Umowa kupna-sprzedaży samochodu - PDF do pobrania. Jak kupić auto? Co zrobić po kupnie lub sprzedaży samochodu?

Tomasz Wróblewski
Tomasz Wróblewski
Jak kupić samochód używany? Jakie dokumenty są potrzebne przy zakupie samochodu. Gdzie kupić samochód używany? Podpowiadamy i radzimy jak sporządzić prawidłowo umowę kupna-sprzedaży pojazdu. Zobacz wzoru dokumentów PDF do druku.
Jak kupić samochód używany? Jakie dokumenty są potrzebne przy zakupie samochodu. Gdzie kupić samochód używany? Podpowiadamy i radzimy jak sporządzić prawidłowo umowę kupna-sprzedaży pojazdu. Zobacz wzoru dokumentów PDF do druku. 123RF
Umowa kupna sprzedaży samochodu wydaje się dokumentem prostym do sporządzenia. Warto jednak pamiętać, że jej podpisanie niesie za sobą skutki prawne. Co powinna zawierać prawidłowo sporządzona umowa kupna sprzedaży auta? Jak zawrzeć umowę, jeśli pojazd ma współwłaściciela? Zobacz wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu PDF w wersji do druku. Podpowiadamy też, jak sporządzić polsko-niemiecką umowę kupna sprzedaży pojazdu.

Umowna kupna - sprzedaży samochodu - co musi zawierać

Umowa kupna - sprzedaży potwierdza sprzedaż (zbycie) pojazdu przez dotychczasowego właściciela na rzecz kupującego za określoną cenę.

Umowa kupna - sprzedaży pojazdu musi zostać sporządzona pisemnie, w dwóch identycznych egzemplarzach (dla kupującego i sprzedającego).

Umowa kupna - sprzedaży samochodu - wzór PDF do druku

W umowie kupna-sprzedaży samochodu trzeba zawrzeć:

 • datę i miejsce zawarcia umowy - data wpływa na termin rejestracji samochodu, a także ma związek z jego ubezpieczeniem,
 • dane identyfikacyjne sprzedającego oraz kupującego (z numerami dowodów osobistych i PESEL),
 • markę samochodu,
 • rok produkcji,
 • numer nadwozia,
 • numer silnika,
 • numer rejestracyjny,
 • numer karty pojazdu,
 • aktualny przebieg,
 • kolor,
 • cenę sprzedaży samochodu,
 • oświadczenie kupującego o znajomości stanu technicznego pojazdu (taki zapis jest korzystny dla sprzedającego, bo chroni go przed ewentualnymi roszczeniami nabywcy z tytułu wad ukrytych. nabywca może jednak skorzystać z przepisów o rękojmi. Ma na to rok od daty podpisania umowy, chyba że sprzedający umyślnie zataił przed nim wady samochodu),
 • informację o tym, kiedy samochód zostanie przekazany kupującemu,
 • określenie, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem umowy,
 • podpisy obu stron

5 rzeczy, które musisz wiedzieć o kupnie używanego samochodu

Trzeba również, dla bezpieczeństwa kupującego, zawarcie w umowie kupna-sprzedaży pojazdu oświadczenia sprzedającego, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

Cena określona w umowie kupna-sprzedaży samochodu używanego zazwyczaj jest przekazywana „z ręki do ręki” lub przelewem na konto bankowe sprzedającego.

Bywają jednak sytuacje, że strony umawiają się na zaliczkę lub zadatek. Są to dwie formy, które niosą za sobą różne skutki dla stron umowy, w tym wypadku przedwstępnej.

Zaliczka na zakup samochodu

Zaliczka to część ceny, która jest uiszczana przed wykonaniem umowy. Jeżeli umowa dojdzie do skutku, zaliczka zostaje zaliczona w poczet wynagrodzenia. W sytuacji, gdy umowa nie dojdzie do skutku, strony zwracają sobie wszystko, co świadczyły. Jeżeli któraś ze stron nie dotrzyma umowy, wówczas zaliczka zwracana jest osobie, która ją wpłaciła i to niezależnie od tego, która ze stron zrezygnuje ze sfinalizowania umowy kupna-sprzedaży.

Przykład. Chcemy kupić samochód w komisie za 15 tysięcy złotych. Zawarliśmy umowę przedwstępną i wpłaciliśmy 1500 złotych zaliczki. Sprzedawca sprzedał jednak auto innej osobie. Wtedy musi zwrócić wpłaconą zaliczkę. Będzie musiał też oddać nam zaliczkę, jeśli to my rozmyślimy się i nie kupimy tego samochodu.

Zadatek na zakup samochodu

Zadatek zabezpiecza zarówno interes kupującego, jak i sprzedającego na wypadek zerwania umowy. W przypadku niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Jeżeli sprzedawca rozmyśli się i sprzeda auto komuś innemu, wówczas będzie musiał zwrócić nam dwukrotność wpłaconego przez nas zadatku. Z kolei jeżeli to my zrezygnujemy z zakupu samochodu, to wpłacony przez nas zadatek przepadnie.

Przykład. Zawarliśmy umowę przedwstępną kupna-sprzedaży auta o wartości 15 tysięcy złotych. Wpłaciliśmy 2 tysiące złotych zadatku. Jeśli zrezygnujemy z zakupu, druga strona umowy zatrzyma wpłacone przez nas 2 tysiące złotych. Jeśli sprzedawca się rozmyśli i nie sprzeda nam pojazdu, wtedy będzie musiał nam oddać 4 tysiące złotych, czyli dwukrotność wpłaconej kwoty.

CZYTAJ TAKŻE: Zakup używanego auta. Oszustwa i sztuczki

Z tego powodu jeżeli chcemy mieć pewność, że do transakcji dojdzie i kupimy upatrzony przez nas samochód, powinniśmy zdecydować się na wpisanie w umowę przedwstępną oraz wpłacenie zadatku, gdyż wtedy sprzedawcy nie będzie opłacało się rezygnować z umowy.

Jeżeli sprzedaż nie dochodzi do skutku za zgodą obu stron albo z powodu okoliczności, za za które żadna z nich nie ponosi odpowiedzialności, wówczas zadatek wraca do osoby, która go wpłaciła.

Umowa kupna - sprzedaży samochodu. Pobierz plik do druku

Umowa kupna-sprzedaży samochód. Współwłaściciel

Jeśli kupujesz samochód od dwóch osób (właściciel i współwłaściciel), wtedy w umowie kupna sprzedaży konieczne jest zawarcie danych współwłaściciela:

 • imienia i nazwiska
 • serii numeru dowodu osobistego oraz organu wydającego
 • adresu zamieszkania
 • numeru PESEL

Podobne dane należy zawrzeć w umowie, jeśli samochód kupują dwie osoby (np. ojciec i syn). Należy jednak pamiętać o tym, by głównym właścicielem pojazdu była osoba, która być może posiada wysokie zniżki u ubezpieczyciela.

Na umowie kupna-sprzedaży samochodu muszą znaleźć się podpisy wszystkich osób uczestniczących w transakcji: sprzedającego lub sprzedających (właściciel i współwłaściciel) oraz kupującego lub kupujących (nowy właściciel i nowy współwłaściciel).

Umowa kupna-sprzedaży samochodu. Pamiętaj o wizycie w urzędzie skarbowym. Wypełnij PCC-3 lub PCC-3A

Kupując lub sprzedając używany samochód, musimy pamiętać o kilku niezbędnych dokumentach wymaganych przez polskie prawodawstwo.

Oprócz umowy kupna-sprzedaży należą do nich formularze PCC-3 i PCC-3A. Gotowe wzory tych dokumentów odnajdziecie poniżej.

Formularz PCC-3 musi wypełnić osoba, która kupiła samochód z "drugiej ręki". Co ważne, do jego wypełnienia nie jest wymagany podpis poprzedniego właściciela auta, czyli sprzedającego. Formularz PCC-3 składa się z trzech stron.

Jeśli auto będzie posiadało więcej właścicieli, wymagany jest dokument PCC-3A, który posiada dodatkowe rubryki na informacje o pozostałych podatnikach.

Rozliczenie podatku - sprzedaż samochodu. PCC-3 - PDF do druku
Rozliczenie podatku - sprzedaż samochodu. PCC-3A - PDF do druku

Na co zwrócić uwagę podczas wypełniania formularza PCC-3 / 3A?

 • Podatek od czynności cywilno-prawnych, czyli wspomniane PCC, wynosi 2% wartości zakupionego samochodu. Nabywcy są zobowiązani ustawą, a także zapisem w umowie kupna-sprzedaży (koszty transakcji ponosi kupujący), do zapłaty podatku w ciągu 14 dni od daty zawarcia transakcji. Opłatę należy uiścić we właściwym urzędzie skarbowym.
 • Obowiązek zapłaty nie dotyczy tych osób, które nabyły pojazd w komisie lub u dealera. Transakcje te zostały już wcześniej objęte podatkiem VAT.
 • Z opłaty PCC zwolnione są również osoby niepełnosprawne, które zakupiły samochód dla własnych potrzeb.
 • Jeśli kupujesz auto za granicą, podatek PCC nie może być naliczony, bo pobiera się go od czynności cywilnoprawnych, których przedmiot w chwili zawarcia umowy znajdował się na terytorium Polski.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu POLSKO-NIEMIECKA - wzór PDF

Kupując samochód za granicą, pamiętaj o podstawowych zasadach:[lista]

 1. Kupujesz auto przez Internet? Nie płać z góry. Nie zawieraj umowy na odległość, ani nie przelewaj na jej konto żadnych pieniędzy.

 2. Sprawdź, czy sprzedawca istnieje naprawdę. Wpisz nazwę firmy do wyszukiwarki w rejestrze podmiotów gospodarczych danego kraju (odpowiednik KRS).

 3. Uważaj na oferty typu: Specjalista-tłumacz pomoże w zakupie samochodu na terenie Niemiec

 4. Nalegaj, by zapewnienia sprzedawcy były potwierdzone na piśmie. Zwykle dilerzy zachwalają stan samochodu, twierdząc, że jest w idealnym stanie. Dopiero po przeglądzie w Polsce okazuje się, jak bardzo obietnice rozmijają się z rzeczywistością.

 5. Poznaj popularne haczyki w umowach z niemieckimi dilerami.
  W umowie mogą zostać zawarte zapisy pozbawiające kupującego ochrony prawnej. Zgodnie z przepisami sprzedawca w Niemczech może dokonać wyłączenia swojej odpowiedzialności wynikającej z niezgodności towaru z umową w dwóch sytuacjach:

  • gdy działa jako osoba prywatna, a sprzedaż nie odbywa się w ramach jego działalności gospodarczej,
  • gdy zarówno sprzedawca jak i kupujący działają jako handlowcy (obaj w ramach działalności gospodarczej).

  Aby stworzyć taką sytuację prawną, diler może użyć w umowie jednego z następujących zapisów:

  • Händlerkauf, Händlergeschäft. To oznacza, że kupujący i sprzedający są przedsiębiorcami (działają w ramach swojej działalności gospodarczej, a nie prywatnej)
  • Käufer bestätigt Gewerbetreibender - kupujący potwierdza, że jest przedsiębiorcą (handlowcem)
  • Kauf zwischen zwei Verbrauchern - oznacza, że kupujący i sprzedający zawierają transakcję jako osoby prywatne

  Jeśli któryś z wymienionych zwrotów znajduje się w umowie zawieranej z niemieckim dilerem, istnieje znaczące prawdopodobieństwo, że w dokumencie pojawi się także dodatkowy zapis w rodzaju: Ohne Garantie/Unter Ausschlussjeglicher Gewährleistung/Ausschluss der Sachmängelhaftung, który oznacza bez prawa do roszczeń z gwarancji.

 6. Zainwestuj w przegląd przed zakupem.

 7. W razie problemów zwróć się po bezpłatną pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jak bezpiecznie kupić używany samochód? [5 ważnych rzeczy]

Co z OC i AC po sprzedaży używanego auta?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych po zakupie używanego samochodu prawa i obowiązki wynikające z polisy OC poprzednika „przechodzą” na nowego właściciela.

 1. Nowy właściciel samochodu może korzystać z polisy OC otrzymanej wraz z pojazdem do końca jej okresu ubezpieczenia. Zakupu kolejnej polisy OC dokonuje już samodzielnie. Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z istnienia tej reguły. W konsekwencji nieświadomie zostaje bez polisy OC i naraża się na karę za brak ubezpieczenia ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).
 2. Sprzedający samochód musi na piśmie poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela w ciągu maksymalnie 14 dni od zawarcia umowy, dzięki czemu OC nie zostanie wznowione na jego dane po zakończeniu okresu ochrony.
 3. Po zakupie pojazdu można zrezygnować z OC poprzedniego właściciela, który otrzyma w takiej sytuacji zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Ochrona przestaje obowiązywać w momencie złożenia wypowiedzenia umowy. W takiej sytuacji, aby zachować ciągłość ubezpieczenia OC, najlepiej w tym samym momencie zakupić nową polisę OC z datą początku ochrony od dnia następnego po dniu złożenia wypowiedzenia.
 4. Zdecydowanie inne są formalności w przypadku autocasco (AC), które jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zazwyczaj odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się wtedy, gdy klient traci prawo własności pojazdu, np. sprzeda go czy przekaże w formie darowizny. Niektóre zakłady ubezpieczeń dopuszczają przeniesienie umowy AC na nowego właściciela, jednak tego typu rozwiązanie nie jest regułą. Oznacza to, że w większości przypadków nowy właściciel pojazdu dokonuje zakupu AC na własną rękę.

Załączone pliki:

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie