Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekonomiczne

Materiał informacyjny Gminy Prószków

Projekt obejmuje likwidację lub wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Prószków na bardziej ekologiczne rodzaje ogrzewania, zgodnie z preferencjami mieszkańców oraz hierarchią wynikającą z możliwych do osiągnięcia efektów ekologicznych.

Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie Prószków. Jest to szczególnie ważne zadanie w kontekście wieloletnich problemów z dotrzymaniem standardów jakości powietrza oraz potencjalnego zagrożenia zdrowia mieszkańców. Działania inwestycyjne prowadzone na terenie gminy Prószków (Nowa Kuźnia, Prószków i Górki) będą obejmowały likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i podłączenie budynków mieszkalnych do sieci gazowej. Rodzaj prac objętych dofinansowaniem obejmie: demontaż dotychczasowych źródeł ciepła w mieszkaniach Beneficjentów Końcowych i montaż fabrycznie nowych kotłów, charakteryzujących się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń.

W związku z wydłużeniem realizacji projektu, Gmina powiadomi pisemnie Beneficjentów o ponownej możliwości ubiegania się o dofinansowanie.
Gmina Prószków realizuje projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Prószków”.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie.

Dodaj ogłoszenie