Niskie tempo przeprowadzania kontroli nie pomaga w walce z afrykańskim pomorem świń. Wojewódzcy lekarze weterynarii mówią wprost - nie ma chętnych do pracy w inspekcjach.

Lekarze weterynarii mają odwiedzić 230 tys. gospodarstw, w których hoduje się trzodę chlewną. W ciągu 2 pierwszych miesięcy (kwiecień i maj) przeprowadzono 5084 kontroli gospodarstw pod kątem przestrzegania zasad bioasekuracji.

- W tym tempie te kontrole mogą potrwać ponad 7 lat, a zwalczenie afrykańskiego pomoru świń jest poważnie zagrożone – uważa Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Rada wskazuje, że nawet w przypadku już odwiedzonych gospodarstw, potrzebna będzie kolejna wizyta związana z usunięciem wskazanych wcześniej uchybień. - W tym tempie możemy zapomnieć o wprowadzenia bioasekuracji w 2-3 lata, jak planuje rząd. A wirus ASF nie będzie czekał, aż się obudzimy – przestrzega Łukaszewicz.

Co stoi na przeszkodzie podniesienia tempa kontroli? Pieniądze, a właściwie ich brak

- Niskie wynagrodzenia oraz brak perspektyw w zakresie ich wzrostu, przy zwiększającej się liczbie zadań, powodują trudności z zatrzymaniem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Te same okoliczności wpływają na brak zainteresowania, również młodych osób, pracą w inspekcjach – miał podać wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.

  • 30% przeprowadzonych naborów w Inspekcji Weterynaryjnej zakończyło się podpisaniem umowy o pracę.
  • 56% naborów zakończyło się brakiem jakiejkolwiek aplikacji
  • w 4,6% naborów wybrani kandydaci zrezygnowali z objęcia stanowiska (w województwie mazowieckim to ponad 10%).

- Te dane najlepiej pokazują konieczność kadrowo-finansowego wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej poprzez natychmiastowe przyznanie podwyżek dla etatowych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii realizujących zadania zlecone przez powiatowego lekarza weterynarii. Konieczne jest także przyznanie dodatkowych etatów, ale z wynagrodzeniem w wysokości gwarantującej skuteczne przeprowadzenie na nie naboru oraz będącej skuteczną zachętą dla lekarzy weterynarii do wiązania swojej kariery zawodowej z pracą w Inspekcji Weterynaryjnej – przekonuje Jacek Łukaszewicz prezes KRL-W.

Tylko w celu zwalczenia afrykańskiego pomoru trzeba natychmiast zatrudnić 440 lekarzy weterynarii.

Źródło: informacja prasowa
________________________________