Zaproszenie na konferencję: "Jak współpracować, aby zapobiegać przestępczości?"

Materiał informacyjny WARSZAWSKIEGO SEMINARIUM AKSJOLOGII ADMINISTRACJI

27 marca br. Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji organizuje bezpłatne szkolenie dla osób zainteresowanych społeczną kontrolą władz samorządowych. Konferencja odbędzie się w formie on-line i kierowana jest do osób zamieszkujących
województwo opolskie.

Wydarzenie zostało podzielone na dwie części tematyczne. Pierwszy panel będzie poruszał zagadnienia współpracy organizacji społecznych i organów publicznych w celu ograniczania i przeciwdziałania przestępczości. Prezentację na ten temat wygłosi dr Grzegorz A. Skrobotowicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

W panelu drugim, który będzie miał charakter warsztatowy, Krzysztof Buła z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców poruszy tematykę wystąpień medialnych oraz przybliży tajniki pozytywnej kreacji wizerunku.

Harmonogram:

10:00-10:15 - otwarcie spotkania

10:15-13:00 Współpraca organizacji społecznych i organów publicznych w przeciwdziałaniu przestępczości, dr Grzegorz A. Skrobotowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

13:00-16:00 Wystąpienia medialne i kreowanie wizerunku, Krzysztof Buła, Krakowskie Stowarzyszenie Mówców

16:00-16:30 Zakończenie konferencji

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez formularz internetowy opublikowany na Facebooku programu Administracja pod Kontrolą
(https://www.facebook.com/AdministracjaPodKontrola/).

Szkolenie jest bezpłatne. Pytania? -> kontakt@wsaa.pl

*

Dodaj ogłoszenie