Wyniki wyborów 2018 do rady gminy Racławice

  Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

  – kandydat otrzymał mandat

  Okręg 1

  Dosłońce, Góry Miechowskie

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Bożena Halina Gajos

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNE RACŁAWICE

  15 (17,86%)

  Jacek Mariusz Szczypczyk

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  4 (4,76%)

  Michał Niedziela

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  6 (7,14%)

  Tadeusz Józef Bielawski

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  30 (35,71%)

  Krzysztof Maksymilian Wilk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA RACŁAWICKA

  29 (34,52%)

  Okręg 2

  Dale

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Marek Kmiecik

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  10 (26,32%)

  Waldemar Lesław Florek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA RACŁAWICKA

  28 (73,68%)

  Okręg 3

  Dziemięrzyce

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Ewelina Chrzanowska

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  16 (15,38%)

  Grzegorz Sylwester Sas

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  22 (21,15%)

  Grzegorz Mariasz

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  36 (34,62%)

  Magdalena Maria Domagała

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA

  30 (28,85%)

  Okręg 4

  Górka Kościejowska

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Stanisław Włodzimierz Tondos

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNE RACŁAWICE

  42 (44,68%)

  Artur Frączek

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  11 (11,70%)

  Renata Iwona Bielawska

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  14 (14,89%)

  Waldemar Żabicki

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  27 (28,72%)

  Okręg 5

  Janowiczki

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Mirosław Grzegorz Wolka

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNE RACŁAWICE

  37 (31,90%)

  Eugeniusz Skoczeń

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  72 (62,07%)

  Sławomir Piotr Konofalski

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  3 (2,59%)

  Łukasz Michał Kalemba

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  4 (3,45%)

  Okręg 6

  Racławice. Granica okręgu przebiega drogą powiatową nr 1235K Racławice – Wrocimowice. W skład okręgu wchodzą jadąc od strony Janowiczek do Racławic wszystkie budynki po lewej stronie tej drogi do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 783. Dalej granica biegnie drogą wojewódzką i do okręgu należą budynki leżące po lewej stronie tej drogi jadąc w kierunku Miechowa.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Tadeusz Stanisław Klimczyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNE RACŁAWICE

  33 (45,21%)

  Adrian Hubert Grębosz

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  24 (32,88%)

  Waldemar Jan Knap

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  16 (21,92%)

  Okręg 7

  Racławice. W skład okręgu wchodzą budynki leżące po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 783 jadąc od strony Miechowa do Racławic do skrzyżowania z drogą powiatową Kropidło – Racławice nr 1233K. Dalej granica biegnie drogą powiatową nr 1233K i do okręgu należą budynki po lewej stronie tej drogi jadąc od Racławic w kierunku Dosłońca do skrzyżowania z drogą gminną 738/1 i do okręgu należą budynki po lewej stronie drogi gminnej nr 738/1 jadąc od Racławic w kierunku Kościejowa.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Tadeusz Mieczysław Rubak

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNE RACŁAWICE

  66 (75,00%)

  Przemysław Odrzywałek

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  22 (25,00%)

  Okręg 8

  Racławice. W skład okręgu wchodzą wszystkie budynki leżące po prawej stronie drogi powiatowej nr 1235K Racławice – Wrocimowice jadąc od strony Janowiczek do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 783. Dalej od tego skrzyżowania budynki leżące po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 783 jadąc w kierunku Miechowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1233K Kropidło – Racławice obok Urzędu Gminy. Dalej wchodzą budynki po prawej stronie drogi powiatowej nr 1233K od skrzyżowania obok Urzędu Gminy jadąc od Racławic w kierunku Dosłońca do skrzyżowania z drogą gminną nr 738/1 i do okręgu należą budynki po prawej stronie drogi gminnej nr 738/1 jadąc od Racławic w kierunku Kościejowa.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Marcin Łukasz Pluta

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNE RACŁAWICE

  17 (18,48%)

  Grzegorz Nowak

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  11 (11,96%)

  Maria Wójcik

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  8 (8,70%)

  Zbigniew Marian Piwowarczyk

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  2 (2,17%)

  Janina Ziętek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA

  7 (7,61%)

  Michał Paweł Grela

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RACŁAWIC

  47 (51,09%)

  Okręg 9

  Marchocice

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Andrzej Trafiał

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  46 (41,07%)

  Magdalena Nowakowska

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  27 (24,11%)

  Elżbieta Krystyna Pełka

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA RACŁAWICKA

  39 (34,82%)

  Okręg 10

  Klonów. Granica okręgu przebiega drogą powiatową nr 1234K Dale-Klonów-Marchocice-Janowiczki i drogą gminną nr 471. Do okręgu należą wszystkie budynki leżące po prawej stronie tych dróg jadąc od strony Marchocic w kierunku Klonowa i dalej na północ w kierunku lasu Marszówka.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Jerzy Duniec

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNE RACŁAWICE

  53 (62,35%)

  Marta Katarzyna Nowak

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  27 (31,76%)

  Monika Agata Brzezińska

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  5 (5,88%)

  Okręg 11

  Klonów. Granica okręgu przebiega drogą powiatową nr 1234K Dale Klonów-Marchocice-Janowiczki i drogą gminną nr 471. Do okręgu należą wszystkie budynki leżące po lewej stronie tych dróg jadąc od Marchocic w kierunku Klonowa i dalej na północ w kierunku lasu Marszówka.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Jacek Maciej Skuza

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNE RACŁAWICE

  26 (37,14%)

  Adam Wit Musiał

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  8 (11,43%)

  Mieczysław Edward Jureczko

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA RACŁAWICKA

  36 (51,43%)

  Okręg 12

  Głupczów

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Robert Łój

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNE RACŁAWICE

  43 (59,72%)

  Rafał Grzegorz Nowak

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  20 (27,78%)

  Łukasz Grela

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  9 (12,50%)

  Okręg 13

  Miroszów

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Rafał Bierak

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  29 (37,18%)

  Ireneusz Jaskólski

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA RACŁAWICKA

  49 (62,82%)

  Okręg 14

  Kościejów. Granica okręgu biegnie drogą wojewódzką nr 783, w skład okręgu wchodzą budynki leżące po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 783 jadąc od strony Racławic do Kościejowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1232K Nieszków-Toporów-Kościejów. Dalej granica biegnie drogą powiatową nr 1232K do skrzyżowania z drogą gminną 698. Do okręgu wchodzą budynki leżące po lewej stronie drogi powiatowej nr 1232K jadąc od drogi wojewódzkiej do Kościejowa. Dalej granica biegnie drogami gminnymi nr 698 i 696 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1232K. W skład okręgu należą budynki leżące po lewej stronie tych dróg gminnych jadąc w kierunku wschodnim. Dalej granica biegnie ponownie drogą powiatową nr 1232K i do okręgu należą budynki po lewej stronie drogi powiatowej jadąc w kierunku Miroszowa.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Aleksander Józef Jaros

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNE RACŁAWICE

  50 (48,08%)

  Paweł Piotr Nowakowski

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  32 (30,77%)

  Monika Joanna Chmielewska

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  22 (21,15%)

  Okręg 15

  Kościejów. Granica okręgu biegnie drogą wojewódzką nr 783 i do okręgu należą budynki po prawej stronie tej drogi do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1232K Nieszków-Toporów – Kościejów jadąc od strony Racławic do Kościejowa. Dalej granica biegnie drogą powiatową nr 1232K do skrzyżowania z drogą gminną nr 698 i do okręgu należą budynki po prawej stronie drogi powiatowej. Dalej granica biegnie drogami gminnymi nr 698 i 696 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1232K. Do okręgu należą budynki po prawej stronie tych dróg gminnych. Dalej granica biegnie ponownie drogą powiatową nr 1232K. Do okręgu należą budynki leżące po prawej stronie drogi powiatowej jadąc w kierunku Miroszowa.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Ewa Anna Kowalska

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  27 (31,40%)

  Jakub Roman Gąsiorek

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  32 (37,21%)

  Mirosław Józef Skinderowicz

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA

  27 (31,40%)