WiK w Opolu Sp. z o.o. inwestuje z myślą o środowisku

Materiał informacyjny Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o.

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. realizuje największą inwestycję w historii miasta Opola – projekt pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno – ściekowej”, którego wartość wynosi ponad 207 mln zł. Realizacja inwestycji będzie miała bardzo pozytywny wpływ na środowisko.

Wszystkie powstające ścieki powinny być zbierane systemem kanalizacji sanitarnej i odprowadzane do oczyszczalni ścieków, której zadaniem jest usunięcie niesionych zanieczyszczeń, tak aby nie trafiły do odbiornika jakim jest rzeka Odra i docelowo Morze Bałtyckie. Od poprzedniej modernizacji oczyszczalni minęło 17 lat. Obecnie funkcjonuje ona na granicznych parametrach technologicznych. Aby sprostać rygorystycznym wymogom oczyszczania ścieków oraz uwzględniając powiększający się obszar skanalizowania aglomeracji Opola zaszła konieczność podjęcia działań w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków dostosowujących ją technologicznie i technicznie do potrzeb aglomeracji.

Do ciekawszych rozwiązań technologicznych należy budowa wielkogabarytowych Wydzielonych Komór Fermentacyjnych (WKF). W procesie oczyszczania ścieków zaplanowano wydłużony okres fermentacji osadów w WKF dzięki czemu pozyskamy zwiększoną ilość tzw. biogazu. Gaz ten wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, która w znacznym stopniu zaspokoi potrzeby energetyczne oczyszczalni ścieków i znacząco obniży koszty funkcjonowania Spółki.

Modernizacja opolskiej oczyszczalni spowoduje zwiększenie jej przepustowości o ok. 30%. Wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych zostanie ok. 80 obiektów. Podczas modernizacji oczyszczalni zostanie przeprowadzona hermetyzacja obiektów, co w efekcie ograniczy wydobywające się z niej uciążliwe zapachy. Osiągnięcie zamierzonych celów przyczyni się również do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji opolskiej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Europejskich.

Dodaj ogłoszenie