Zmieniamy kolej na dobre w województwie opolskim

Materiał informacyjny PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Wyremontowany most kolejowy nad Kanałem Gliwickim zapewnia sprawny i bezpieczny przejazd pociągów
Wyremontowany most kolejowy nad Kanałem Gliwickim zapewnia sprawny i bezpieczny przejazd pociągów
Krajowy Program Kolejowy Kolej zapewnia mieszkańcom szybkie połączenia na trasie z Opola do Nysy. Wygodniej podróżujemy z przebudowanych peronów na linii do Kędzierzyna-Koźla. Dodatkowe zabezpieczenia na przejazdach zwiększyły bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. W województwie opolskim sprawniejszy jest przewóz towarów koleją.

Na dziesiątkach inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego we wszystkich województwach, obok montowanych torów, urządzeń, sieci trakcyjnej, budowanych peronów, wiaduktów i mostów, przejeżdżają pociągi. Szczegółowo przygotowany rozkład jazdy zapewnia utrzymanie tysięcy planowych kursów i realizację prac. Z wielu efektów Krajowego Programu Kolejowego już korzystamy. Finansowanie ważnych społecznie i gospodarczo inwestycji umożliwiają znaczące środki z programów UE i budżetu państwa.

W ciągu ostatnich 5 lat zmodernizowaliśmy i wybudowaliśmy ponad 500 stacji i przystanków kolejowych. Wiele się udało, wiele także przed nami. Każdy miesiąc i każdy rok przynosi kolejne dobre wiadomości dla podróżnych. Taki był też rok 2020. Był on kolejnym krokiem na drodze do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Stacja Kędzierzyn - Koźle - podróżni korzystają już z dwóch nowych peronów


Dostępniejsza jest kolej na trasie z Opola do Kędzierzyna-Koźla dzięki nowym peronom na stacjach i przystankach: Kędzierzyn-Koźle, Gogolin, Górażdże, Przywory Opolskie, Opole Grotowice, Zdzieszowice, Jasiona. Przebudowa 10 stacji i przystanków oraz windy i pochylnie to zapewnienie dostępu do pociągów także osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Ważnym efektem inwestycji będzie również skrócenie o połowę czasu przejazdu z Opola do Kędzierzyna-Koźla (z 50 do 25 min).

Komprachcice - jeden z przebudowanych przystanków na trasie Opole - Nysa


Coraz bardziej atrakcyjna i dostępna kolej, to efekt realizacji Krajowego Programu Kolejowego o wartości prawie 76 mld zł, którego nie zatrzymała pandemia koronawirusa. Realizujemy prace, ogłaszamy nowe przetargi i podpisujemy umowy, bo to proces ważny dla całej gospodarki. Na Opolszczyźnie są już możliwe atrakcyjne podróże na regionalnej trasie z Opola do Nysy, a mieszkańcy korzystają także z efektów pierwszego etapu prac na linii do Kędzierzyna-Koźla – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Szybkie podróże między Nysą a Opolem to efekt budowy nowych torów. Mieszkańcy na stacjach Szydłów i Łambinowice oraz przystankach: Nysa Wschodnia, Chmielowice, Komprachcice, Tułowice Niemodlińskie, Sowin, Budziszowice, Jasienica Dolna, Mańkowice, Wyszków Śląski korzystają z obiektów dobrze przygotowanych do podróży, także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Perony są dobrze oświetlone i oznakowane.Istotnym efektem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa na 59 przejazdach kolejowo-drogowych, m.in. przez nowe rogatki i sygnalizację.

Nowe perony na przystanku Opole Grotowice ułatwiają dostęp do pociągów


Przebudowane Opole Wschodnie to lepszy dostęp do kolei w mieście. Na nowy peron łatwo dostaniemy się windą. Gruntowną modernizację przeszedł też pobliski wiadukt, który zapewnia sprawny przejazd ciężkich składów towarowych do opolskiej elektrowni i cementowni. Modernizacja obiektów inżynieryjnych jest ważna na każdej linii, bo gwarantuje szybką i ekonomiczną jazdę pociągów pasażerskich i towarowych, pozwala kolei jeszcze lepiej wykorzystać atut transportu przyjaznego dla środowiska. Taki efekt daje modernizacja mostów nad Kanałem Gliwickim i rzeką Kłodnicą na linii E 30 pomiędzy Opolem a Kędzierzynem.

Przystanek Opole Wschodnie po przebudowie to większe możliwości kolei w mieście


Szybsze podróże pociągiem, bezpieczniejsze przejazdy dla kierowców zapewnia przebudowa skrzyżowań kolejowo-drogowych. W województwie opolskim zmodernizowano blisko 100 przejazdów. Tylko z ogólnopolskiego programu przejazdowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększyły zabezpieczenia na 14 przejazdach za 23 mln zł, m.in. w Opolu na ul. Częstochowskiej i ul. Tysiąclecia.

Nowy most i wiadukt między Opolem Głównym a Opolem Wschodnim będą efektem kolejnych prac Polskich Linii Kolejowych. Wykonawca zmodernizuje również linię kolejową. Na stacji Opole Główne będzie dodatkowy peron, który ułatwi podróże. Przebudowany zostanie wiadukt na ulicy Krapkowickiej. Obiekt zapewni sprawny przejazd pociągów oraz lepszą komunikację w mieście.

Więcej informacji o inwestycjach z Krajowego Programu Kolejowego na: plk-sa.pl/inwestycje

Dodaj ogłoszenie