Jak funkcjonalnie wykorzystać tekst lektury na maturze z języka polskiego? Poznaj 3 proste kroki do sukcesu

Katarzyna Mazur
Katarzyna Mazur
Na maturze wymagane jest więcej niż znajomość streszczenia
Na maturze wymagane jest więcej niż znajomość streszczenia freepik.com
Egzamin maturalny z języka polskiego odbędzie się 7 maja 2024 roku o godzinie 9.00. To ostatni dzwonek na powtórki i przygotowania. Czytasz streszczenia lektur i świetnie znasz ich fabułę? Na maturze to nie wystarczy. Sprawdź, co oznacza funkcjonalne wykorzystanie lektury i jak sobie z tym poradzić.

Spis treści

Co to znaczy funkcjonalne wykorzystanie lektury?

Egzamin maturalny z języka polskiego nie ma na celu sprawdzenia, jak dobrze znasz życiorysy fikcyjnych postaci przedstawionych w szkolnych lekturach ani nawet „co autor miał na myśli” (tego nigdy nie można być pewnym), ale czy rozumiesz poruszaną w tekstach problematykę i czy w oparciu o nie potrafisz snuć refleksje, dotyczące ogólnie pojętej kondycji człowieka w świecie.

Dlatego by funkcjonalnie wykorzystać lekturę w swojej pracy maturalnej, musisz nie tylko wiedzieć, co robią przedstawione w niej postaci – ale też dlaczego to robią i co z tego wynika. Kiedy dobrze zrozumiesz motywacje ich działań, rozterki i konsekwencje podjętych wyborów – wówczas z łatwością dopasujesz odpowiednie przykłady do swoich maturalnych rozważań jako ilustracje i poparcie twoich argumentów. To właśnie będzie funkcjonalne wykorzystanie lektury. Tylko jak to zrobić?

Ustal, o czym możesz napisać w pracy

Dobre zrozumienie tematu wypracowania to połowa sukcesu. Nie szczędź więc czasu na rozpoznanie problematyki i nie wahaj się skorzystać z brudnopisu. To przestrzeń dla ciebie, możesz urządzić tam prywatną burzę mózgu, narysować drzewko mentalne, wypisać ciąg skojarzeń. Nikt tego nie będzie oceniał ani nawet czytał, więc nie martw się, że mogą tam pojawić się błędy czy robocze głupstwa. Zanim jednak zajmiesz konkretne stanowisko i zdecydujesz się pisać o problemie w takim czy innym świetle - zastanów się, jak przedstawiony jest w utworze, którego uwzględnienia wymaga polecenie. Następnie przypomnij sobie, w jakich innych tekstach kultury pojawiają się podobne wątki i konteksty i spisz je. Im więcej, tym lepiej.

Sformułuj argumenty i dokonaj selekcji materiału

Kiedy już dobrze zdiagnozujesz problem i ustalisz swoje stanowisko, które najwygodniej będzie obronić – sformułuj argumenty. Z pewnością i do tego przyda się brudnopis – zapisz je w skrócie i uporządkuj, najlepiej w kolejności od najsłabszego do najmocniejszego. Taka strategia pozwoli ci trafnie dopasować przykłady z lektur. Prawdopodobnie do każdego tematu da się dobrać przynajmniej kilka pozycji, ale nie próbuj pisać o wszystkich, które przyjdą ci do głowy. Postaw na pogłębioną refleksję zamiast mnożenia powierzchownych przykładów.

Nie streszczaj!

Pisanie streszczeń jest cenną umiejętnością i na pewno przyda się przy okazji robienia notatek na własny użytek. Zgrabnie skrócona akcja ograniczona do najważniejszych wątków pozwala lepiej zapamiętać treść lektury i ułatwia odświeżenie jej przed egzaminem. Na tym jednak kończy się użyteczność bryka. Opisywanie fabuły w celu udowodnienia znajomości lektury nie przysporzy ci punktów na maturze. Wykorzystaj swoją orientację do wyłuskania tylko tych zdarzeń i kontekstów, które wspierają twój tok rozumowania. Przywołuj wyłącznie to, co niezbędne do zilustrowania argumentów. Jeśli piszesz na przykład o niszczycielskiej sile władzy – pokaż, co na niej stracił Sofoklesowy Kreon, przechodząc bezpośrednio do sedna sprawy, nie zagłębiając się przy okazji w historię klątwy rodu Labdakidów. Chyba że do czegoś jest ci to potrzebne.

Klucz do sukcesu

Pamiętaj, że kluczem do sukcesu na maturze z języka polskiego jest głęboka analiza tekstów literackich i umiejętne ich użycie w kontekście zadanej tematyki. Skup się na wykorzystaniu lektury do wsparcia swoich argumentów i unikaj zbędnego zagłębiania się w szczegóły fabularne, które nie są istotne dla twojej analizy.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 12 lat
Wideo

echodnia.eu Żywe szachy na Budzeniu Sienkiewki

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Jak funkcjonalnie wykorzystać tekst lektury na maturze z języka polskiego? Poznaj 3 proste kroki do sukcesu - Strefa Edukacji

Wróć na nto.pl Nowa Trybuna Opolska