Wybory samorządowe 2018. Jak głosować? Co zrobić, żeby głos...

  Wybory samorządowe 2018. Jak głosować? Co zrobić, żeby głos był ważny? Zasady głosowania 21.10 i godziny otwarcia lokali wyborczych

  Zdjęcie autora materiału
  Tomasz Wróblewski

  Aktualizacja:

  Nowa Trybuna Opolska

  Jak głosować w wyborach samorządowych 2018? Jakie są zasady głosowania? Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października 2018 roku. Polacy wybiorą wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast oraz radnych gmin (miast), powiatów i sejmików województw. Ich kadencja będzie trwała pięć lat. Głosować będzie można w godzinach od 7.00 do 21.00.
  Jak głosować w wyborach samorządowych 2018? Jakie są zasady głosowania w wyborach 21 października 2018 i 4 listopada 2018 (druga tura)?

  Jak głosować w wyborach samorządowych 2018? Jakie są zasady głosowania w wyborach 21 października 2018 i 4 listopada 2018 (druga tura)? ©Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska

  Kiedy są wybory samorządowe 2018? Data wyborów  Wybory samorządowe 2018 będą miały dwie tury. Datę pierwszej i drugiej tury wyborów ogłosił w rozporządzeniu premier Mateusz Morawiecki.
  1. 21.10. (niedziela)
  2. 4.11. (niedziela)


  Wybory samorządowe 2018. Zasady głosowania  Wybory samorządowe 2018 różnią się od tych organizowanych w poprzednich latach. Jest to spowodowane zmianami w:
  • kodeksie wyborczym
  • ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju m. st. Warszawy.


  Wybory samorządowe od 2018 roku będą odbywać się co 5 lat. Są organizowane po to, by na nową kadencję wybrać członków rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Podczas wyborów samorządowych będziemy głosować na wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast.

  Jakie są zasady głosowania?

  Wybory samorządowe 2018. Zmiany w ordynacji [Lista]  W porównaniu do lat ubiegłych wybory samorządowe będą się znacząco różnić. Do najważniejszych zmian w ordynacji wyborczej należy zaliczyć:
  • wprowadzenie dwukadencyjności burmistrzów, wójtów i prezydentów miast;
  • ograniczenie jednomandatowych okręgów wyborczych do gmin do 20 tys. mieszkańców;
  • wydłużenie kadencji organów samorządowych do 5 lat (to dlatego wybory będą się odbywały co 5 lat);
  • nowe rodzaje komisji obwodowych – od wyborów 2018 funkcjonować będą dwie komisje – jedna organizuje głosowanie, druga jest odpowiedzialna za ustalenie wyników głosowani;
  • wprowadzenie instytucji obserwatorów społecznych.


  Nowa ordynacja daje większe uprawnienia mężom zaufania.

  Wybory samorządowe 2018. Wyszukiwarka kandydatów  Jeśli nie wiesz na kogo możesz zagłosować w wyborach samorządowych 2018, przygotowaliśmy dla Ciebie wyszukiwarkę kandydatów.

  Wystarczy, że w wyszukiwarce nad treścią tego artykułu wpiszesz gminę, w której głosujesz, a otrzymasz pełne listy kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

  Teraz wystarczy, że sprawdzić adres komisji wyborczej, w której możesz zagłosować i będziesz mógł wziąć udział w wyborach samorządowych.

  Wybory samorządowe 2018. Gdzie i jak głosować  Województwo opolskie - gdzie i jak głosować. Lokale wyborcze  Wybory samorządowe 2018. Kto może zagłosować?  Głosować w wyborach samorządowych mogą wszyscy ci, którzy posiadają czynne prawo wyborcze. Są to wszystkie osoby, które mają polskie obywatelstwo lub obywatelstwo Unii Europejskiej.

  Głosujący musi mieć ukończone 18 lat i stale zamieszkiwać na obszarze gminy, powiatu i województwa, którego dotyczy wybór.

  Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców gminy. Dotyczy to także prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rad dzielnic Warszawy.

  Głos korespondencyjny będą mogły oddać jedynie osoby niepełnosprawne.

  FLESZ WYBORCZY - Zmiany w ordynacji


  W wyborach samorządowych 2018 nie mogą głosować osoby:
  • pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  • pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  • ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.


  Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła w drodze uchwały wzory informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast.  Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców, by głos był ważny?  W wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

  Głos będzie nieważny w przypadku:
  • postawienia znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
  • niepostawienia znaku „X” w żadnej kratce,
  • postawienia znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.


  Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

  Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, by głos był ważny?  W wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

  Głos będzie nieważny w przypadku:
  • postawienia znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
  • niepostawienia znaku „X” w żadnej kratce,
  • postawienia znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez gminną komisję wyborczą.


  Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

  Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach do rad dzielnic m. st. Warszawy, by głos był ważny?  Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

  Przyczyną nieważności głosu jest:
  • postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
  • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
  • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez dzielnicową komisję wyborczą.


  Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

  Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach do rad powiatów  W wyborach do rad powiatów głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

  Głos będzie nieważny w przypadku:
  • postawienia znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
  • niepostawienia znaku „X” w żadnej kratce,
  • postawienia znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez powiatową komisję wyborczą.


  Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

  Z jaką partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych [2018]

  Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach do sejmików województw  W wyborach do sejmików województw głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

  Przyczyną nieważności głosu jest:
  • postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
  • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
  • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez wojewódzką komisję wyborczą.


  Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

  Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

  Głos będzie nieważny jeżeli:
  • znak "X" będzie postawiony w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
  • znak "X" nie zostanie postawiony w żadnej kratce,
  • znak "X" będzie postawiony w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.


  Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

  Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, gdy jest tylko jeden kandydat  Wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata.

  Wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata,

  Przyczyną nieważności głosu jest:
  • postawienie znaku „X” w obu kratkach,
  • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.


  Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

  W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura)

  Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

  Przyczyną nieważności głosu jest:
  • postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
  • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.


  Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

  W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura; 1 kandydat)

  Wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata.

  Wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie
  do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata.

  Przyczyną nieważności głosu jest:
  • postawienie znaku „X” w obu kratkach,
  • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.


  Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

  Czytaj treści premium w Nowej Trybunie Opolskiej Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze

  Forum tylko dla zalogowanych.

  Załóż konto / Zaloguj się

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Baza wiedzy o wyborach samorządowych 2018

  Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

  Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

  Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

  Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

  Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

  Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

  Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

  Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

  Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

  Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

  Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

  Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

  Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

  Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

  Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

  Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

  Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

  Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

  Wideo

  Quizy wyborcze. Przetestuj swoją wiedzę i zdecyduj, na kogo oddać swój głos!

  Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

  Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

  Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

  Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

  Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

  Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

  Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

  Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

  Najczęściej komentowane

  Warto zobaczyć

  Walentynki w rytmie DISCO POLO

  Walentynki w rytmie DISCO POLO

  Koncert niezwykłej Anny Marii Jopek w Filharmonii Opolskiej

  Koncert niezwykłej Anny Marii Jopek w Filharmonii Opolskiej

  MISTRZOWIE FOTOGRAFII - zobacz kto zwyciężył!

  MISTRZOWIE FOTOGRAFII - zobacz kto zwyciężył!

  Poznaj laureatów plebiscytu Nauczyciel na Medal

  Poznaj laureatów plebiscytu Nauczyciel na Medal

  Sonda

  Czy PiS powinien odwołać Jacka Kurskiego ze stanowiska szefa TVP?

  Najczęściej czytane