W poniedziałek 14 października zapadł drugi już wyrok sądu w Polsce, którego skład orzekający odwołał się do niedawnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sąd odfrankowił kredyt - uznając, że od początku był to kredyt złotowy, ale nie unieważnił umowy kredytowej. Sądowi, który będzie orzekał w sprawie rozliczeń stron - kredytobiorca i bank - pozostawił też kwestię ustalenia jak ma być oprocentowany odfrankowiony kredyt.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, powołując się na niedawny Wyrok TSUE z 3 października 2019 r. (w sprawie C-260/18) uznał, że mechanizmu indeksacji w umowie o kredyt hipoteczny, wynikającego z niedozwolonych klauzul indeksacyjnych do franka szwajcarskiego, nie można zastąpić kursem rynkowym ani kursem średnim NBP. To drugi wyrok, w którym są orzeka o odfrankowieniu kredytu.
Pierwszy prawomocny wyrok po orzeczeniu TSUE zapadł 11.10.2019 r. Wyrok SA w W-wie (VI ACa 264/19) to drugie prawomocne orzeczenie po wyroku TSUE.

Kredyt od początku w PLN

Skoro tak, to zdaniem Sądu Apelacyjnego umowa od początku była umową kredytu złotówkowego. W konsekwencji kredyt powinien być spłacany w PLN.

Z dostępnych w Internecie motywów ustnych rozstrzygnięcia wynika, że wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 października 2019 r. (w sprawie sygn. akt: VI ACa 264/19), choć korzystny dla konsumentów, pozostawia wiele wątpliwości co do skutków wyeliminowania niedozwolonych postanowień indeksacyjnych z umowy kredytu hipotecznego oraz kierunku rozstrzygania o wzajemnych roszczeniach stron.

Co istotne, w ww. sprawie, na podstawie stosownego aneksu (związanego z wejściem w życie tzw. ustawy antyspreadowej z 2011 r.), od pewnego momentu konsumenci spłacali raty kapitałowo – odsetkowe bezpośrednio w CHF.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że skoro klauzule indeksacyjne nie obowiązują, to nie było także podstaw do podpisania aneksu o spłacaniu kredytu we frankach szwajcarskich. Na tej podstawie Sąd Apelacyjny za zasadne uznał roszczenie konsumentów o zwrot całości rat, spłaconych w CHF.

Pomimo to, Sąd Apelacyjny nie podzielił zdania Sądu I instancji, że umowa kredytu jest nieważna.

Co z odsetkami

W cyt. wyroku Sąd Apelacyjny nie rozstrzygnął jednakże istotnej kwestii oprocentowania kredytu, po wyeliminowaniu z umowy nieuczciwych postanowień dot. indeksacji – pozostawiając to innym sądom, rozpatrującym wzajemne roszczenia stron z tego tytułu. Sąd Apelacyjny wskazał jedynie na dwa możliwe scenariusze, tj.: utrzymanie kredytu w PLN z oprocentowaniem dowolnie ustalonym przez strony (w tym w odniesieniu do wskaźników lub parametrów ekonomicznych, dotyczących innej waluty) albo istnienie kredytu w PLN, nieoprocentowanego.

Black Friday 2019 - czy to najlepszy dzień do kupowania najatrakcyjniejszych prezentów na gwiazdkę i pod choinkę. Co trzeba wiedzieć, by nie wpaść w pułapkę szaleństwa zakupowego. Po prostu kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły!

W tym drugim przypadku Sąd zasugerował, że zastosowanie wskaźnika LIBOR było związane z nieuczciwymi klauzulami spreadowymi, a zatem może podzielić los tych klauzul i zostać z umowy wyeliminowany.

Omawiany wyrok, choć uwzględnia nieuczciwy charakter postanowień indeksacyjnych, to pozostawia wątpliwości, co do kierunku orzecznictwa w odniesieniu do takich kwestii jak: stwierdzenie nieważności umowy kredytu, zawierającej nieuczciwe klauzule indeksacyjne, roszczeń stron związanych z nadpłatą w PLN (co nie było przedmiotem postępowania odwoławczego), czy ustalenie zobowiązań konsumentów, w tym oprocentowania kredytu. Na odpowiedzi orzecznictwa na powyższe wątpliwości trzeba będzie jeszcze poczekać.

adwokat Jerzy Hajn z kancelarii Lubasz i Wspólnicy

A może polubisz nas na Facebooku? Po co? Dostaniesz zawsze na swoją oś czasu zwiastun każdego naszego ciekawego materiału. Kliknij, przejdź na nasz fanpage i tam kliknij "polub". DZIĘKUJEMY!

Black Friday 2019 - czy to najlepszy dzień do kupowania najlepszych prezentów na gwiazdkę i pod choinkę. Co trzeba wiedzieć, by nie wpaść w pułapkę szaleństwa zakupowego. Po prostu kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły!

Zakaz handlu w niedziele 2019 jest dużo bardziej restrykcyjny niż zakaz handlu w niedziele 2018. Duże zakupy, za wyjątkiem kwietnia i grudnia, w tym roku możemy robić tylko w jedną niedzielę każdego miesiąca. Która niedziela października jest niedzielą handlową, gdzie zakupy można będzie zrobić w najbliższą niedzielę? Po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.