Wakacje 2020 za granicą. Do jakich krajów Polacy mogą już wyjechać na urlop?

Edyta Hanszke
Edyta Hanszke
Obraz Sasin Tipchai z Pixabay
Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza Polakom wakacyjne wojaże za granicę z powodu trwającej epidemii koronawirusa. Niektóre kraje mają zamknięte granice, niektóre przyjmują nas pod pewnymi warunkami, inne - z otwartymi rękami.

W związku z faktem, że na obecnym etapie rozwoju pandemii koronawirusa żadne miejsce na świecie nie jest wolne od ryzyka zakażenia się nim, a w niektórych regionach świata sytuacja zmienia się niezwykle dynamicznie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne - czytamy na stronie MSZ.

Najbardziej aktualne informacje nt. ograniczeń w podróżowaniu w związku z koronawirusem znajdują się na stronach placówek dyplomatycznych.

Sprawdziliśmy najbardziej popularne wśród Polaków kierunki wakacyjnych wojaży i możliwość odwiedzenia tych krajów.

Austria

16 czerwca zniesione zostały obostrzenia dla obywateli polskich przyjeżdżających do Austrii, o ile posiadają miejsce zamieszkania w Austrii lub Andorze, Belgii, Bułgarii, Danii, Niemczech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Islandii ,Włoszech (z wyłączeniem Lombardii), Chorwacji, Łotwie, Liechtensteinie, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Monako, Holandii, Norwegii, Polsce, Rumunii, San Marino, Szwajcarii, Słowenii, Słowacji, Czechach, Węgrzech, Watykanie i Cyprze.

W razie ewentualnej kontroli na granicy osoby te będą musiały uprawdopodobnić, iż w okresie 14 dniu poprzedzających przekroczenie granicy nie były w innym kraju niż wyżej wymienionym.

Oznacza to, że obywatele polscy mieszkający w Austrii lub wyżej wymienionych krajach, przyjeżdżający do Austrii, i ile w okresie ostatnich 14 dniu przed wjazdem byli jedynie w jednym z wymienionych państw, nie muszą przedkładać na granicy badania molekularno-biologicznego na obecność wirusa SAR-CoV-2, nie muszą również odbywać 14 dniowej kwarantanny. Tranzyt jest możliwy bez ograniczeń.

W przypadku obywateli polskich przejeżdżających do Austrii z innych krajów niż wyżej wymienione w dalszym ciągu obowiązują następujące obostrzenia:

  • obowiązek posiadania i przedłożenia na granicy lekarskiego zaświadczenia potwierdzającego negatywny wynik badania molekularno-biologicznego na obecność wirusa SAR-CoV-2. Zaświadczenie powinno być wydane w języku niemieckim, angielskim, włoskim lub francuskim (przykładowe zaświadczenia poniżej) Zaświadczenie nie może być starsze niż 4 dni.
  • Bez zaświadczenia lekarskiego dozwolony jest wjazd do Austrii obywatelom Austrii oraz osobom posiadającym w Austrii zwykłe miejsce zamieszkania (gewöhnlicher Aufenthalt) lub miejsce zameldowania (Haupt-, Nebenwohnsitz), które bezzwłocznie poddadzą się 14-dniowej niekontrolowanej domowej kwarantannie i poświadczą to własnoręcznym podpisem. Kwarantanna będzie mogła zostać zakończona, o ile w okresie jej trwania wynik wykonanego testu na obecność SARS-CoV-2 będzie negatywny.

Bułgaria

Od 1 czerwca Polacy oraz obywatele innych krajów UE wymienieni w rozporządzeniu Ministra Turystyki mogą wjeżdżać do Bułgarii w celach turystycznych. Nie podlegają oni także kwarantannie, chyba, że przylatują z następujących krajów: Belgia, Irlandia, Wielka Brytania, Włochy, Malta, Portugalia, Hiszpania i Szwecja (oraz z poza UE za wyjątkiem Serbii). Każda osoba przed wjazdem do Bułgarii otrzymuje deklarację w której podaje się swoje dane kontaktowe podczas pobytu w Bułgarii oraz deklaruje, że nie jest się osobą chorą.

Chorwacja

Chorwacja w pełni otworzyła granice dla obywateli RP – zniesione zostały wszelkie obostrzenia oraz obowiązek odbywania kwarantanny po wjeździe do Chorwacji.

Obywatele RP nie muszą na granicy okazywać żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających zasadność wjazdu do RCH. Władze RCH nie wymagają okazania testów na COVID 19 przy przekraczaniu granicy.

Obowiązkiem podróżnych wjeżdżających do Chorwacji jest stosowanie się do wymogów epidemiologicznych, o których obywatele są informowani podczas przekraczania granicy (wręczana ulotka) lub drogą elektroniczną.

Podróżujący mogą skorzystać z aplikacji https://entercroatia.mup.hr/ w celu dokonania rejestracji przyjazdu, co przyspieszy procedury podczas odprawy granicznej. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostaną przesłane zalecenia epidemiologiczne.

Aktualne informacje dotyczące zaleceń zdrowotnych i problemów związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa można śledzić na stronie internetowej Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego: https://www.hzjz.hr

Należy jednak pamiętać, że Chorwacja leży poza strefą Schengen, co oznacza, że wjazd możliwy jest wyłącznie za okazaniem ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Wymóg dotyczy również najmłodszych obywateli RP.

Czarnogóra

1 czerwca otworzyła swoje granice dla obywateli krajów, w których liczba aktywnych zachorowań na koronawirusa jest mniejsza niż 25 na 100 000 mieszkańców.

Dozwolony jest tranzyt przez Czarnogórę, ale bez możliwości postojów i opuszczania pojazdu.

Pełna lista krajów spełniających ww. kryterium znajduje się na stronie Instytutu Zdrowia Publicznego Czarnogóry: https://www.ijzcg.me/me/novosti/covid-19-popustanje-mjera-u-medunarodnom-saobracaju

Komunikaty rządu Czarnogóry można śledzić na tej stronie internetowej.

Czechy

Od 15 czerwca możliwy jest zarówno tranzyt przez Czechy do/z Polski, jak i wznowienie ruchu turystycznego w Czechach dla podróżnych z Polski.

Czechy wprowadziły system oznakowania państw europejskich pod kątem możliwości podróżowania (tzw. „Semafor”), w którym przyjęto rozróżnienie na państwa niskiego, średniego i wysokiego ryzyka zachorowania na koronawirusa.

Polska, ale także państwa sąsiadujące z Republiką Czeską, zostały obecnie wskazane jako kraje niskiego ryzyka, co jednak w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, może ulec zmianie.

Po wjeździe do Czech z kraju tzw. niskiego ryzyka obywatele tych państw, obywatele Republiki Czeskiej oraz cudzoziemcy ze stałym pobytem na terytorium tych państw, nie będą zobowiązani do przedłożenia negatywnego testu na obecność Covid-19, czy poddania się kwarantannie.

Francja

15 czerwca Francja zniosła ograniczenia wjazdu na swoje terytorium dla podróżnych przekraczających granicę wewnętrzną tj. przybywających z państw Unii Europejskiej, Szwajcarii, Andorry, Islandii, Lichtensteinu, Monako, Norwegii, Watykanu oraz San Marino. W stosunku do tych podróżnych nie ma obowiązku odbycia kwarantanny lub posiadania oświadczenia o celu podróży.

Szczególne zasady obowiązują w stosunku do podróżnych przybywających z Hiszpanii drogą lotniczą oraz z Wielkiej Brytanii (wszelkimi środkami transportu), w stosunku do których to osób utrzymana została dobrowolna 14-dniowa kwarantanny po wjeździe do Francji. Nie obejmuje ona m.in. osób przejeżdżających przez Francję tranzytem.

Utrzymano ograniczenia we wjeździe do Francji przez granicę zewnętrzną. Wszyscy ci cudzoziemcy zobowiązani do wypełnienia deklaracji celu podróży. Deklaracja jest dostępna w języku francuskim i angielskim. Do tej deklaracji dołączona jest również Deklaracja o niewykazywaniu objawów zakażenia Covid-19 i braku kontaktu z osoba zakażona.

Na Martynice, Gwadelupie, Saint-Barthèlemy, Saint-Martin, Reunion i Polinezji Francuskiej wszyscy podróżni przybywający na wyspy muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie w miejscu wyznaczonym przez władze. Podróż na te obszary jest dozwolona tylko w uzasadnionych przypadkach rodzinnych i zawodowych

Grecja

Od 15 czerwca lotnisko w Atenach zostało otwarte dla europejskich lotów zagranicznych, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Turcji. Loty z/do Albanii i Macedonii Północnej są możliwe tylko w ważnych celach (essential travel). Lotnisko w Salonikach zostało otwarte dla lotów zagranicznych, z wyjątkiem W. Brytanii, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Albanii, Macedonii Płn. i Turcji.

Od 15 do 30 czerwca przylatujący na lotniska w Atenach i Salonikach z lotnisk spoza listy EASA będą wybiórczo poddawani szybkim testom przesiewowym i spędzą 1 dobę w hotelu w oczekiwaniu na wynik. W przypadku wyniku pozytywnego będzie ich obowiązywać 14-dniowa kwarantanna. Testy będą obowiązkowe dla wszystkich pasażerów lotów z Włoch, Hiszpanii i Holandii przylatujących do Aten.

W okresie 15-30 czerwca podróżujący z lotniska znajdującego się na liście obszarów uznanych za zagrożone, wymienionych na stronie EASA, zostaną poddani obowiązkowemu testowi po przylocie i zatrzymani w wyznaczonym hotelu w oczekiwaniu na wynik. Jeśli wynik testu jest negatywny, pasażer poddaje się kwarantannie przez 7 dni. Jeśli wynik testu jest pozytywny, pasażer zostaje poddany kwarantannie pod nadzorem przez 14 dni.

Od 15 czerwca otwarta została granica lądowa z Bułgarią, natomiast granice z Albanią, Macedonią Płn. i Turcją pozostaną zamknięte dla ruchu turystycznego do końca czerwca.

Od 1 lipca większość greckich lotnisk ma być otwarta dla lotów zagranicznych. Wszyscy podróżujący do Grecji będą zobligowani do wypełnienia formularza PLF (Passenger Load Factor), elektronicznie lub w formie papierowej, zawierającego dane kontaktowe na terenie Grecji. Wybiórczo będą przeprowadzane testy, a w przypadku pozytywnego wyniku obowiązywać będzie 14-dniowa kwarantanna.

Oficjalne ogłoszenie w sprawie ruchu pasażerskiego znajduje się na stronie internetowej greckiego MSZ.

Aktualne informacje dla turystów można znaleźć na oficjalnej stronie ministerstwa turystyki http://www.visitgreece.gr/.

Od 25 maja można podróżować (samolotem, promem, jachtem) między greckimi wyspami, od 1 czerwca otwarte są całoroczne hotele i kampingi, od 15 czerwca zostaną otwarte hotele sezonowe oraz muzea.

Hiszpania

Od 15 maja do zakończenia stanu alarmowego, wszystkich obcokrajowców, którzy planują wjechać na terytorium Hiszpanii obowiązuje 14-dniowa kwarantanna, licząc od dnia przyjazdu. Obowiązek dotyczy wszystkich osób, które przyjeżdżają z zagranicy drogą lądową, powietrzną i morską.

W trakcie kwarantanny osoby te obowiązuje zakaz przemieszczania się, z wyjątkiem następujących sytuacji: udania się do sklepu z produktami „pierwszej potrzeby”, apteki, ośrodka zdrowia lub z uwagi na zaistnienie tzw. siły wyższej. Osoby w kwarantannie obowiązuje również noszenie maseczki oraz zachowanie należytych środków ostrożności i higieny w przypadku dzielenia miejsca zamieszkania z innymi osobami.

Portugalia

15 czerwca nastąpiło otwarcie portugalskich granic dla zagranicznych turystów ze Strefy Schengen. Portugalsko-hiszpańska granica lądowa otwarta zostanie najwcześniej 1 lipca.

Po przyjeździe do Portugalii nie obowiązuje kwarantanna. Wyjątek stanowią archipelagi Madery i Azorów, gdzie przy wjeździe okazać należy aktualny negatywny wynik testu na COVID-19 lub zgodzić się na zrobienie testu na lotnisku.

Wznowienie stałych połączeń lotniczych Portugalskich Linii Lotniczych TAP na trasie Warszawa-Lizbona planowane jest na przełom lipca i sierpnia 2020 r. Wznowienie połączeń realizowanych przez prywatnych tanich przewoźników (WizzAir, Ryanair) uzależnione będzie od otwarcia polskich lotnisk dla ruchu międzynarodowego.

Słowacja

Od godziny 6.00 w dniu 20 czerwca zniesione zostaną dotychczasowe obostrzenie w ruchu osobowym z terytorium Polski. Polska została dodana do listy państw, które zostały uznane za bezpieczne pod względem zagrożenia epidemicznego
koronawirusem.

Tunezja

W związku z pandemią Covid-19 Tunezja 22 marca br. zamknęła swoje granice oraz wprowadziła szereg obostrzeń. Według komunikatów tunezyjskich władz otwarcie granic i wznowienie międzynarodowego ruchu lotniczego nastąpi 27 czerwca br.

Turcja

Zniesiono zakaz wjazdu do Turcji, za wyjątkiem granicy lądowej z Iranem (pozostaje otwarta dla ruchu towarowego), zniesiono obowiązkową, 14 dniową kwarantannę dla osób wjeżdżających do Turcji, wznowiono część połączeń międzynarodowych - Turkish Airlines zapowiedziało do kilkunastu europejskich miast.

Węgry

18 czerwca br. wszedł w życie dekret rządu węgierskiego w sprawie ograniczeń podróżowania w okresie gotowości epidemiologicznej, w którym zezwala się obywatelom państw członkowskich UE a także obywateli EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz Serbii i Szwajcarii na nieograniczony wjazd na terytorium Węgier.

Obywatele ww. państw są jednocześnie zwolnieni z obowiązku kwarantanny.

Podstawowe informacje dotyczące podróży w innych kategoriach zamieszczane są na stronie internetowej gov.pl. Informacje o sytuacji na granicy Węgier znaleźć można także na stronie policji węgierskiej.

Wielka Brytania

Od 8 czerwca osoby wjeżdżające do Wielkiej Brytanii podlegają obowiązkowej kwarantannie przez 14-dni. Każda osoba przybywająca do Wielkiej Brytanii każdym środkiem transportu będzie miała obowiązek wypełnienia Passenger Locator Form nie wcześniej niż 48 godzin przed przybyciem do tego kraju.

Włochy

Od 3 czerwca br. zniesiono ograniczenia przy przekraczaniu granicy Włoch oraz przemieszczaniu się pomiędzy regionami dla obywateli Unii Europejskiej.

Zniesiono również obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że osoba nie przebywała w ciągu ostatnich 14 dni poza obszarem tych państw.

Uwaga! Należy liczyć się z możliwością wprowadzenia dodatkowych obostrzeń przez władze poszczególnych regionów Włoch. Należy spodziewać się wzmożonych kontroli i pomiarów temperatury ciała na lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych i innych miejscach w których powstają skupiska ludzkie.

Dni czeskie w Opolu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

K
Korno

Kraje łagodzą obostrzenia, ale wciąz jeszcze nie wszystkie sa tak otwarte. By móc przekroczyc granicę bez kwarantanny, wiele państw życzy sobie aktualnego testu PCR i zaświadczenia lekarskiego jakie wydają m.in. w Diagnostyce po przebyciu takiego testu. Zaświadczenie opatrzone jest certyfikowanym podpisem elektronicznym lekarza i jest zwolnieniem pacjenta z 2 tygodniowej kwarantanny

N
Natalka

Z narzeczonym lecimy enterem air do Grecji na początku lipca. Zakochałam się w tym kraju i chce go odwiedzić kolejny raz :)

Wróć na nto.pl Nowa Trybuna Opolska
Dodaj ogłoszenie