PIT 37 i PIT 38 rozliczysz online. Twój e-PIT - to usługa, którą 15 lutego 2019 uruchomi Ministerstwo Finansów. Jak będzie wyglądało rozliczenie z podatku w internecie? Co musi zrobić podatnik, by PIT 37 albo PIT 38 dotarł do urzędu skarbowego? Czy można zrobić zmiany w rozliczeniu podatkowym?

e-PIT 2019, czyli rozliczenie podatkowe online

Nowa usługa online "Twój e-PIT" to przeniesienie obowiązku sporządzenia zeznania podatkowego PIT na urząd skarbowy, by podatnik nie musiał wypełniać i składać PIT 37 i PIT 38, ani nawet wnioskować o to.

Agnieszka Jóźwin-Dalecka, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Opolu, wyjaśnia, że w większości państw Europy podatnicy korzystają ze wstępnie wypełnionych elektronicznych zeznań podatkowych w różnym zakresie.

e-PITy 2019 online - kto może się tak rozliczyć?

Wprowadzony od 2019 roku w Polsce „Twój e-PIT” dotyczy podatników składających:

  • PIT-37 - czyli tych, którzy uzyskują dochody z pracy, nie prowadzą działalności gospodarczej
  • PIT-38 - czyli tych uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych, np. zbycia akcji, rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, czy jako osoby samotnie wychowujące dzieci.

Krajowa Administracja Skarbowa wypełni za nich zeznanie podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok (na przykład ulga na dzieci, numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku należnego) oraz danych będących w zasobach urzędu skarbowego (o kwocie zaliczek wpłaconych na podatek dochodowy), ZUS (o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (na przykład ulga na dzieci) - wylicza Agnieszka Jóźwin-Dalecka.

e-PITY 2019 online - jak zmienić coś w PIT 37 albo PIT 38

  1. KAS przygotuje zeznanie
  2. Podatnik - logując się do Portalu Podatkowego - może zdecydować, czy e-PIT zaakceptować, czy też wyedytować i zmodyfikować.
  3. Podatnik może przekazać 1 procent podatku innej organizacji pożytku publicznego wskazując jej dane w PIT 37 lub PIT 38 online
  4. Podatnik może zmienić sposób rozliczenia e-PIT - z małżonkiem lub indywidualnie.
  5. Podatnik może wprowadzić w e-PIT należne ulgi, o których nie miał wiedzy urząd skarbowy
  6. Podatnik może odrzucić przygotowane zeznanie e-PIT w całości i wypełnić je samodzielnie.

Zgodnie z prawem, kto w ustawowym terminie, czyli do końca kwietnia 2019 - nie podejmie żadnej czynności w sprawie tak przygotowanego zeznania, wyraża zgodę na automatyczne złożenie PIT 37 lub PIT 38 online.

Zaletą takiego rozwiązania - poza „zwolnieniem” z konieczności samodzielnego rozliczania - ma być także krótszy okres zwrotu nadpłaty podatku: 45 dni od akceptacji rozliczenia.

W przypadku druków złożonych papierowo - termin ten wynosi 3 miesiące.

Ministerstwo szacuje, że wprowadzenie tej usługi oznacza, iż blisko 25 procent podatników rozliczających się indywidualnie, niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, żeby rozliczyć się z tytułu podatku dochodowego za rok ubiegły.

Kolejne 25 proc. podatników (osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem i niekorzystające z żadnych ulg i odliczeń) będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć.

Nowa usługa wymusiła na pracodawcach i zleceniodawcach konieczność przekazywania informacji o rocznym rozliczeniu składek do 30 stycznia zamiast do końca lutego.

W kolejnych latach usługa "Twój e-PIT" ma być rozszerzana o inne rodzaje zeznań podatkowych.

Rośnie PŁACA MINIMALNA