Ważne

Redakcja
Udostępnij:
Nie można odliczyć w Polsce składek, które wcześniej zostały odliczone od dochodu (przychodu) lub podatku w innym niż Polska państwie UE, EOG lub w Szwajcarii.
  • Wysokość składek podlegających odliczeniu należy ustalić na podstawie dokumentów stwierdzających ich zapłatę.
  • Odliczenie jest możliwe, jeżeli istnieje podstawa prawna (wynikająca z umów międzynarodowych, których stroną jest Polska) do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  • Kwota składki na zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.
  • Wideo

    Dodaj ogłoszenie