Wymiar zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2009 r.

Redakcja
Wg nowych zasad wynosi on:
  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci,
  • 33 tygodnie w przypadku trojga dzieci,
  • 35 tygodni w przypadku czworga dzieci
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Do końca 2008 r. długość urlopu macierzyńskiego uzależniona była od tego, który to był poród. I tak przy pierwszym porodzie kobiecie przysługiwało świadczenie przez 18 tygodni, a przy każdym następny przez 20 tygodni. W sytuacji gdy urodziło się więcej niż jedno dziecko urlop i zasiłek macierzyński przysługiwał przez 28 tygodni.

Wideo

Dodaj ogłoszenie