Złota Setka. Prezentacja top Filarów Opolskiej Gospodarki

Edyta Hanszke, Arti
archiwum nto
Górażdże Cement z Choruli, Grupa Azoty ZAK z Kędzierzyna-Koźla, Coroplast z Dylak, Brenntag z Kędzierzyna-Koźla, Zott z Opola i Lesaffre z Wołczyna znalazły się na pierwszych miejscach w zestawieniu Filarów Opolskiej Gospodarki.

GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI - I miejsce w katagorii Filary Opolskiej Gospodarki. Złota Setka. Ranking firm województwa opolskiego

Górażdże Cement SA, spółka macierzysta i wiodąca linia biznesowa w Grupie Górażdże, jest liderem na polskim rynku cementu. Firma prowadzi produkcję w dwóch zakładach: Cementowni Górażdże i Przemiałowni Ekocem w Dąbrowie Górniczej. W wyniku inwestycji zrealizowanych w latach 2010-2012 Cementownia Górażdże jest obecnie największym producentem cementu w Europie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, spółka oferuje produkty o stabilnych parametrach do zastosowania w wielu dziedzinach budownictwa.
Oferta handlowa spółki obejmuje kilkanaście rodzajów cementu, są to: cementy portlandzkie (CEM I), cementy portlandzkie wieloskładnikowe (CEM II), cementy hutnicze (CEM III) oraz cement wieloskładnikowy (CEM V).

Marka Górażdże jest obecna na polskim rynku cementu od końca lat 70., czyli od momentu oddania do eksploatacji Cementowni Górażdże. Pod nazwą Górażdże Cement SA spółka działa od 2000 r. Właścicielem spółki jest międzynarodowy koncern HeidelbergCement, największy na świecie producent kruszyw oraz jeden z liderów światowego rynku cementu i betonu towarowego.

W połowie lat 90. spółka zaczęła inwestować w krajowe przedsiębiorstwa produkcji kruszyw naturalnych oraz wytwórnie betonu towarowego. Obecnie Górażdże funkcjonują na polskim rynku jako grupa powiązanych kapitałowo spółek, obejmująca trzy linie biznesowe: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa. Linia Górażdże Beton to sieć 45 wytwórni betonu towarowego. Górażdże Kruszywa prowadzą eksploatację w 14 kopalniach żwirów i piasków.

W 2012 r. wartość obrotów skonsolidowanych Grupy Górażdże wyniosła ponad 1,2 mld zł. Spółki Grupy zatrudniają obecnie 1300 pracowników.

- W ciągu ostatnich trzech lat cementownia w Choruli przeszła największą modernizację w historii. Dziś jest jedną z najnowocześniejszych i największych w Europie - mówi Andrzej Balcerek, prezes Górażdże Cement SA. - To nie znaczy jednak, że przestajemy inwestować. Naszym głównym celem inwestycyjnym jest ciągła poprawa standardów obsługi naszych kontrahentów. Obecnie kończymy prace nad projektem, który może okazać się skokiem cywilizacyjnym w dziedzinie logistyki. Równolegle udoskonalamy naszą bazę magazynową. Chcemy również rozwijać się jako grupa - w najbliższych latach planujemy zwiększenie mocy produkcyjnych zarówno w linii beton, jak i w linii kruszywa.

Górażdże znane są nie tylko z troski o pracowników (m.in. w zakresie bezpieczeństwa pracy i świadczeń socjalnych), ale także jako odpowiedzialna firma wobec regionu, w którym prowadzi działalność. To jedyne opolskie przedsiębiorstwo, które powołało fundację „Aktywni w Regionie”, której celem jest stałe wspieranie lokalnej społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie których spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność, ze szczególnym wskazaniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement SA.

GRUPA AZOTY ZAK W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU - II miejsce w katagorii Filary Opolskiej Gospodarki. Złota Setka. Ranking firm województwa opolskiego

Grupa Azoty ZAK S.A. to znaczący podmiot w Grupie Azoty, producent uznanych marek nawozowych, w tym brandu Salmag ® , wysokiej wartości marki Kędzierzyńskiej Saletry Amonowej. To również lider w Polsce i 5. w Europie producent alkoholi oxo i plastyfikatorów. Spółka stawia na spokojny organiczny rozwój, podejmuje działania inwestycyjne i badawczo  -  rozwojowe.

W roku 2013 rozpoczęto proces modernizacji elektrociepłowni, w planie pojawia się m.in. produkcja RSM, modernizacje instalacji mocznika i amoniaku czy też przyszłościowa produkcja bioplastyfikatorów. Rok 2013 pozwolił na uruchomienie masowej produkcję Oxoplastu OT®, nowego produktu w portfolio spółki.

„ - Jesteśmy firmą, której celem jest rozwój, konsekwentne podnoszenie wartości spółki i Grupy Azoty. Chcemy uzyskiwać dobre wyniki finansowe, optymalizować koszty, osiągać dobre wskaźniki efektywnościowo – ekonomiczne, unowocześniać park technologiczny oraz myśl innowacyjną – mówi prezes spółki, Adam Leszkiewicz. „ -Zarząd stawia sobie, kadrze i pracownikom ambitne cele, których realizacja przełoży się na wartość spółki i Grupy, zadowolenie pracowników i interesariuszy”.

Spółka jest największym pracodawcą w regionie, liderem klastra chemicznego, wsparciem dla rozwoju gospodarczego Opolszczyzny. - „ Jako spółka polskiego czempiona chemicznego konkurującego na rynkach całego świata postrzegamy biznes i wyzwania globalnie, natomiast z sentymentem i troską dbamy o nasze otoczenie społeczne” – podkreśla prezes Leszkiewicz.

Wysoka odpowiedzialność Grupy Azoty ZAK S.A. nakierowana jest na rozwój i inwestycje zmierzające do wykorzystania przyjaznych środowisku technologii. Polityka środowiskowa spółki, poza obowiązkowymi działaniami związanymi z regulacjami i wymaganiami formalno - prawnymi zakłada również wzorową realizację programu Odpowiedzialność i Troska, działania w obszarze odpowiedzialności społecznej biznesu, a w tym programy filantropijno - edukacyjne skierowane do młodzieży.

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jest jednym z priorytetów działalności Grupy Azoty ZAK S.A. Model zarządzania BHP w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jest skutecznie doskonalony. Od kilku lat w wyniku m.in. wdrożenia  programu „Zero wypadków” i „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie – Dobre dla Firmy” liczby i wskaźniki dot. wypadkowości systematycznie spadają. Grupa Azoty ZAK S.A. jest laureatem wielu nagród przyznawanych pracodawcom dbającym o bezpieczeństwo i zdrowie w pracy.

Spółka m.in. została w ostatniej dekadzie 5-krotnie nagrodzona Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy przyznawanej przez Forum Liderów Bezpiecznej Pracy przy CIOP – PIP.
Kędzierzyńskie Azoty  inwestują w kapitał ludzki . W związku ze stałą potrzebą podnoszenia kwalifikacji i poszerzania kompetencji Grupa Azoty ZAK S.A. wychodzi naprzeciw potrzebom pracowników organizując i umożliwiając udział w szkoleniach i kursach, studiach. Pracownicy podnoszący kwalifikacje we własnym zakresie, otrzymują możliwość bezpłatnego urlopu szkolnego, jak również w wielu przypadkach dofinansowanie do czesnego. Firma ufundowała również stypendia dla najlepszych chemików w Zespole Szkół w Sławięcicach. Wiele działań nakierowanych na dbałość o zdrowie i przyszłość Załogi.

Pracownikom został zaproponowany Pracowniczy Program Emerytalny oraz Program Dodatkowej Opieki Medycznej związany z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym pracownika i jego rodziny oraz ustawowe, ale niestandardowe okresowe badania zdrowotne. W spółce działa Rada Promocji Zdrowia, która koordynuje działania wdrażając coroczny Program Badań Profilaktycznych. Emerytom i rencistom Spółki dedykowany jest coroczny odpis na świadczenia związane  z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. W Grupie Azoty ZAK S.A. działa Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa, pozwalająca na skorzystanie z nieoprocentowanej pożyczki.

Grupa Azoty ZAK S.A. podejmuje działania z obszaru odpowiedzialności społecznej biznesu. Od wielu lat realizuje programy krzewienia kultury fizycznej poprzez wspieranie uczniowskich klubów sportowych, klas sportowych, miejskich wydarzeń sportowych. Spółka jest wieloletnim sponsorem ekstra ligowej drużyny siatkarskiej ZAKSA, promującej nie tylko firmę, ale miasto, region i województwo. Wspiera sukcesy para badmintonisty Bartka Mroza oraz działalność Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada. Grupa Azoty ZAK S.A. to mecenas kultury i sztuki w mieście.  Corocznie spółka przeznacza określony budżet na darowizny dla potrzebujących z naszego powiatu i województwa.

Wybrane dane ekonomiczne Grupy Azoty ZAK:

  • Zatrudnienie: 1580 osób
  • Przychody ze sprzedaży: 1 548 mln (3Q 2013)
  • EBIT: 98 mln (3Qły 2013)
  • Zysk: 89 mln (3Qły) 2013

COROPLAST W DYLAKACH - III miejsce w katagorii Filary Opolskiej Gospodarki. Złota Setka. Ranking firm województwa opolskiego

To polska spółka z niemieckim kapitałem, która - niestety - nie była zainteresowana prezentacją na łamach naszego dodatku, mimo wysokich pozycji, jakie osiągnęła w rankingu.
Główną siedzibę w Polsce ma w Dylakach, a firmą kierują: Torben Kämmerer, Wolfram Berns i Georg Dietrich - członkowie zarządu - oraz Piotr Śmierzchała i Gizela Maria Dylewska - prokurenci.

Na niemieckiej stronie www można przeczytać, że Coroplast to rodzinna niemiecka firma z Wuppertalu założona w 1928 r. Słynie z wysokiej jakości taśm klejących i falistej „tektury” z tworzywa sztucznego. Najważniejsza część działalności koncernu to obecnie produkcja kabli oraz wiązek elektrycznych. Oddziały firmy poza Niemcami ulokowane są w Polsce, Tunezji, Chinach i Meksyku.

Na Opolszczyźnie Coroplast ma 4 zakłady, w których zatrudnia łącznie ponad 3 tys. pracowników. W ub.r. spółka kupiła teren inwestycyjny pod budowę kolejnego zakładu w Strzelcach Opolskich. Za 7,5 ha zapłaciła 3 mln zł. Zakład jest już gotowy, produkcja ma ruszyć wiosną. Firma zapowiada zatrudnienie co najmniej 150 pracowników.

W kategorii filarów gospodarki firma zajęła 3. miejsce, w kategorii tygrysów finansowych - 5.

BRENNTAG POLSKA Z KĘDZIERZYNA-KOŹLA - IV miejsce w katagorii Filary Opolskiej Gospodarki. Złota Setka. Ranking firm województwa opolskiego

Brenntag Polska Sp. z o.o. powstała w 2002 r. na bazie IXO Neuber Sp. z o.o., działającej w Kędzierzynie-Koźlu od 1996 r. Zajmuje się dystrybucją standardowych i specjalistycznych surowców chemicznych, środków pomocniczych i dodatków funkcjonalnych, kauczuku syntetycznego, tworzyw sztucznych oraz opakowań przemysłowych.W ofercie ma kilka tysięcy produktów, które sprzedaje na terenie Polski dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, paszowego, kosmetycznego, środków czystości, poligraficznego, tekstylnego, garbarskiego, ochrony środowiska/technologii wody i ścieków, gumowego i tworzyw sztucznych, energetycznego, wydobywczego ropy i gazu, metalowego i wielu innych.

Firma zatrudnia około 500 osób. Jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym w wysokości 24,54 mln zł. Centrala firmy mieści się w niemieckim mieście Mülheim. Stamtąd Brenntag zarządza globalną siecią dystrybucyjną, złożoną z ponad 450 placówek w ponad 70 krajach. Oczekiwany zysk operacyjny w całym 2013 r. szacowany jest pomiędzy 710 a 735 mln euro, nie uwzględniając kosztów nadzwyczajnych.

ZOTT POLSKA Z OPOLA - V miejsce w katagorii Filary Opolskiej Gospodarki. Złota Setka. Ranking firm województwa opolskiego

Zott Polska już od kilkunastu lat produkuje jogurty, desery, napoje mleczne. Firma rozpoczęła działalność na terenie Wrocławia w 1992 roku, początkowo jako importer i dystrybutor przetworów mlecznych, a jej dynamiczny rozwój sprawił, że w ciągu kilku lat dołączyła do czołówki największych producentów polskiej branży mleczarskiej. W październiku 1999 r. firma zakupiła działającą w Opolu mleczarnię i stworzyła z niej jeden z najnowocześniejszych zakładów mleczarskich w Europie.

W 2012 r. Zott Polska zainwestował w dalszy rozwój poprzez zakup firmy Bacha Polska i kupno zakładu produkcyjnego od Spółdzielni Mleczarskiej w Raciborzu. Obecnie firma posiada w swojej ofercie najbardziej rozpoznawalne marki na rynku przetworów mlecznych: Jogobella, Monte, Smakija, Belriso, Serduszko czy Naturalna Rozkosz, które zdobyły wiele prestiżowych nagród.

Firma ponosi również odpowiedzialność społeczną za prowadzoną przez siebie działalność i angażuje się w akcje społeczne.

LESAFFRE POLSKA Z WOŁCZYNA - VI miejsce w katagorii Filary Opolskiej Gospodarki. Złota Setka. Ranking firm województwa opolskiego

Lesaffre Polska SA jest producentem drożdży piekarskich prasowanych i płynnych oraz dodatków dla branży piekarskiej i cukierniczej. Na rynku konsumenckim firma znana jest jako producent znanej i cenionej przez konsumentki marki - Drożdże Babuni.

Firma ma siedzibę w Wołczynie (woj. opolskie, powiat kluczborski), gdzie mieści się fabryka drożdży oraz nowopowstała (2013 r.) fabryka dodatków piekarskich. Lesaffre posiada również  w Warszawie Centrum Piekarnicze oraz dział R&D.

Obecnie w firmie pracuje 271 osób. Aby sprostać wymaganiom rynkowym firma posiada zespół przedstawicieli handlowych oraz technologów piekarnictwa i cukiernictwa, którzy pracują na co dzień w terenie i służą klientom swoją wiedzą technologiczną.

Wołczyńska fabryka drożdży należy do najnowocześniejszych zakładów w Europie Centralnej. Polska Spółka od ponad 10 lat jest częścią francuskiej Grupy Lesaffre, lidera branży drożdży piekarskich na świecie.

Fabryka drożdży w Wołczynie ma ponad 120 letnią tradycję. Budowę fabryki rozpoczęto w 1890 roku, a już w 1893 roku fabrykę opuścił pierwszy transport drożdży piekarskich. W 1950 r. fabryka została formalnie znacjonalizowana otrzymując nazwę Państwowa Drożdżownia i Gorzelnia w Wołczynie. W 1973 roku fabryka przyjęła nazwę Śląska Fabryka Drożdży „Polmos”.  W 1994 r. po oddaniu do eksploatacji nowej wytwórni wódek, zmieniono nazwę firmy na Śląską Fabrykę Drożdży i Wódek „Polmos”. W roku 1997  Śląska Fabryka Drożdży Sp. z o.o. została sprywatyzowana.

Grupa Lesaffre, obecny właściciel spółki,  rozpoczęła działalność przemysłową w Polsce w 1999 roku, a w 2002 r. została zawiązana spółka Lesaffre Bio-corporation, która 2004 roku przekształciła się w spółkę akcyjną Lesaffre Polska SA.

Przez kolejne lata, aż po dzień dzisiejszy następuje kompleksowa modernizacja fabryki mająca na celu zarówno zwiększenie i unowocześnienie produkcji, a co za tym idzie podwyższenie jakości produktu, jak również stworzenie warunków bardziej przyjaznych środowisku. W ofercie firmy znajdują się również organiczne nawozy: jak Vinassa, Potavin , ekstrakt potasowy oraz dodatki do pasz, których uzyskanie gwarantuje specyfika produkcji drożdży. Dzięki tym produktom, rolniczemu wykorzystaniu odpadów poprodukcyjnych, własnej biokotłowni oraz odrębnej oczyszczalni ścieków Lesaffre Polska realizuje program ochrony środowiska zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Dzięki kolejnym inwestycjom i udoskonaleniu jakości produktów Lesaffre Polska nie tylko zaopatruje w produkty rynek Polski, lecz również kraje nadbałtyckie, Finlandię, Niemcy, Czechy, Słowację, Białoruś, Węgry a nawet ostatnio Bułgarię i Szwajcarię.

Na dalsze lata firma Lesaffre Polska planuje dalszy rozwój w segmencie drożdży oraz dodatków piekarskich.

W ZAŁĄCZNIKU PEŁNE ZESTAWIENIE STU FIRM, KTÓR ZNALAZŁY SIE W TEGOROCZNYM RANKINGU

 

Wzrasta sprzedaż "małpek" ale kosztem dużych formatów

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 1

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

R
Rori

Coroplast to max zysk = min płaca

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3