Co zrobić żeby podreperować swoje zdrowie w sanatorium

fot. Witold Chojnacki / Archiwum
Sanatorium w Kamieniu Śląskim prowadzi rehabilitację opartą na metodzie wodolecznictwa, rozpropagowanej w XIX w. przez księdza Sebastiana Kneippa.
Sanatorium w Kamieniu Śląskim prowadzi rehabilitację opartą na metodzie wodolecznictwa, rozpropagowanej w XIX w. przez księdza Sebastiana Kneippa. fot. Witold Chojnacki / Archiwum
Udostępnij:
Na leczenie uzdrowiskowe może skierować cię każdy lekarz, który ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

To nie wczasy, że możesz zadzwonić i zarezerwować sobie miejsce w którymś z polskich uzdrowisk. Dlatego podpowiadamy, co musisz zrobić, by wyjechać podreperować swoje zdrowie w sanatorium.

Kto wyjedzie
Z leczenia uzdrowiskowego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia może skorzystać każda osoba objęta powszechnym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zacznij od lekarza
1. Wyjazd do sanatorium w ramach NFZ odbywa się wyłącznie na podstawie skierowania. Decyzje o potrzebie skierowania na leczenie uzdrowiskowe podejmuje lekarz uzbezpieczenia zdrowotnego, czyli taki, który ma podpisaną umowę z Funduszem lub pracujący w placówce mającej taką umowę. W praktyce oznacza to, że skierowanie wystawią ci zarówno w państwowej przychodni jak i niepublicznym ZOZ - byle przyjmował w ramach NFZ. To ważne, bo Fundusz nie oddaje pieniędzy za leczenie na podstawie skierowania z innych gabinetów lekarskich ani też leczenia odbytego na własną rękę.
2. Lekarz kierując cię do sanatorium weźmie pod uwagę twój stan zdrowia i zleci wykonanie podstawowych badań. W przypadku dorosłych są to: OB, morfologia, mocz, RTG klatki piersiowej, EKG.

3. Lekarz sprawdzi także, czy istnieją przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego, a także jego wpływ na ciebie (oraz dotychczasowy przebieg i wyniki, jeżeli już wcześniej korzystałeś z takiego świadczenia).

4. Wniosek do sanatorium musi być wypisany na odpowiednim formularzu. Skierowanie niekompletne (np. zawierające braki w dokumentacji) wróci do lekarza, by je uzupełnił.

5. Każde skierowanie musi także zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z podpisem pacjenta. Brak takiej zgody oznacza, że nie zostanie zrealizowane!

6. Pamiętaj, że wypisanie skierowania do uzdrowiska i wykonanie koniecznych badań jest bezpłatne.

Skierowanie do funduszu

Gdy już masz skierowanie do sanatorium, musi ono trafić do oddziału wojewódzkiego NFZ - właściwego ze względu na twój adres zamieszkania lub na siedzibę przychodni lekarza, który je wystawił.

To on albo ty sam możesz wysłać skierowanie do Funduszu - koniecznie z dopiskiem "Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe". Powinno zostać rozpatrzone w czasie 30 dni od dnia złożenia. Termin ten może zostać przedłużony o kolejne 14 dni, jeśli trzeba będzie uzupełnić dołączoną dokumentację medyczną.

Zostaniesz sprawdzony

Fundusz po otrzymaniu skierowania musi je potwierdzić. Robi to tylko i wyłącznie zatrudniony przez NFZ specjalista w dziedzinie balneoklimatologii, medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Przegląda twoją dokumentację medyczną i ocenia ją określając profil leczenia uzdrowiskowego, jego zakres oraz miejsce
leczenia.

Może się zdarzyć, że będziesz musiał poddać się dodatkowym badaniom. Niestety, specjalista może też uznać, że są medyczne przeciwwskazania do twojego wyjazdu (leczysz się właśnie onkologicznie lub twoja niepełnosprawność wymaga stałej pomocy innej osoby itp.). Wtedy skierowanie zostanie odesłane do lekarza, który je wystawił. Zostaniesz o tym poinformowany, ale od odmownej decyzji nie możesz się odwołać.

Uznajmy jednak, że pomyślnie przeszedłeś weryfikację. Teraz NFZ musi sprawdzić jeszcze, czy w odpowiednim dla ciebie zakładzie leczniczym są wolne miejsca. Jeśli tak, wysyła ci potwierdzenie skierowania. Określając w nim:

rodzaj leczenia uzdrowiskowego,
jego tryb,
oraz miejsce, datę rozpoczęcia i czas trwania leczenia uzdrowiskowego.

Wybór przez lekarza specjalistę miejsca leczenia uzdrowiskowego uzależniony jest od schorzenia i wyznaczony w uzdrowisku o odpowiednim profilu leczenia.
Potwierdzenie skierowania wyjazdu otrzymasz nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Bez potwierdzenia

A co się dzieje, gdy NFZ nie potwierdził twojego skierowania, ale też nie dostałeś informacji, że zostało rozpatrzone odmownie? Oznacza to, że w danym momencie brak jest miejsc w odpowiednim dla ciebie zakładzie.

W takim wypadku twoje skierowanie pozostaje w placówce Funduszu, o czym też zostaniesz poinformowany. Jednocześnie trafisz na tzw. listę oczekujących w kolejce na świadczenie leczenia uzdrowiskowego. Niestety, możesz tam tkwić miesiącami, bo chętnych jest więcej niż miejsc.

Może się zdarzyć, że przez ten czas twoje skierowanie straci ważność, która trwa 12 miesięcy. W takim wypadku na wniosek NFZ twój lekarz kierujący musi sprawdzić jego zasadność i ponownie przekazać do odpowiedniego oddziału Funduszu.

Bez kolejki

Kolejka do uzdrowiska nie obowiązuje jednak wszystkich. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z dnia 27.08.2004 r.) osobami uprzywilejowanymi do wyjazdu są: * inwalidzi wojenni i wojskowi, * kombatanci, * zasłużeni honorowi dawcy krwi, * zasłużeni dawcy przeszczepów.

Dokąd pojedziesz

Niestety, wybór sanatorium nie należy do ciebie ani nawet do lekarza wystawiającego skierowanie. Możecie jedynie zaproponować rodzaj i miejsce, ale ostateczną decyzję podejmuje w tym względzie lekarz specjalista NFZ. Pamiętaj jednak, że Fundusz nie pośredniczy w rezerwacji pokoi i w tej kwestii musisz dogadać się już bezpośrednio z uzdrowiskiem.

Informacja o wyjeździe

O miejscu, terminie, rodzaju i czasie trwania leczenia dowiesz się nie później niż 14 dni przed wyznaczoną datą rozpoczęcia turnusu. Termin ten nie obowiązuje jednak tzw. zwrotów! Tak nazywa się skierowania zwrócone przez pacjentów, które mogą być wykorzystane przez innych oczekujących w kolejce na leczenie uzdrowiskowe.

Jeśli jesteś gotowy wyjechać do sanatorium z dnia na dzień z tzw. zwrotów, musisz zgłosić swoją gotowość w swoim oddziale Funduszu, w dziale lecznictwa uzdrowiskowego.

Pamiętaj, że NFZ nie gwarantuje wspólnego wyjazdu małżonkom w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego - nawet jeśli przesłali swoje skierowanie w tym samym czasie.
Fundusz nie pośredniczy w rezerwacji określonego rodzaju pokoju i nie gwarantuje wspólnego zakwaterowania małżonków czy znajomych. Kwestie te należy uzgadniać bezpośrednio z sanatorium czy szpitalem uzdrowiskowym. Nie opłaca też kosztów przejazdu do i z sanatorium!

Przesunięcie terminu

Zdarza się tak, że nie możesz wyjechać do sanatorium w czasie wyznaczonym przez NFZ. Pamiętaj, że na własną rękę nie możesz przesunąć terminu określonego w już potwierdzonym skierowaniu. Możesz jedynie z niego zrezygnować. Żeby jednak całkowicie nie przepadło, trzymaj się poniższej procedury:

1. Jak najszybciej zwróć potwierdzone skierowanie do swojego oddziału Funduszu

2. Uzasadnij rezygnację i udokumentuj odmowę pisemnie. To ważne, bo NFZ uznaje zwrot skierowania za zasadny tylko w szczególnych przypadkach. Zwłaszcza, gdy powodem jest wypadek losowy lub choroba (musi to być udokumentowane).

3. Jeśli NFZ uzna rezygnację za zasadną, wyznaczy ci nowy termin realizacji skierowania. Pierwszy wolny, jaki jest do dyspozycji.

Jeśli rezygnacja będzie nieuzasadniona, NFZ zwróci skierowanie do lekarza, który je wystawił. W dowolnym czasie możesz starać się o nowe, tyle że znów trafisz na listę oczekujących i będziesz musiał w niej tkwić kolejne miesiące. Pamiętaj też, że jeśli zrezygnujesz z leczenia już po terminie rozpoczęcia turnusu lub jeśli nie zwrócisz skierowania i nie poinformujesz o tym NFZ, też potraktuje to jako rezygnację nieuzasadnioną.

Dla własnego dobra skonsultuj wyjazd z lekarzem wystawiającym skierowanie, jeżeli pojawiło się u ciebie nowe schorzenie lub twój stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu.

Pobyt

Wyjeżdżając do uzdrowiska zabierz ze sobą:

skierowanie na leczenie uzdrowiskowe potwierdzone przez oddział NFZ,
dowód osobisty,
dokument potwierdzający ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia,
określoną przez lekarza kierującego dokumentację medyczną,
pieniądze na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia,
strój kąpielowy, czepek, strój gimnastyczny, dres, obuwie sportowe,
leki przyjmowane przewlekle (w ilości wystarczającej na czas pobytu),
w przypadku dzieci w wieku szkolnym - podręczniki i przybory.

Koszty

Za dojazd do i z sanatorium płacisz wyłącznie z własnej kieszeni. Nawet gdy masz potwierdzone skierowanie. Inaczej wygląda wtedy jednak odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie, które jest całkowicie bezpłatne dla:

dzieci i młodzieży do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej, to do ukończenia 26,
dzieci niepełnosprawnych w znacznym stopniu,
dzieci uprawnionych do renty rodzinnej,
pracowników zakładów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zatrudnionych w tych zakładach 28 września 1997 r. lub przed tą datą oraz aktualnie pracujących przy wyrobach zawierających azbest.

Pozostali pacjenci ponoszą częściową odpłatność. Jej wysokość jest uzależniona od sezonu, na który nie masz wpływu, bo termin wybiera NFZ oraz od standardu pokoju, który można wybrać samemu.
Ci, którzy nie mają skierowania potwierdzonego przez Fundusz, ponoszą pełną odpłatność w wysokości ustalanej przez dane uzdrowisko. Wszelkie opłaty reguluje się zawsze przed rozpoczęciem turnusu.

Inne mozliwości

Obok sanatoriów istnieją również inne formy lecznictwa uzdrowiskowego jak:

1. Szpital uzdrowiskowy - korzystają z niego pacjenci po pobycie w szpitalu. Leczenie rozpoczyna się w możliwie najkrótszym terminie po wypisaniu. Pobyt jest bezpłatny. Dorośli wyjeżdżają na kurację w ramach zwolnienia lekarskiego. Turnus dla dorosłych trwa 21 dni. W przypadku dzieci od 3 do 18 lat - 27 dni.

2. Rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym - skierowanie wystawia lekarz z poradni specjalistycznej ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej, reumatologicznej lub z oddziałów szpitalnych. Turnus trwa 28 dni i odbywa się w ramach L4. Świadczenia udzielane są w następujących profilach leczniczych: choroby ortopedyczno - urazowe (ortopedia), choroby układu nerwowego (neurologia), choroby reumatologiczne (reumatologia).

3. Rehabilitacja w sanatorium dla dorosłych - skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia udzielane są w następujących profilach leczniczych: choroby ortopedyczno - urazowe (ortopedia), choroby reumatologiczne (reumatologia), choroby układu krążenia (kardiologia), cukrzyca (diabetologia), choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia). Turnus trwa 28 dni i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.

4. Sanatorium dla dzieci - turnus trwa 21 dni. Dzieci od 7 do 18 lat, które chodzą do podstawówki i gimnazjum wyjeżdżają przez cały rok. Starsza młodzież w czasie wolnym od nauki.

5. Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne - w tym przypadku Fundusz wskazuje miejsce wykonywania zabiegów, czyli konkretne sanatorium. Pacjent natomiast sam zapewnia sobie na miejscu wyżywienie i zakwaterowanie.

Może mieszkać w sanatorium lub np. na kwaterze prywatnej. NFZ opłaca mu jednak opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz nie mniej niż trzy zabiegi fizykalne dziennie przez minimum sześć dni w tygodniu. Skierowanie na takie leczenie również wystawia lekarz, który ma umowę z NFZ. Leczenie trwa od 6 do 18 dni zabiegowych. Ich liczba zależy od potrzeb samego pacjenta, który deklaruje czas pobytu w składanym wniosku.

Procedura starania się o takie leczenie jest dokładnie taka sama, jak w przypadku innych form leczenia uzdrowiskowego. Aby z niej skorzystać, należy poprosić swojego lekarza pierwszego kontaktu lub specjalistę, o zaznaczenie w wystawianym skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe zakresu ambulatoryjnego. Następnie należy to skierowanie potwierdzić w oddziale wojewódzkim NFZ.

Ubezpieczony uzgadnia termin rozpoczęcia leczenia ambulatoryjnego z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymał skierowanie. Uzgodnienie terminu powinno nastąpić nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia. Następnie zakład lecznictwa uzdrowiskowego potwierdza pacjentowi uzgodniony termin rozpoczęcia leczenia w formie pisemnej jak i elektronicznej.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

s
sylwia
Mój lekarz rodzinny wpisuje z sufitu wyniki badań i ma spokój ze skierowaniami. Pazerność rodzinnych konowałów nie ma żadnych granic!
m
mikania
Witam wszystkich. Nie zgadzam sie z tym , ze wszystkie badania sa bezplatne. Musialam zaplacic za RTG klatki piersiowej o czym wczesniej ponformowala mnie lekarka pierwszego kontaktu. Poza tym ze wszystkim sie zgadzam co zostalo opisane. Pozdrawiam i zycze zdrowka.
Więcej informacji na stronie głównej Nowa Trybuna Opolska
Dodaj ogłoszenie