Wybory samorządowe 2018. Jak głosować? Co zrobić, żeby głos był ważny? Zasady głosowania 21.10 i godziny otwarcia lokali wyborczych

Tomasz WróblewskiZaktualizowano 
Jak głosować w wyborach samorządowych 2018? Jakie są zasady głosowania w wyborach 21 października 2018 i 4 listopada 2018 (druga tura)?
Jak głosować w wyborach samorządowych 2018? Jakie są zasady głosowania w wyborach 21 października 2018 i 4 listopada 2018 (druga tura)? Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska
Jak głosować w wyborach samorządowych 2018? Jakie są zasady głosowania? Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października 2018 roku. Polacy wybiorą wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast oraz radnych gmin (miast), powiatów i sejmików województw. Ich kadencja będzie trwała pięć lat. Głosować będzie można w godzinach od 7.00 do 21.00.

Kiedy są wybory samorządowe 2018? Data wyborów

Wybory samorządowe 2018 będą miały dwie tury. Datę pierwszej i drugiej tury wyborów ogłosił w rozporządzeniu premier Mateusz Morawiecki.

 1. 21.10. (niedziela)
 2. 4.11. (niedziela)

Wybory samorządowe 2018. Zasady głosowania

Wybory samorządowe 2018 różnią się od tych organizowanych w poprzednich latach. Jest to spowodowane zmianami w:

 • kodeksie wyborczym
 • ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju m. st. Warszawy.

Wybory samorządowe od 2018 roku będą odbywać się co 5 lat. Są organizowane po to, by na nową kadencję wybrać członków rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Podczas wyborów samorządowych będziemy głosować na wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast.

Jakie są zasady głosowania?

Wybory samorządowe 2018. Zmiany w ordynacji [Lista]

W porównaniu do lat ubiegłych wybory samorządowe będą się znacząco różnić. Do najważniejszych zmian w ordynacji wyborczej należy zaliczyć:

 • wprowadzenie dwukadencyjności burmistrzów, wójtów i prezydentów miast;
 • ograniczenie jednomandatowych okręgów wyborczych do gmin do 20 tys. mieszkańców;
 • wydłużenie kadencji organów samorządowych do 5 lat (to dlatego wybory będą się odbywały co 5 lat);
 • nowe rodzaje komisji obwodowych – od wyborów 2018 funkcjonować będą dwie komisje – jedna organizuje głosowanie, druga jest odpowiedzialna za ustalenie wyników głosowani;
 • wprowadzenie instytucji obserwatorów społecznych.

Nowa ordynacja daje większe uprawnienia mężom zaufania.

Wybory samorządowe 2018. Wyszukiwarka kandydatów

Jeśli nie wiesz na kogo możesz zagłosować w wyborach samorządowych 2018, przygotowaliśmy dla Ciebie wyszukiwarkę kandydatów.

Wystarczy, że w wyszukiwarce nad treścią tego artykułu wpiszesz gminę, w której głosujesz, a otrzymasz pełne listy kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

Teraz wystarczy, że sprawdzić adres komisji wyborczej, w której możesz zagłosować i będziesz mógł wziąć udział w wyborach samorządowych.

Wybory samorządowe 2018. Gdzie i jak głosować

Województwo opolskie - gdzie i jak głosować. Lokale wyborcze

Wybory samorządowe 2018. Kto może zagłosować?

Głosować w wyborach samorządowych mogą wszyscy ci, którzy posiadają czynne prawo wyborcze. Są to wszystkie osoby, które mają polskie obywatelstwo lub obywatelstwo Unii Europejskiej.

Głosujący musi mieć ukończone 18 lat i stale zamieszkiwać na obszarze gminy, powiatu i województwa, którego dotyczy wybór.

Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców gminy. Dotyczy to także prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rad dzielnic Warszawy.

Głos korespondencyjny będą mogły oddać jedynie osoby niepełnosprawne.

FLESZ WYBORCZY - Zmiany w ordynacji

W wyborach samorządowych 2018 nie mogą głosować osoby:

 • pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.

Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła w drodze uchwały wzory informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast.

Karty do głosowania 2018. Jak głosować w wyborach samorządow...

Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców, by głos był ważny?

W wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

Głos będzie nieważny w przypadku:

 • postawienia znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
 • niepostawienia znaku „X” w żadnej kratce,
 • postawienia znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, by głos był ważny?

W wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Głos będzie nieważny w przypadku:

 • postawienia znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
 • niepostawienia znaku „X” w żadnej kratce,
 • postawienia znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez gminną komisję wyborczą.

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach do rad dzielnic m. st. Warszawy, by głos był ważny?

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

Przyczyną nieważności głosu jest:

 • postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
 • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
 • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez dzielnicową komisję wyborczą.

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach do rad powiatów

W wyborach do rad powiatów głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

Głos będzie nieważny w przypadku:

 • postawienia znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
 • niepostawienia znaku „X” w żadnej kratce,
 • postawienia znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez powiatową komisję wyborczą.

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Z jaką partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych [2018]

Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach do sejmików województw

W wyborach do sejmików województw głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

Przyczyną nieważności głosu jest:

 • postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
 • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
 • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez wojewódzką komisję wyborczą.

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

Głos będzie nieważny jeżeli:

 • znak "X" będzie postawiony w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
 • znak "X" nie zostanie postawiony w żadnej kratce,
 • znak "X" będzie postawiony w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, gdy jest tylko jeden kandydat

Wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata,

Przyczyną nieważności głosu jest:

 • postawienie znaku „X” w obu kratkach,
 • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura)

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

Przyczyną nieważności głosu jest:

 • postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
 • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura; 1 kandydat)

Wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie
do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Przyczyną nieważności głosu jest:

 • postawienie znaku „X” w obu kratkach,
 • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Wideo

Materiał oryginalny: Wybory samorządowe 2018. Jak głosować? Co zrobić, żeby głos był ważny? Zasady głosowania 21.10 i godziny otwarcia lokali wyborczych - Nowa Trybuna Opolska

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3