CZYSTE POWIETRZE 2019. Wnioski i zasady programu. Jak dostać...

  CZYSTE POWIETRZE 2019. Wnioski i zasady programu. Jak dostać dotację na wymianę pieca, ocieplenie domu, kolektory słoneczne? [17.03.19]

  Zdjęcie autora materiału
  Tomasz Wróblewski

  , źródło: ulotka MŚ i NFOŚiGW

  Nowa Trybuna Opolska

  Czyste powietrze. Jak starać się o dofinansowanie? Jakie są zasady programu? Jaką dostaniesz dotację, a jaką pożyczkę?

  Czyste powietrze. Jak starać się o dofinansowanie? Jakie są zasady programu? Jaką dostaniesz dotację, a jaką pożyczkę? ©Joanna Urbaniec / Polskapresse

  CZYSTE POWIETRZE 2019. Nabór wniosków do programu został wznowiony 21 stycznia 2019. Jeśli chcesz wymienić piec i instalację centralnego ogrzewania, wykonać ocieplenie domu czy stropów, planujesz wymianę okien lub drzwi albo montaż baterii słonecznych lub pompy ciepła, możesz liczyć na dofinansowanie. Kto może liczyć na dotację i na co będzie pożyczka? Jakie są zasady programu CZYSTE POWIETRZE? Gdzie będzie można złożyć wniosek? Rządowy program CZYSTE POWIETRZE wdrażają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Wnioski można składać od 19 września 2018. Program potrwa do 2029 roku.
  Czyste powietrze. Jak starać się o dofinansowanie? Jakie są zasady programu? Jaką dostaniesz dotację, a jaką pożyczkę?

  Czyste powietrze. Jak starać się o dofinansowanie? Jakie są zasady programu? Jaką dostaniesz dotację, a jaką pożyczkę? ©Joanna Urbaniec / Polskapresse

  Czyste powietrze 2019. NABÓR WNIOSKÓW WZNOWIONY  Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska od poniedziałku (21 stycznia 2019) wznowiły nabór wniosków o dofinansowanie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym.

  Przerwa w naborze wniosków miała charakter przejściowy i wynikała z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego. Była to swego rodzaju przerwa techniczna – powiedział minister Henryk Kowalczyk.

  Do 31 grudnia 2018 roku fundusze w całym kraju przyjęły formalnie ponad 25 tysięcy wniosków, które podlegają obecnie weryfikacji. Pierwsze umowy są już podpisywane z beneficjentami.

  Największe zainteresowanie programem jest na Śląsku i Mazowszu, gdzie złożono odpowiednio – ponad 3,5 tys. oraz ponad 2,3 tys. wniosków. Do tej pory, czyli do 17 stycznia 2019 r., podpisano przeszło 100 umów na kwotę ponad 1 mln zł dofinansowania – podkreślił Kazimierz Kujda, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

  CZYSTE POWIETRZE 2019. Gdzie składać wnioski  Od 19 września 2018 można składać elektronicznie wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

  Równolegle w całym kraju trwa cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji programu „Czyste Powietrze”. Podczas spotkań przedstawiciele resortu informują, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

  Programem Czyste Powietrze dajemy szansę Polakom na wymianę przestarzałych źródeł ciepła w swoich domach. Dzięki temu, że program działa kompleksowo – mówi minister środowiska Henryk Kowalczyk.

  Program Czyste Powietrze 2019 - kto może skorzystać  Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

  Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te pomogą nie tylko chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom.

  Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.  Program Czyste Powietrze 2019 - na co będzie dofinansowanie. Kiedy dotacja, kiedy pożyczka  Korzystając z programu Czyste Powietrze możesz zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych.

  Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

  Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

  Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na:
  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku
  • wymianę okien i drzwi
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
  Czyste Powietrze 2019 - formy dofinansowania, terminy, wnioski  Czyste powietrze - formy dofinansowania:
  • dotacja
  • pożyczka


  Czyste powietrze - terminy
  • Realizacja programu: 2018-2029
  • Podpisywanie umów: do 31.12.2027
  • Zakończenie wszystkich prac objętych umową: 30.06.2029.


  Czyste powietrze - nabór wniosków
  • Prowadzony będzie w trybie ciągłym. Wnioski będą oceniane na bieżąco
  • Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób wypełniania wniosków (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczane na stronach internetowych właściwych terytorialnie funduszy.


  Czyste powietrze - warunek podstawowy
  • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca / kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu Czyste Powietrze.
  • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu Czyste Powietrze.
  Czyste Powietrze 2019. Warunki dofinansowania. Na co możesz dostać dotację i pożyczkę?


  • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wartość dotacji - 53 tys. złotych.
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych - 7 tys. złotych.
  • Oprocentowanie zmienne pożyczki - nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 procent rocznie.
  • Planowany okres spłaty pożyczki - 15 lat.
  • Możliwa karencja w spłacie, ale nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
  • Okres realizacji przedsięwzięcia - do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029.
  • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
  • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji inwestycji będzie potwierdzona w protokole końcowym.  JednostkaMaksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek
  Audyt energetyczny przed realizacją przedsięwzięciaszt.do 1000 zł
  Dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu wraz z dociepleniemszt.do 1000 zł
  Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródeł ciepłaszt.do 1000 zł
  Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologicznaszt.do 500 zł


  JednostkaMaksymalny koszt kwalifikowany
  Docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszącem2 powierzchni przegrodydo 150 zł
  Wymiana stolarki zewnętrznej, w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnychm2 powierzchni do 700 zł
  Wymiana drzwi zewnętrznych, bram garażowychm2 powierzchni do 2000 zł


  jednostkaMaksymalny koszt kwalifikowany na 1 budynek
  Węzeł cieplnyzestawdo 10 000 zł
  Kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalinzestawdo 20 000 zł
  Kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalinzestawdo 10 000 zł
  System ogrzewania elektrycznegozestawdo 10 000 zł
  Kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz / olejzestawdo 15 000 zł
  Pompy ciepła powietrznezestawdo 30 000 zł
  Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wodyzestawdo 45 000 zł
  Instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowejzestawdo 15 000 zł
  Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepłazestawdo 10 000 zł
  Kolektory słonecznezestawdo 8 000 zł
  Mikroinstalacja fotowoltaiczna *zestawdo 30 000 zł
  Przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa / olejowa **zestawdo 30 000 zł
  Przyłącze cieplne ***zestawdo 10 000 zł
  Przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne ***zestawdo 8 000 zł

  * Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł
  ** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
  *** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej


  Czyste Powietrze 2019. Dofinansowanie zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie  Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonym zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku. Zasady są podobne jak w przypadku programu 500 Plus.

  GrupaKwota miesięcznego dochodu na osobę w złDotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)Pożyczka (uzupełnienie do wartości dotacji)
  Ido 600do 90 %do 10 %
  II601-800do 80 %do 20 %
  III801-1000do 70 %do 30 %
  IV1001-1200do 60 %do 40 %
  V1201-1400do 50 %do 50 %
  VI1401-1600do 40 %do 60 %
  VIIpowyżej 1600do 30 %do 70 %


  Czyste Powietrze 2019. Program krok po kroku. Osiem kroków do dofinansowania

  1. Zdobądź wiedzę. Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku, załącznikami, instrukcjami, regulaminem
  2. Zbadaj potrzeby budynku. Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela Funduszu przed realizacją przedsięwzięcia.
  3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie. Pamiętaj o wytycznych Funduszu, w tym o liście niezbędnych dokumentów (np. dokumentów potwierdzających dochód)
  4. Po złożeniu wniosku. Przedstawiciel Funduszu potwierdzi czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
  5. Podpisz umowę o dofinansowanie. Fundusz przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
  6. Złóż wniosek o płatności. Pieniądze mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
  7. Zakończenie przedsięwzięcia. Wizyta przedstawiciela Funduszu potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola w okresie jego trwałości (w terminie do 3 lat).
  8. Rozliczenie przedsięwzięcia. Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela Funduszu.


  Czyste Powietrze 2019. Gdzie składać wnioski o dofinansowanie - dotację lub pożyczkę  Nabory wniosków będą prowadzone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwe dla adresu budynku, który będzie poddany termomodernizacji.

  Wnioski w programie Czyste Powietrze będą przyjmowane od 19 września 2018.

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Krakowska 53
  45-018 Opole
  tel. 77 453 76 11

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku
  ul. Św. Rocha 5
  15-879 Białystok
  tel. 85 74 60 241

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu
  ul. Fredry 8
  87-100 Toruń
  tel. 56 621 23 00

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku
  ul. Rybaki Górne 8
  80-861 Gdańsk
  tel. 58 743 18 00

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
  ul. Miodowa 11
  65-602 Zielona Góra
  tel. 68 419 69 00

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach
  ul. Plebiscytowa 19
  40-035 Katowice
  tel. 32 60 32 200 oraz 32 60 32 300

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach
  ul. ks. J. Popiełuszki 41
  25-155 Kielce
  tel. 41 366 15 12

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie
  ul. Kanonicza 12
  31-002 Kraków
  tel. 12 422 94 90 lub 12 422 30 46

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie
  ul. Spokojna 7
  20-074 Lublin
  tel. 81 532 17 64 lub 81 742 46 48/49

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi
  ul. Dubois 118
  93-465 Łódź
  tel. 42 663 41 00

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie
  ul. Św. Barbary 9
  10-026 Olsztyn
  tel. 89 522 02 00 lub 89 522 02 01

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu
  ul. Szczepanowskiego 15a
  60-541 Poznań
  tel. 61 845 62 00 / 01

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  ul. Zygmuntowska 9
  35-025 Rzeszów
  tel. 17 85 22 344

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Solskiego 3
  71-323 Szczecin
  tel. 91 48 615 56

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie
  ul. Ogrodowa 5/7
  00-893 Warszawa
  tel. 22 504 41 00

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  ul. Jastrzębia 24
  53-148 Wrocław
  tel. 71 333 09 30, 71 333 09 40

  130 mld zł w 10 lat na walkę ze smogiem
  x-news/TVN24

  Czytaj treści premium w Nowej Trybunie Opolskiej Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze (3)

  Forum tylko dla zalogowanych.

  Załóż konto / Zaloguj się
  Dodaj komentarz
  Wszystkie komentarze (3) forum.nto.pl

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Warto zobaczyć

  Wypłyń w magiczny rejs z Tobym z Monachium

  Wypłyń w magiczny rejs z Tobym z Monachium

  Już w marcu koncert Julii Pietruchy!

  Już w marcu koncert Julii Pietruchy!

  Koniec z wojnami o pilota. Więcej telewizji i smartfon w prezencie w Orange Love

  Koniec z wojnami o pilota. Więcej telewizji i smartfon w prezencie w Orange Love