Wyniki wyborów 2018 do rady gminy Kozłów

  Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

  – kandydat otrzymał mandat

  Okręg 1

  Sołectwo BRYZDZYN

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Agnieszka Paulina Soboń

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOZŁÓW 2018

  46 (26,44%)

  Radosław Józef Szczudło

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - POWIAT MIECHOWSKI

  128 (73,56%)

  Okręg 2

  Sołectwo KAMIONKA

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Leszek Krzysztof Walczak

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOZŁÓW 2018

  53 (23,25%)

  Wojciech Bogusław Rożek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZ KOZŁÓW”

  70 (30,70%)

  Piotr Krzysztof Juzaszek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - POWIAT MIECHOWSKI

  105 (46,05%)

  Okręg 3

  Sołectwo KARCZOWICE

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Wiesława Teresa Cebularz

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOZŁÓW 2018

  36 (38,71%)

  Rafał Zbigniew Choromański

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  38 (40,86%)

  Tadeusz Prokop

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - POWIAT MIECHOWSKI

  19 (20,43%)

  Okręg 4

  Sołectwo KĘPIE – część położona na południe od drogi powiatowej nr 1180K (Kozłów-Charsznica) i drogi gminnej nr K140165 (Kępie – Staszyn).

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Marzena Małgorzata Kyrcz

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOZŁÓW 2018

  41 (47,67%)

  Michał Selwet

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - POWIAT MIECHOWSKI

  45 (52,33%)

  Okręg 5

  Sołectwo KĘPIE – część położona na północ od drogi powiatowej nr 1180K (Kozłów-Charsznica) i drogi gminnej nr K140165 (Kępie-Staszyn).

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Zbigniew Bogumił Baran

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOZŁÓW 2018

  74 (58,27%)

  Jan Piotr Nocuń

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - POWIAT MIECHOWSKI

  53 (41,73%)

  Okręg 6

  Sołectwa: BOGDANÓW i KOZŁÓW-w Kozłowie część sołectwa leżąca po stronie zachodniej od torów kolejowych Kielce-Kraków oraz części między torami kolejowymi Kielce – Kraków a LHS na południe od drogi powiatowej nr 1183K (Kozłów-Przybysławice).

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Tomasz Marek Guliński

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOZŁÓW 2018

  64 (33,86%)

  Mateusz Jan Różanecki

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  50 (26,46%)

  Jerzy Adam Juzaszek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - POWIAT MIECHOWSKI

  75 (39,68%)

  Okręg 7

  Sołectwo KOZŁÓW – część sołectwa od strony wschodniej wzdłuż drogi powiatowej nr 1194K (Książ – Żarnowiec) do skrzyżowania z drogą gminną K140163 (Kamionka-Kozłów), wschodnia część od drogi gminnej K140163 (Kamionka-Kozłów), północno-wschodnia strona od drogi nr 1194K (Książ-Żarnowiec od skrzyżowania z drogą gminną nr K140163 do działki oznaczonej numerem ewid. 1043 włącznie (skrzyżowanie obok Kościoła).

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Marek Gazy

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOZŁÓW 2018

  15 (10,42%)

  Teresa Ewa Florek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - POWIAT MIECHOWSKI

  77 (53,47%)

  Sebastian Lechosław Kucypera

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  52 (36,11%)

  Okręg 8

  Sołectwo KOZŁÓW-część sołectwa na zachód od drogi K140163 (Kamionka-Kozłów), południowa część od drogi powiatowej 1194K (Książ-Żarnowiec) od skrzyżowania z drogą gminną K140163 do skrzyżowania z drogą powiatową 1183K, strona północna od drogi powiatowej 1183K od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1194K do torów kolejowych Kraków-Kielce, część sołectwa położona od skrzyżowania dróg powiatowych 1194K i 1198K (obok Kościoła) w kierunku zachodnim i północnym.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Zdzisław Adam Libera

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  27 (13,24%)

  Teresa Maria Gacek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZ KOZŁÓW”

  88 (43,14%)

  Zdzisław Tadeusz Tabor

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  24 (11,76%)

  Dariusz Henryk Janus

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - POWIAT MIECHOWSKI

  65 (31,86%)

  Okręg 9

  Sołectwo MARCINOWICE

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Maria Iwona Łuczak

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOZŁÓW 2018

  102 (52,58%)

  Zbigniew Marek Szymacha

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - POWIAT MIECHOWSKI

  92 (47,42%)

  Okręg 10

  Sołectwa: ROGÓW i PRZYBYSŁAWICE-w Przybysławicach część sołectwa od strony wschodniej do Rogowa oraz do skrzyżowania dróg powiatowych nr 1193K i 1185K wraz z koloniami Zadole i Góry położonymi wzdłuż drogi powiatowej nr 1183K (Kozłów-Przybysławice-Łazy).

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Janusz Grzegorz Skóra

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOZŁÓW 2018

  29 (24,79%)

  Bożena Alina Kuraj

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - POWIAT MIECHOWSKI

  88 (75,21%)

  Okręg 11

  Sołectwo PRZYBYSŁAWICE – zachodnia część sołectwa do skrzyżowania dróg powiatowych nr 1193K i 1183K (kolonie: Chrapy, Podlesie, Miechówka, Rzędówka, Doły i Piaski).

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Krzysztof Andrzej Chudyka

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOZŁÓW 2018

  79 (46,75%)

  Stanisław Mnich

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  78 (46,15%)

  Iwona Piwowarczyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - POWIAT MIECHOWSKI

  12 (7,10%)

  Okręg 12

  Sołectwo PRZYSIEKA – część sołectwa położona na wschodzie od drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 349/2 (droga w kierunku PZZ) do skrzyżowania z drogą powiatową 1180K oraz na wschód od drogi gminnej K140171 wraz z koloniami leżącymi na południe od drogi powiatowej 1180K (Kozłów-Charsznica).

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Andrzej Feliks Bijak

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOZŁÓW 2018

  15 (10,27%)

  Marcin Janczyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  101 (69,18%)

  Anna Barbara Pietrasik

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - POWIAT MIECHOWSKI

  30 (20,55%)

  Okręg 13

  Sołectwo PRZYSIEKA-zachodnia część sołectwa wzdłuż drogi powiatowej 1180K od skrzyżowania z drogą gminną nr K140171 i z drogą wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 349/2 (droga w kierunku PZZ) wraz z koloniami leżącymi na północ od drogi powiatowej nr 1180K (Kozłów-Charsznica).

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Andrzej Stanisław Libera

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOZŁÓW 2018

  68 (42,50%)

  Magdalena Prokop-Pałka

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - POWIAT MIECHOWSKI

  92 (57,50%)

  Okręg 14

  Sołectwo WIERZBICA

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Lechosław Chyla

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOZŁÓW 2018

  40 (29,63%)

  Stanisław Jakub Baran

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - POWIAT MIECHOWSKI

  95 (70,37%)

  Okręg 15

  Sołectwo WOLICA

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Michał Chyla

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOZŁÓW 2018

  70 (51,09%)

  Mirosław Andrzej Rachwał

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - POWIAT MIECHOWSKI

  67 (48,91%)