KE wspiera mobilność młodych ludzi

Redakcja
UE ma długie doświadczenie we wspieraniu młodych ludzi poprzez różne programy i inicjatywy.
  • W ramach programu Erasmus w ciągu 22 lat jego istnienia udzielono wsparcia dwóm milionom studentów w celu odbycia przez nich za granicą części studiów lub staży zawodowych.
  • Wsparcie ze strony UE obejmuje jednak znacznie szerszy zakres dziedzin – od szkolnictwa wyższego po przedsiębiorstwa, badania naukowe, kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe; od kształcenia średniego po wymianę młodzieży i wolontariat; wreszcie od sfery kultury po młodych przedsiębiorców i społeczeństwo obywatelskie.
  • Komisja Europejska pomogła ponadto w opracowaniu szeregu narzędzi, takich jak Europass i europejski system transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym (ECTS), ułatwiających młodym ludziom wyjazdy za granicę w celach edukacyjnych.
  • W roku 2006 około 310 tys. młodych ludzi mogło udać się za granicę dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach programów europejskich. Stanowi to zaledwie 0,3% osób w przedziale wiekowym 16-29 lat w UE, co wskazuje, że wiele jeszcze można zrobić w tej dziedzinie.

Minimalna płaca w górę. Wzrośnie przynajmniej o 184 zł

Wideo

Dodaj ogłoszenie