dostalem podwyzjke z 320zl do zaplaty w tym roku 660zl. Lokal 15m2 spoldzielczy. To jest 100%
R
Rafał Olszewski
Robią wszystko byśmy "nie mieli nic i byli szczęśliwi". Jest to etap realizacji agendy i polega na zadłużeniu każdego, by zmusić ostatecznie do podporządkowania za umorzenie długo, pod warunkiem wejścia do nadchodzącego systemu, w który jak już się wejdzie to się z niego nie wyjdzie.
C
Chwast
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatku od nieruchomości ustala w uchwale rada gminy lub miasta. Stawki nie mogą jednak przekroczyć ustawowego maksimum. Określa je corocznie w drodze obwieszczenia minister finansów, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji w pierwszym półroczu, zaokrąglając je do pełnych groszy w górę. Inflacja w pierwszym półroczu wyniosła 11,8 proc.

Czy wy myślicie że gminy mają budżet z gumy? Tym bardziej że rząd przerzuca na nie coraz więcej obowiązków niekoniecznie zapewniając finansowanie.
B
Bolesław Kowalski
Ale tu walka się odbywa! Ludzie! Albo samorządy będą nadal wykonywać swoją pracę w pełnym zakresie i ponosić zwiększone przez drożyznę koszty, albo będą musiały z czegoś zrezygnować, np. z odśnieżania lub oświetlenia części ulic. Koszty mocno wzrosły, więc i podatki lokalne, czyli opłata za te wszystkie usługi musi również wzrosnąć, bo inaczej miasta i gminy będą musiały się zadłużać. Jest to niemiłe, ale wynika z prostej ekonomii.
G
Gość
1 grudnia, 20:48, POstKOmuch:

Donald "nic nie może" wreszcie ma argument programu wyborczego: po przejęciu władzy wycofa wszystkie podwyżki i podwyższy pensje o 20% udowadniając, że jest wiarygodny !

Bełkot idioty.

Od ponad siedmiu lat rządzi PiS, a ten ciągle "wina Tuska".

P
POstKOmuch
Donald "nic nie może" wreszcie ma argument programu wyborczego: po przejęciu władzy wycofa wszystkie podwyżki i podwyższy pensje o 20% udowadniając, że jest wiarygodny !
G
Gość
16 listopada, 23:03, Gość:

Ciekawe z czego ludzie mają płacić, pensja stoi w miejscu, a wyszystko idzie do góry

A kogo to obchodzi? Bo wiesz - jak piekarz podnosi ceny to ma w duuupie ile zarabiasz.

G
Gość
17 listopada, 3:41, Pele 10:

Ten bandycki złodziejski Niepolski Pisowski rząd pobiera haracz jak mafia z jakiej paki ktoś ma płacic podatek za coś co jest jego własnoscia Polski sobie ten Niepolski rząd nie wykupił na własnosc bandyci a po drugie ten bandycki złodziejski Niepolski rząd doprowadza Polskę i Polaków do ruiny precz z nimi pod Trybunał Stanu.Niech żyje Konfederacja Korony Polskiej i Grzegorz Braun na Prezydenta Polski lub premiera Polski

Jestem za! Może trybunał stanu dziś jest nierealny ale trybunały ludowe jak najbardziej. Ludzie jak się wku*** a wszystko ku temu zmierza to dojdzie do powstania ludowego. Wszystko jest tak drogie że na nic rozdawanie kolejnej kasy która tylko napędza drożyznę i z każdych 100 zł jakie dostajecie wydacie 200 albo i 300 zł a jeszcze jak ludzie zmarzną w domach to się rozgrzeją na rządzących. Prędzej czy później dyktatury marnie kończą.

G
Gość
Ciekawe z czego ludzie mają płacić, pensja stoi w miejscu, a wyszystko idzie do góry
G
Gość
13 listopada, 10:54, Artem:

Powinni wprowadzić duży podatek od psów w bloku bo to jest już jakaś plaga chodzi brudzi szczeka i tak dalej

I nic za to nie płacą

Ludzie pochodzący ze wsi w większości przejawiają pogląd, że „jakaś 'gadzina' w obejściu musi być”. No i hodują te psiska…

A
Artem
Powinni wprowadzić duży podatek od psów w bloku bo to jest już jakaś plaga chodzi brudzi szczeka i tak dalej

I nic za to nie płacą
G
Gość
Dobrze. TAK TRZYMAC!
G
Gość
24 października, 15:44, Gerard Witek:

ty jestes tepy, bo to lokalne sa podwyzki podatków i to nie robi PiS a ino Truskolaski hahahaha, i takim to sposobem baranie sie osmieszyłes

Jeżeli chciałeś mnie obrazić to słabo ci to wyszło, ale do rzeczy. Kto spowodował inflację 17% (realnie 30,40%) przed wojną już 10% (realnie około20%) (nie) rząd, czy samorządy, kto doprowadził cenę dolara do prawie 5pln. rząd czy samorządy??? Mam nadzieję, że ogarniasz, iż cena dolara przekłada się na wszystko co importujemy??? Kto finansuje CHLEWNIĘ tvpis (2mld.rocznie)i obajtkowe propagandowe gazetki m.in.NTO, kto toruńskiemu BELZEBUBOWI przelewa 60mln.pln. rocznie i inne rozdawnictwa co oczywiście przekłada się bezpośrednio na zwyżkę inflacji rząd czy samorządy??? I tak bym mógł wymieniać bez końca. Dlaczego w innych krajach UE inflacja potrafi być dużo niższa a jak już jest wyższa to bez podniesionych stóp procentowych do takiego poziomu jak u nas??? Teraz do sedna sprawy, pisowska ZARAZA wymaga od samorządów różnych inwestycji, utrzymywania szkół, basenów, całej infrastruktury itd. i to niestety mimo drożyzny musi być z czegoś sfinansowane, co oczywiście w obecnej sytuacji wymaga większych nakładów czyli podniesienia naszych podatków! Więc to nie wina samorządów tylko złodziejstwa i nieudolności jak już wyżej napisałem pisowskiego rządu a raczej ZARAZY!!!!!!!!!!!!! Jak się jeszcze słyszy, iż pieniądze z KPO blokuje ktoś tak marnej reputacji jak zero ziobro to ręce opadają!!! Oczywiście, żeby być innego zdania i bardzo szczęśliwym wystarczy słuchać tvp info, trwam, czytać gazetę polską itp. Jest tylko jeden warunek-NIE WOLNO BYĆ POSIADACZEM MÓZGU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4 listopada, 14:27, Gość:

Hahahaha ponoc inflację na calym świecie i w europie spowodował PiS, tak może wymysleć tylko imbecyl taki jak ty

Jakby nie było zawsze dla was wszystko było winą Tuska to dlaczego tym samym tokiem myślenia za waszym przykładem inflacja ma nie być winą PiS a jest co najmniej w połowie winą PiS a druga połowa to wojna. I na pewno nie wina Tuska bo PO nie rządzi od 7 lat a PiS miał dość czasu żeby uczynić z Polski kraj miodem i mlekiem płynący skoro są tacy dobrzy.

G
Gość
18 października, 16:33, Gość:

Najdroższe bilety mpk w Polsce i największe korki na świecie,

największe dziury w Polsce i 4 miliardy długu Łodzi to są rządy PO i SLD w Łodzi !!!!!!!!

Jaki Prezydent tacy wyborcy PiS!

G
Gość
Podatki od nieruchomości w Białymstoku podniósł Truskolaski, ale podlaskie glupki nic o tym nie wiedzą
Wróć na nto.pl Nowa Trybuna Opolska
Dodaj ogłoszenie