"Nauka dla innowacji" i "Eko-innowacje " to projekty realizowane obecnie przez Politechnikę Opolską, z których mają skorzystać opolskie przedsiębiorstwa.

Specjalistyczne bezpłatne szkolenia dla opolskich przedsiębiorstw, chcących wdrożyć innowacyjne rozwiązania oraz staże dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach - to elementy projektu pn. „Nauka dla Innowacji”, realizowanego przez Politechnikę Opolską.

Jego celem jest wzmocnienie współpracy między sektorem B+R i przedsiębiorstwami. Projekt jest ukierunkowany szczególnie na branże ekoenergetyczną i zielonych technologii.

Cele szczegółowe projektu


  • Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez dedykowane staże, ze szczególnym uwzględnieniem branży ekoenergetycznej i zielonych technologii.

  • Zachęcenie przedsiębiorstw do współpracy z B+R na rzecz budowania gospodarki opartej na wiedzy

  • Upowszechnianie specjalistycznej wiedzy ukierunkowanej na wdrożenie konkretnych rozwiązań innowacyjnych w firmach

Więcej informacji na stronie internetowej (http://www.ue-pokl-ndi.po.opole.pl). 

Kolejny projekt, z którego mogą skorzystać z opolscy przedsiębiorcy, ma służyć wypracowaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze ekoenergii we współpracy Politechniki Opolskiej z przedsiębiorstwami województwa opolskiego poprzez wykorzystanie dobrych praktyk w tym zakresie z krajów Europy Zachodniej.

Ma wziąć w nim udział 50 osób (przedstawicieli firm i pracowników uczelni), z tego 15 w stażach. W efekcie ma zostać wypracowanych 10 innowacyjnych rozwiązań (po 2 dla każdej firmy).

Cele szczegółowe projektu:


  • Podniesienie poziomu innowacyjności firm regionu w wyniku wypracowania 10 innowacyjnych rozwiązań (po 2 rozwiązania dla każdej firmy),

  • Nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a uczelnią przy implementacji sprawdzonych rozwiązań w krajach UE z branży ekoenergii dla precyzyjnie dobranych firm i pracowników naukowych w woj. opolskim poprzez transfer wiedzy i doświadczeń,

  • Poszerzenie znajomości specjalistycznego j. angielskiego lub j. niemieckiego przez pracowników naukowych w zakresie branży ekoenergetycznej,

  • Wzrost wiedzy, kwalifikacji i umiejętności pracowników naukowych i pracowników przedsiębiorstw poprzez udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach służących synergii świata nauki i biznesu

  • Zacieśnianie międzynarodowej współpracy branżowej służącej implementacji rozwiązań funkcjonujących w przedsiębiorstwach Europy Zachodniej.

Więcej informacji na stronie: http://www.ue-pokl-ekoinnowacje.po.opole.pl.