Urząd miasta w Opolu. Wydziały, kontakt, telefony, adres. Sprawdź gdzie i jakie sprawy załatawisz w ratuszu

Mirela Mazurkiewicz
Mirela Mazurkiewicz
Urząd Miasta Opola mieści się w ratuszu na Rynku i w wydziałach w kilku budynkach na terenie miasta. Sprawdź, gdzie możesz załatwić sprawę urzędową.
Urząd Miasta Opola mieści się w ratuszu na Rynku i w wydziałach w kilku budynkach na terenie miasta. Sprawdź, gdzie możesz załatwić sprawę urzędową. Natalia Popczyk
Opole jest miastem na prawach powiatu, w którym mieszka blisko 130 tys. mieszkańców. Rejestracja samochodu, wydanie prawa jazdy, zameldowanie, odbiór śmieci czy wydanie aktu małżeństwa. Wszystkie te formalności (i wiele innych) załatwisz w Urzędzie Miasta Opola. W jakim wydziale dopełnisz formalności w opolskim ratuszu. Podajemy adresy i telefony do wydziałów oraz numery konta Urzędu Miasta w Opolu, na które mieszkańcy mogą wnosić opłaty.

Urząd Miasta Opole a koronawirus

Na początek ważne zastrzeżenie: Urząd Miasta w Opolu, jak wiele urzędów w kraju, zmienił zasady obsługi petentów na czas walki z epidemią. Sprawdź poniżej, jak działają poszczególne wydziały w dobie pandemii.

Urząd Miasta w Opolu zachęca mieszkańców do tego, by zaprawy załatwiali zdalnie, a opłaty – zamiast w kasie – wnosili przelewem. Wizyta w urzędzie miasta jest możliwa, ale po uprzednim umówieniu wizyty przez telefon.

Urząd Stanu Cywilnego wprowadził do odwołania system indywidualnej obsługi klienta wyłącznie według zapisów telefonicznych. Prowadzone są one od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00) pod numerami telefonu: 77 45-11-854; 77 45-11-855; 77 45-11-856; 77 54-11-396.

Rejestracji noworodków można dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP lub z urzędu przez USC Opole (bez obecności rodzica) po upływie 21 dni od wystawienia karty urodzenia.

Wnioski o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego można składać za pośrednictwem platformy ePUAP lub korespondencyjnie.

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola również wprowadził do odwołania system indywidualnej obsługi klienta, wyłącznie według zapisów telefonicznych (zapisywać się można od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00).

Numery telefonów do Urzędu Miasta w Opolu:

 • prawa jazdy - tel.: 77 45 11 942
 • rejestracja pojazdów - tel.: 77 45 11 848, 77 45 11 864
 • ewidencja ludności – sprawy meldunkowe - tel.: 77 54 11 351, 77 54 11 361
 • dowody osobiste - tel.: 77 54 11 354
 • działalność gospodarcza - tel.: 77 45 11 835
 • sprawy wyborcze – rejestr wyborców - tel.: 77 54 11 350

Oryginały dokumentów do rejestracji pojazdów (bez tablic rejestracyjnych), wraz z wypełnionym wnioskiem i dowodem dokonania właściwej opłaty oraz numerem kontaktowym, należy wrzucić do urny przy wejściu głównym budynku przy Placu Wolności. Petenci,po odbiór dokumentów rejestracyjnych, umawiani są na konkretną godzinę (wówczas należy dostarczyć tablice rejestracyjne). Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego odbywa się po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Pod tym samym numerem można dokonać rejestracji wizyty.

Wnioski w sprawach dowodu osobistego, zameldowania oraz zaświadczeń, a także sprawie spisu i rejestru wyborców można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wywóz odpadów

Sprawy związane z zamawianiem pojemników oraz odbiorem odpadów komunalnych należy kierować do biura pocztą elektroniczną na adres: odpady@um.opole.pl Kontakt telefoniczny może być utrudniony.

W pozostałych sprawach należy kontaktować się z właściwymi wydziałami telefonicznie.

Rejestracja pojazdów, prawo jazdy

Sprawy związane z wydawaniem prawa jazdy realizuje Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Opolu, Referat Komunikacji, który mieści się przy Pl. Wolności 7-8. Tel. 77 54 11 382

Jakie sprawy załatwisz

 • Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
 • Wydanie wtórnika prawa jazdy po utracie lub zniszczeniu dokumentu
 • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres nieprzekraczający 1 roku oraz zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres nieprzekraczający 1 roku

Pobierz potrzebne dokumenty

Aby załatwić sprawę należy:

 • Wybrać kategorię sprawy, a następnie konkretny wniosek
 • Przeczytać informację o procedurze realizacji sprawy
 • Pobrać wniosek i załączniki (pliki PDF)
 • Wydrukować i wypełnić pobrane dokumenty
 • Złożyć wniosek elektronicznie lub osobiście w urzędzie.

Zameldowanie i dowody osobiste

Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych realizuje Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Opolu, który mieści się przy Pl. Wolności 7 i Pl. Wolności 7/8 (Sala obsługi klienta). Tel. 77 54 11 382

Jakie sprawy załatwisz

 • Wydanie dowodu osobistego
 • Nadanie numeru PESEL
 • Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
 • Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu

Pobierz potrzebne dokumenty

Aby załatwić sprawę należy:

 • Wybrać kategorię sprawy, a następnie konkretny wniosek
 • Przeczytać informację o procedurze realizacji sprawy
 • Pobrać wniosek i załączniki (pliki PDF)
 • Wydrukować i wypełnić pobrane dokumenty
 • Złożyć wniosek elektronicznie lub osobiście w urzędzie.

Urząd stanu cywilnego Opole

Sprawy związane z wydawaniem aktów stanu cywilnego realizuje Urząd Stanu Cywilnego w Opolu, który mieści się w Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, pokój 8, tel. 77 45 11 853, e-mail: usc@um.opole.pl

Jakie sprawy załatwisz

 • Rejestracja urodzenia lub zgonu
 • Przyjecie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa
 • Odtworzenie treści zagranicznego aktu urodzenia
 • Zmiana imienia lub nazwiska

Pobierz potrzebne dokumenty

Aby załatwić sprawę należy:

 • Wybrać kategorię sprawy, a następnie konkretny wniosek
 • Przeczytać informację o procedurze realizacji sprawy
 • Pobrać wniosek i załączniki (pliki PDF)
 • Wydrukować i wypełnić pobrane dokumenty
 • Złożyć wniosek elektronicznie lub osobiście w urzędzie.

Wywóz odpadów

Sprawy związane z odbiorem odpadów komunalnych realizuje Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych, które mieści się przy ul. Piastowskiej 17; 45-081 Opole. Tel. 77 44 13 237 / 77 44 38 732

Harmonogramy odbioru odpadów oraz informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Opola są dostępne na stronie Smieciopolis oraz w aplikacji „Opole segreguje”, dostępnej dla systemu Android oraz iOS

Pobierz potrzebne dokumenty

Aby załatwić sprawę należy:

 • Wybrać kategorię sprawy, a następnie konkretny wniosek
 • Przeczytać informację o procedurze realizacji sprawy
 • Pobrać wniosek i załączniki (pliki PDF)
 • Wydrukować i wypełnić pobrane dokumenty
 • Złożyć wniosek elektronicznie lub osobiście w urzędzie.

Podatki i opłaty lokalne

 • Sprawy związane z pobieraniem podatków i opłat lokalnych realizuje Wydział Finansowo – Księgowy w Urzędzie Miasta w Opolu, Referat Księgowości Podatkowej, który mieści się przy Pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole (pok. 108). Tel. 77 45 11 870, 77 54 11 366.
 • Sprawy związane z naliczaniem podatków i opłat lokalnych realizuje Wydział Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miasta w Opolu, Referat Wymiaru Podatków, który znajduje się przy Pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole (pok. 113). Tel. 77 45 11 873, 77 45 11 863, 77 45 11 858.
 • Sprawy związane z egzekucją podatków i opłat lokalnych realizuje Wydział Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miasta w Opolu, Referat Egzekucji Administracyjnej, zlokalizowany przy ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole, (pok. 18). Tel. 077 44 35 773.
 • Sprawy związane z zastosowaniem ulg w podatkach (pomoc de minimis) realizuje Wydział Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miasta w Opolu, Referat Kontroli Podatkowej, położony przy Pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole (pok. 114). Tel. 077 45 11 976.

Aby załatwić sprawę należy:

 • Wybrać kategorię sprawy, a następnie konkretny wniosek
 • Przeczytać informację o procedurze realizacji sprawy
 • Pobrać wniosek i załączniki (pliki PDF)
 • Wydrukować i wypełnić pobrane dokumenty
 • Złożyć wniosek elektronicznie lub osobiście w urzędzie.

Gospodarka nieruchomościami

Sprawy związane z gospodarką nieruchomościami realizuje Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta w Opolu, który mieści się przy Pl. Wolności 7-8. Tel. 77 451 19 39, 77 451 18 28, 875, 832, 843, e-mail: nieruchomosci@um.opole.pl

Pobierz potrzebne dokumenty

Aby załatwić sprawę należy:

 • Wybrać kategorię sprawy, a następnie konkretny wniosek
 • Przeczytać informację o procedurze realizacji sprawy
 • Pobrać wniosek i załączniki (pliki PDF)
 • Wydrukować i wypełnić pobrane dokumenty
 • Złożyć wniosek elektronicznie lub osobiście w urzędzie.

Lokale mieszkalne

Sprawy związane z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi realizuje Wydział Lokalowy w Urzędzie Miasta w Opolu, który znajduje się przy ul. Ozimskiej 19. Tel. 77 443 57 44, 742.

Jakie sprawy załatwisz w Wydziale Lokalowym:

 • Przydział mieszkania do remontu
 • Przedłużenie umowy najmu na lokal socjalny
 • Przydział lokalu socjalnego
 • Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zadłużenia
 • Przyłączenie wolnych pomieszczeń
 • Regulacja stanu prawnego lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy lub opuszczeniu lokalu przez najemcę
 • Zamiana wzajemna lokalu mieszkalnego
 • Regulacja stanu prawnego garażu lub lokalu użytkowego
 • przydział lokalu biurowego lub pracowni artystycznej

Potrzebne dokumenty znajdziecie w poniższym linku:

Pobierzdokumenty

Aby załatwić sprawę należy:
Wybrać kategorię sprawy, a następnie konkretny wniosek
Przeczytać informację o procedurze realizacji sprawy
Pobrać wniosek i załączniki (pliki PDF)
Wydrukować i wypełnić pobrane dokumenty
Złożyć wniosek elektronicznie lub osobiście w urzędzie.

Ochrona Środowiska

Sprawy związane z ochroną środowiska i rolnictwem realizuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta w Opolu, który pracuje w kilku lokalizacjach.

Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole:
- dotacje na wymianę ogrzewania pok. 319; tel. 77 45 11 910
- dotacje na usuwanie azbestu, monitoring jakości powietrza pok. 323; tel. 77 54 11 375, pok. 322 tel. 77 45 11 940
- pozwolenia zintegrowane, pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza pok. 318; tel. 77 45 11 978, pok. 324 tel. 77 45 11 819
- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje z ustawy o odpadach pok. 320 tel. 77 45 11 876, pok. 324 tel. 77 45 11 819 i pok. 318 tel. 77 45 11 978

ul. Krawiecka 13, 45-023 Opole:
- zezwolenia na usuwanie drzew/krzewów, wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, leśnictwo, rejestracja zwierząt egzotycznych pok. 108; tel. 77 44 61 081, 77 44 61 082, 77 44 61 083
- karty wędkarskie, rejestr łodzi, rolnictwo, ochrona zwierząt, spółka wodna pok. 8; tel. 77 44 61 084, 77 54 17 505
- utrzymanie zieleni miejskiej poza pasami drogowymi (parki, skwery, zieleńce) pok. 5; tel. 77 54 17 508 i pok. 6 tel. 77 54 17 509

Z wydziałem można również skontaktować się mailowo: e-mail: osr@um.opole.pl

Pobierz potrzebne dokumenty

Aby załatwić sprawę należy:
Wybrać kategorię sprawy, a następnie konkretny wniosek
Przeczytać informację o procedurze realizacji sprawy
Pobrać wniosek i załączniki (pliki PDF)
Wydrukować i wypełnić pobrane dokumenty
Złożyć wniosek elektronicznie lub osobiście w urzędzie.

Geodezja i kartografia

Wydział Geodezji i Kartografii w Urzędzie Miasta w Opolu mieści się przy Pl. Wolności 7-8:

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków w Urzędzie Miasta w Opolu

 • Ewidencja gruntów i budynków - pokój nr 325, tel. 77 45 11 829
 • Obsługa interesantów (sprzedaż wypisów, wyrysów itp.), rzeczoznawców majątkowych – pokój nr 325, tel. 77 45 11 829
 • Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości – pokój nr 325, tel. 77 45 11 829
 • Podziały i rozgraniczenia nieruchomości, gleboznawcza klasyfikacja gruntów – pokój nr 316, tel. 77 45 11 912

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Urzędzie Miasta w Opolu

 • Sprzedaż map, dokumentów zasobu – pokój nr 213, tel. 77 45 11 847
 • Obsługa wykonawców prac geodezyjnych - pokój nr 213, tel. 77 45 11 847
 • Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych – pokój nr 215, tel. 77 45 11 911
 • Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci – pokój nr 209, tel. 77 54 11 372

Pobierz potrzebne dokumenty

Aby załatwić sprawę należy:

 • Wybrać kategorię sprawy, a następnie konkretny wniosek
 • Przeczytać informację o procedurze realizacji sprawy
 • Pobrać wniosek i załączniki (pliki PDF)
 • Wydrukować i wypełnić pobrane dokumenty
 • Złożyć wniosek elektronicznie lub osobiście w urzędzie.

Wydział Oświaty w Urzędzie Miasta w Opolu

Sprawy związane z oświatą i edukacją realizuje Wydział Oświaty, zlokalizowany przy ul. Sienkiewicza 4-6; 45-037 Opole. Tel. 77 40 22 951, 952

Jakie sprawy załatwisz w Wydziale Oświaty:

 • Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 • Wydanie decyzji w sprawie nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, uzyskanego w drodze postępowania egzaminacyjnego
 • Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków

Pobierz potrzebne dokumenty

Aby załatwić sprawę należy:

 • Wybrać kategorię sprawy, a następnie konkretny wniosek
 • Przeczytać informację o procedurze realizacji sprawy
 • Pobrać wniosek i załączniki (pliki PDF)
 • Wydrukować i wypełnić pobrane dokumenty
 • Złożyć wniosek elektronicznie lub osobiście w urzędzie.
Urząd Miasta Opola mieści się w ratuszu na Rynku i w wydziałach w kilku budynkach na terenie miasta. Sprawdź, gdzie możesz załatwić sprawę urzędową.
Urząd Miasta Opola mieści się w ratuszu na Rynku i w wydziałach w kilku budynkach na terenie miasta. Sprawdź, gdzie możesz załatwić sprawę urzędową. Piotr Guzik

Zakładanie Działalności Gospodarczej

Sprawy związane z zakładaniem, wykreśleniem, wznowieniem działalności gospodarczej oraz zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych realizuje Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Opolu, mieszczący się przy Pl. Wolności 7/8, 45-018 Opole. Tel. 77 54 11 382

Jakie sprawy załatwisz:

 • Złożenie wniosku o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Składanie wniosków o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
 • Składanie wniosków o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Pobierz potrzebne dokumenty

Aby załatwić sprawę należy:

 • Wybrać kategorię sprawy, a następnie konkretny wniosek
 • Przeczytać informację o procedurze realizacji sprawy
 • Pobrać wniosek i załączniki (pliki PDF)
 • Wydrukować i wypełnić pobrane dokumenty
 • Złożyć wniosek elektronicznie lub osobiście w urzędzie.

Nieruchomości Skarbu Państwa

Sprawy związane z gospodarka nieruchomościami realizuje Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa w Urzędzie Miasta w Opolu, które mieści się przy ul. Piastowskiej 17, (V piętro), tel. 77 44 38 714, 715, 512.

Jakimi sprawami zajmuje się jednostka:

 • Przejmowanie gruntów Skarbu Państwa, nieruchomości w trybie przepisów kodeksu cywilnego oraz innych ustaw
 • Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa (niestanowiących drogi) w użytkowanie, użyczenie, dzierżawę, najem
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 • Przyznawanie 50-procentowej bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Pobierz potrzebne dokumenty

Aby załatwić sprawę należy:

 • Wybrać kategorię sprawy, a następnie konkretny wniosek
 • Przeczytać informację o procedurze realizacji sprawy
 • Pobrać wniosek i załączniki (pliki PDF)
 • Wydrukować i wypełnić pobrane dokumenty
 • Złożyć wniosek elektronicznie lub osobiście w urzędzie.

Sprawy osób niepełnosprawnych

Sprawy związane z osobami niepełnosprawnymi realizuje Wydział Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta w Opolu, który znajduje się przy ul. Budowlanych 4, tel. 77 44 35 751 /754/ 757

Jakie sprawy załatwisz:

 • Dofinansowanie PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 • Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • Dofinansowanie PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny
 • Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Pobierz potrzebna dokumenty

Aby załatwić sprawę należy:

 • Wybrać kategorię sprawy, a następnie konkretny wniosek
 • Przeczytać informację o procedurze realizacji sprawy
 • Pobrać wniosek i załączniki (pliki PDF)
 • Wydrukować i wypełnić pobrane dokumenty
 • Złożyć wniosek elektronicznie lub osobiście w urzędzie.

Sprawy wojskowe

Sprawy związane z wojskowością realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta w Opolu, znajdujący się przy ul. Stefanii Sempołowskiej 3, tel. 77 5411341, fax 77 4511985, e - mail: zkol@um.opole.pl, adres do korespondencji: Urząd Miasta Opola Rynek - Ratusz 45-015 Opole

Jakimi sprawami zajmuje się jednostka:

 • Rozpatrywanie wniosków o wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.
 • Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 • Rozpatrywanie wniosków o pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin.

Pobierz potrzebne dokumenty

Aby załatwić sprawę należy:

 • Wybrać kategorię sprawy, a następnie konkretny wniosek
 • Przeczytać informację o procedurze realizacji sprawy
 • Pobrać wniosek i załączniki (pliki PDF)
 • Wydrukować i wypełnić pobrane dokumenty
 • Złożyć wniosek elektronicznie lub osobiście w urzędzie.

Organizacje pozarządowe

Sprawy związane z organizacjami pozarządowymi realizuje Centrum Dialogu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta w Opolu, które mieści się przy ul. Damrota, 45-064 Opole, tel. 77 446 15 69, e-mail: ngo@um.opole.pl

Pobierz potrzebne dokumenty

Organizacja zgromadzeń

Sprawy związane ze zgromadzeniami realizuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, który mieści się przy ul. Stefanii Sempołowskiej 3, 46-020 Opole, tel. 77 44 61 077, 77 54 11 340, 506 392 229 e-mail: zgromadzenia@um.opole.pl

Pobierz potrzebne dokumenty

Świadczenia społeczne

Sprawy związane ze świadczeniami społecznymi realizuje Wydział Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta w Opolu, znajdujący się przy ul. Budowlanych 4 (pok. 10), 45-005 Opole, 77 443 57 57 lub 798 708 15, Fax 77 442 85 16

Jakie sprawy załatwisz

 • Karta Dużej Rodziny
 • Objęcie leczeniem odwykowym
 • Wydanie Karty "Opolska Rodzina" w ramach Programu ,,Opolska Rodzina" na lata 2019-2029

Pobierz potrzebne dokumenty

Urbanistyka, budownictwo

Sprawy związane z urbanistyką i budownictwem realizuje Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta w Opolu, pl. Wolności 7/8, tel. 077 451 18 12, urzad@um.opole.pl

Jakie sprawy załatwisz

 • Pozwolenie na budowę
 • Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych oraz zgłoszenia zamiaru przystąpienia do rozbiórki
 • zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektów lub ich części

Pobierz potrzebne dokumenty

Wybory

Sprawy związane z wyborami realizuje Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Opolu, znajdujący się przy Pl. Wolności 7/8, tel. 77 54 11 382, 357.

Pobierz potrzebne dokumenty

Przetargi

Wykaz przetargów odbywających się w Opolu – zarówno tych trwających, jak i tych już rozstrzygniętych znajdziecie na stronie Urzędu Miasta Opola

Urząd miasta w Opolu – adres do korespondencji

Urząd Miasta Opola
ul. Rynek-Ratusz
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad@um.opole.pl

Urząd miasta w Opolu – numer konta

Wpłat z tytułu podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne), a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać w pierwszej kolejności na rachunki indywidualne zamieszczone na decyzjach lub pismach urzędowych.

W pozostałych przypadkach wpłat można dokonywać na rachunki ogólne Urzędu Miasta Opola:

 • 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 – rachunek opłaty skarbowej,
 • 21 1160 2202 0000 0002 1515 3216 – rachunek dochodów podatkowych (podatek od nieruchomości, środki transportowe, podatek rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne),
 • 76 1160 2202 0000 0002 1515 3196 – rachunek pozostałych dochodów gminy (koncesja, dzierżawa, wieczyste użytkowanie i opłata za przekształcenie – tylko grunty gminy, rejestracja pojazdów, prawa jazdy, opłaty geodezyjne),
 • 90 1160 2202 0000 0002 1515 3235 – wieczyste użytkowanie i opłata za przekształcenie – tylko grunty Skarbu Państwa, opłata za udostępnienie danych osobowych,
 • 40 1160 2202 0000 0002 3823 5188 – rachunek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy Opola mogą uiszczać opłaty i podatki na jego rzecz bez prowizji w oddziałach Banku Millenium i Poczty Polskiej.

Minister Ziobro: nie chodzi o to, aby złodziej kury trafiał za kratki

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na nto.pl Nowa Trybuna Opolska
Dodaj ogłoszenie