W trzech kwartałach 2018 r. na Opolszczyźnie doszło do 173 wypadków w rolnictwie. To o 49 mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku - informuje regionalny oddział KRUS.

Najwięcej było upadków, pochwyceń przez ruchome części maszyn, a także pogryzień i przygnieceń przez zwierzęta. Na rok 2019 opolski KRUS zapowiada prowadzenie kampanii prewencyjnej pod hasłem „Nie daj się wkręcić”. Jej celem będzie propagowanie zasad bezpiecznej pracy, przy obsłudze maszyn i urządzeń rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania pochwyceniom i uderzeniom przez ich ruchome części.

Przypomnijmy, w kończącym się roku 2018 podobna akcja - pod hasłem „Upadek to nie przypadek” - cieszyła się dużym zainteresowaniem rolników.

Od stycznia do września odbyło się w regionie 106 szkoleń prewencyjnych. Uczestniczyło w nich 4380 osób (rolnicy, ale i dzieci, w tym uczniowie szkół rolniczych). W 47 konkursach propagujących bezpieczeństwo na wsi brało udział 2140 osób. Kolejne 3 tysiące uczestników odwiedziło 80 pokazów przygotowanych przez KRUS. Jego pracownicy wizytowali podczas prac polowych 43 gospodarstwa w województwie.

Na rok 2019 KRUS zapowiada przeprowadzenie w całym regionie XVII edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne (dla rolników) oraz IX edycji konkursu plastycznego promującego troskę o bezpieczeństwo podczas prac polowych. W 2018 roku uczestniczyło w nim ponad tysiąc dzieci z terenów wiejskich całego województwa.

Uczeń z SP w Dąbrowie zajął 3. miejsce na szczeblu ogólnopolskim, a uczennica z SP w Polkowskiem otrzymała wyróżnienie.

W konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne państwo Sylwia, Andrzej i Paweł Janczyszynowie z Rożniątowa otrzymali na szczeblu centralnym wyróżnienie za wyposażenie i organizację warsztatu narzędziowego.

OPOLSKIE INFO [16.11.2018]