Sanatorium 2019 NFZ. Zmiany i nowe zasady skierowań, jak skrócić kolejkę do sanatorium. Gdzie na leczenie do sanatorium? [12.09.2019]

Tomasz Wróblewski
Tomasz Wróblewski
Zaktualizowano 
Ministerstwo Zdrowia i NFZ chcą wprowadzić w 2019 zmiany w skierowaniu pacjentów na leczenie w sanatorium. Lecznictwo uzdrowiskowe to kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, która ma pomóc pacjentowi odzyskać sprawność po chorobie lub wypadku. Takiemu leczeniu towarzyszą także zabiegi fizjoterapeutyczne. Dawid Łukasik
Nowe zasady skierowań do sanatorium z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmieniają się zasady kierowania na wyjazd. W ten sposób mają zmniejszyć się kolejki do sanatorium.

Skierowanie do sanatorium - duża zmiana dla pacjentów

Ministerstwo Zdrowia chce skrócić kolejki do uzdrowisk. Urzędnicy przygotowali zmiany w zasadach kierowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Nowelizacja przepisów ma wprowadzić 12-miesięczny okres, który upłynąć musi od zakończenia przez pacjenta leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej do momentu otrzymania kolejnego skierowania.

Z danych NFZ wynika, że co roku do funduszu wpływa pół miliona skierowań do sanatoriów. Co trzecie jest od kuracjusza, któremu nie minął jeszcze rok od ostatniego pobytu w sanatorium.

Ministerstwo Zdrowia przywołuje opinie specjalistów, zgodnie z którymi dopiero po upływie roku od zakończenia przez pacjenta leczenia albo rehabilitacji jest możliwe dokonanie oceny wpływu zakończonej terapii na stan zdrowia.

To oznacza, że z kolejki na leczenie rocznie "wypadać" będzie około 150 tys. osób.

Skierowanie do sanatorium - jakie zmiany

 • Pacjent będzie miał obowiązek dostarczyć skierowanie do sanatorium do oddziału NFZ w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia. Inaczej straci ono ważność.
 • O miejscu, do którego zostanie wysłany pacjent, zdecyduje lekarz specjalista z NFZ. Do tej pory robił to lekarz rodzinny. Czasem specjalista z funduszu dokonywał zmiany. W efekcie zmiany pacjenci rezygnowali i prosili o kolejne skierowanie.
 • Nie będzie obowiązkowego skierowania na badanie RTG klatki piersiowej przed wyjazdem. Lekarz będzie wypisywał takie skierowanie, jeśli będą tego wskazania medyczne.

Leczenie w sanatorium - dla kogo

Lecznictwo uzdrowiskowe to kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, która ma pomóc pacjentowi odzyskać sprawność po chorobie lub wypadku. Takiemu leczeniu towarzyszą także zabiegi fizjoterapeutyczne.

Pacjent, który przebywa na leczeniu uzdrowiskowym, może bezpłatnie korzystać z badań diagnostycznych, leków i wyrobów medycznych, które są konieczne do tego leczenia.

W sanatorium wykorzystywane są różne bogactwa naturalnych i czynniki fizyczne:

 • wody mineralne,
 • borowiny,
 • bodźce klimatoterapeutyczne,
 • hydroterapia;
 • fizykoterapia,
 • kinezyterapii.

W czasie pobytu w sanatorium, w zależności od profilu uzdrowiska, a także od potrzeb i wskazań możesz skorzystać między innymi z:

 • kąpieli leczniczych i ćwiczenia w basenach,
 • kuracji pitnych i inhalacji,
 • natrysków,
 • biczów szkockich, masaży wodnych,
 • zawijań i okładów,
 • ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii,
 • ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii,
 • krioterapii,
 • masażu leczniczego,
 • gimnastyki indywidualnej i zbiorowej.

Ważne! Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

Ile trwa turnus w sanatorium - czas trwania leczenia uzdrowiskowego

Świadczenia są realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych.

 • Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Pobyt dziecka trwa 27 dni.
 • Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 (dwadzieścia jeden) dni. Pobyt dziecka jest bezpłatny, natomiast pobyt osoby dorosłej jest częściowo odpłatny.
 • Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 (dwadzieścia osiem) dni, jest bezpłatny.
 • Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 (dwadzieścia osiem) dni, jest częściowo odpłatny.
 • Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 (od sześciu do osiemnastu) dni.

Skierowanie do sanatorium (dane na 20 marca 2019, przed zmianami)

 1. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia. Jest to o tyle ważne, ze leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym i niektóre schorzenia mogą ulegać zaostrzeniu.
 2. Prawidłowo i czytelnie wypełnione skierowanie, przesyłane jest przez lekarza lub przez pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego aktualnie pacjent mieszka. Po zarejestrowaniu w oddziale NFZ, skierowanie jest sprawdzane przez zatrudnionego w funduszu lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia jego celowość i wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego.
 3. Jeżeli specjalista stwierdzi przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia - nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono wtedy lekarzowi, który je wystawił, a pacjent dostanie pisemną informację. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Skierowanie podlega weryfikacji co 18 (osiemnaście) miesięcy od daty wystawienia. Jeżeli w tym czasie leczenie nie zostało rozpoczęte, NFZ odsyła skierowanie do świadczeniodawcy, który je wystawił - w celu ponownej weryfikacji.
 5. W przypadku negatywnej weryfikacji, lekarz wystawiający skierowanie zawiadamia o tym fakcie zarówno pacjenta, jak i właściwy oddział NFZ (w ciągu 30 dni od dnia otrzymania skierowania). Skierowanie, które zostało pozytywnie zweryfikowane przez lekarza, powinno zostać przesłane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania z powrotem do oddziału NFZ, gdzie zostanie ono poddane ponownej ocenie. w przypadku, kiedy jest ona pozytywna, nie tracisz swojego miejsca na liście oczekujących.
 6. Jeżeli zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ doręczy Ci potwierdzone skierowanie nie później niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia leczenia.
 7. W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z ambulatoryjnego i sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18 (osiemnaście) miesięcy. Pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą, uprawnieni są do korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego i są zwolnieni z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym.

Kolejka do sanatorium

Jeśli złożyliśmy wniosek o skierowanie do sanatorium, to czas oczekiwania jest taki sam dla wszystkich i wynosi około 30 miesięcy. Swoje miejsce w kolejce można śledzić na bieżąco w Internecie na stronie centrali NFZ dostępnej pod adresem: https://skierowania.nfz.gov.pl/. Wystarczy, że wpiszemy nasz numer skierowania.

Są osoby, których nie obowiązuje kolejka do sanatorium. Bez czekania w kolejce do sanatorium wyjadą m.in.: zasłużeni honorowi dawcy krwi, zasłużeni dawcy przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani i poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ministerstwo Zdrowia i NFZ chcą wprowadzić 2019 zmiany w skierowaniu pacjentów na leczenie w sanatorium. Lecznictwo uzdrowiskowe to kontynuacja leczenia
Ministerstwo Zdrowia i NFZ chcą wprowadzić 2019 zmiany w skierowaniu pacjentów na leczenie w sanatorium. Lecznictwo uzdrowiskowe to kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, która ma pomóc pacjentowi odzyskać sprawność po chorobie lub wypadku. Takiemu leczeniu towarzyszą także zabiegi fizjoterapeutyczne. Dawid Łukasik

Ile kosztuje pobyt w sanatorium na skierowanie NFZ?

Każdy pacjent przebywający w sanatorium uzdrowiskowym ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

Zabiegi realizowane w ramach potwierdzonego uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego są bezpłatne.

Pamiętaj! NFZ nie ponosi:

 • kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego;
 • kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych;
 • kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego;
 • kosztów pobytu opiekuna pacjenta;
 • dodatkowych obowiązujących w miejscu położenia zakładu opłat, np. opłat klimatycznych;
 • kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Sanatorium 2019. Lista uzdrowisk w Polsce. Gdzie do sanatorium?

Uzdrowiska nizinne: Augustów, Krasnobród, Busko Zdrój, Nałęczów, Ciechocinek, Połczyn Zdrój, Goczałkowice Zdrój, Przerzeczyn Zdrój, Gołdap, Solec Zdrój, Uniejów, Horyniec Zdrój, Supraśl, Inowrocław, Swoszowice, Konstancin, Swoszowice, Wieniec Zdrój

Uzdrowiska nadmorskie: Kamień Pomorski, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, Sopot, Dąbki

Uzdrowiska podgórskie: Cieplice Śląskie-Zdrój, Piwniczna-Zdrój, Czerniawa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Długopole-Zdrój, Polańczyk, Duszniki-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Ustroń, Muszyna-Zdrój, Wapienne

Uzdrowiska górskie: Jedlina-Zdrój, Szczawnica, Krynica-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Lądek-Zdrój, Wysowa-Zdrój, Rabka-Zdrój, Żegiestów-Zdrój

Sanatorium w urządzonym wyrobisku górniczym: Wieliczka

Sanatorium Augustów

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby naczyń obwodowych,
 • osteoporoza.

Sanatorium Busko - Zdrój

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • osteoporoza,
 • choroby skóry.

Sanatorium Ciechocinek

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • choroby naczyń obwodowych,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • cukrzyca,
 • otyłość,
 • osteoporoza,
 • choroby kobiece.

Sanatorium Cieplice Śląskie-Zdrój

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • osteoporoza,
 • choroby nerek i dróg moczowych,
 • choroby oka i przydatków oka.

Sanatorium Czerniawa-Zdrój

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • osteoporoza,
 • cukrzyca.

Sanatorium Dąbki

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • choroby endokrynologiczne.

Sanatorium Długopole-Zdrój

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby naczyń obwodowych,
 • choroby układu trawienia,
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego,
 • cukrzyca.

Sanatorium Duszniki-Zdrój

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • choroby naczyń obwodowych,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • choroby układu trawienia,
 • osteoporoza,
 • choroby kobiece.

Sanatorium Goczałkowice-Zdrój

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • osteoporoza.

Sanatorium Gołdap

 • choroby ortopedyczno -urazowe,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • choroby kobiece.

Sanatorium Horyniec-Zdrój

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • osteoporoza,
 • choroby skóry,
 • choroby kobiece.

Sanatorium Inowrocław

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby układu trawienia,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • choroby naczyń obwodowych,
 • choroby układu nerwowego.

Sanatorium Iwonicz-Zdrój

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby układu trawienia,
 • otyłość,
 • osteoporoza,
 • choroby skóry
 • choroby kobiece.

Sanatorium Jedlina-Zdrój

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • choroby układu trawienia,
 • choroby nerek i dróg moczowych.

Sanatorium Kamień Pomorski

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby neurologiczne,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • choroby dolnych dróg oddechowych.

Sanatorium Kołobrzeg

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • cukrzyca,
 • otyłość,
 • choroby endokrynologiczne,
 • osteoporoza,
 • choroby skóry.

Sanatorium Konstancin-Jeziorna

 • choroby układu nerwowego,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • choroby górnych dróg oddechowych.

Sanatorium Krasnobród

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • otyłość.

Sanatorium Krynica-Zdrój

 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby układu trawienia,
 • cukrzyca,
 • choroby kobiece,
 • choroby nerek i dróg moczowych,
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego.

Sanatorium Kudowa-Zdrój

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • choroby naczyń obwodowych,
 • choroby układu trawienia,
 • choroby endokrynologiczne,
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego.

Sanatorium Latoszyn (obszar ochrony uzdrowiskowej)

 • choroby ortopedyczno urazowe,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby neurologiczne.
Ministerstwo Zdrowia i NFZ chcą wprowadzić 2019 zmiany w skierowaniu pacjentów na leczenie w sanatorium. Lecznictwo uzdrowiskowe to kontynuacja leczenia
Ministerstwo Zdrowia i NFZ chcą wprowadzić 2019 zmiany w skierowaniu pacjentów na leczenie w sanatorium. Lecznictwo uzdrowiskowe to kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, która ma pomóc pacjentowi odzyskać sprawność po chorobie lub wypadku. Takiemu leczeniu towarzyszą także zabiegi fizjoterapeutyczne. K. Kapica

Sanatorium Lądek-Zdrój

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby naczyń obwodowych,
 • osteoporoza,
 • choroby skóry,
 • choroby kobiece.

Sanatorium Muszyna-Złockie

 • choroby reumatologiczne,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby układu trawienia,
 • choroby endokrynologiczne.

Sanatorium Nałęczów

 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie.

Sanatorium Piwniczna

 • choroby reumatologiczne,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • choroby układu trawienia.

Sanatorium Polanica-Zdrój

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby układu trawienia.

Sanatorium Polańczyk

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby endokrynologiczne,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • cukrzyca.

Sanatorium Połczyn-Zdrój

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • otyłość,
 • osteoporoza,
 • choroby kobiece.

Sanatorium Przerzeczyn-Zdrój

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne.

Sanatorium Rabka-Zdrój

 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • choroby skóry,
 • cukrzyca.

Sanatorium Rymanów-Zdrój

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby nerek i dróg moczowych.

Sanatorium Solec-Zdrój

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • osteoporoza,
 • choroby skóry.

Sanatorium Sopot

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • choroby układu nerwowego,
 • osteoporoza.

Sanatorium Supraśl

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby dolnych dróg oddechowych.

Sanatorium Swoszowice

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • osteoporoza,
 • choroby skóry.

Sanatorium Szczawnica

 • choroby ortopedyczno urazowe,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • otyłość.

Sanatorium Szczawno-Zdrój

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • choroby układu trawienia,
 • cukrzyca,
 • otyłość,
 • osteoporoza,
 • choroby nerek i dróg moczowych.

Sanatorium Świeradów-Zdrój

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • choroby naczyń obwodowych,
 • choroby skóry,
 • choroby kobiece,
 • osteoporoza,
 • cukrzyca.

Sanatorium Świnoujście

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • otyłość,
 • choroby endokrynologiczne,
 • osteoporoza,
 • choroby skóry.

Sanatorium Uniejów

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby naczyń obwodowych,
 • choroby skóry,
 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • choroby endokrynologiczne.

Sanatorium Ustroń

 • choroby ortopedyczno -urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • choroby naczyń obwodowych,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • cukrzyca,
 • otyłość,
 • osteoporoza.

Sanatorium Wapienne

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby reumatologiczne.

Sanatorium Wieliczka

 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby skóry.

Sanatorium Wieniec-Zdrój

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
 • osteoporoza.

Sanatorium Wysowa

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • choroby układu trawienia,
 • cukrzyca,
 • otyłość,
 • osteoporoza,
 • choroby nerek i dróg moczowych.

Sanatorium Żegiestów-Zdrój

 • choroby reumatologiczne,
 • choroby układu trawienia,
 • choroby nerek i dróg moczowych.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 190

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Są równi i równiejsi. Są tacy co jeżdżą co roku a inni dostają odmowę lub czekają dwa albo trzy lata. Ja pierwszy raz złożyłem skierowanie i czekam już ponad rok i jak na razie cisza a kolejka stoji prawie w miejscu

L
Lidia

Z sanatoriów ludzie robią sobie ośrodki rekreacyjno-wczasowe. Jeśli możliwe jest odbycie rehabilitacji w pobliżu miejsca zamieszkania to kuracjusze powinni być dowożeni na zabiegi.

k
kuracjusz

Nie polecam sanatorium ARKA w Kołobrzegu byłam w sierpniu dostałam norę trzyosobową, bez wentylacji w łazience z osobą z problemami gastrycznymi, w korytarzu nie było okien wchodziło się jak do piwnicy światło zapalało się na czujnik ruchu z opóżnieniem, żeby obejrzeć telewizję tylko leżąc w łóżku bo nie było innej możliwości, i jeszcze trzeba było zapłacić 100zł za tv i 50 zł za udostępnienie czajnika, przeżyłam tam horror który trwał 21 dni , był to pokój D102B

G
Gość
2019-06-28T23:04:57 02:00, Werty:

Przede wszystkim niepełnosprawni powinni jeździć w pierwszej kolejności bez względu na grupę a ci starsi rzadziej powinni jeździć i kolejka się skróci a nie w jedmy województwie się czeka 16 miesięcy w drugim 38 miesięcy to też zmienic

2019-08-24T10:03:57 02:00, OJ:

A toś wymyśliła. A dlaczegóż to starsi powinni jeździć rzadziej? Podobno wszędzie walczymy o równość a tutaj miałoby jej nie być? Wstyd.

DLACZEGO RZADZIEJ? NAJLEPIEJ STARYCH TO W OGÓLE DO GAZU ŻEBY NIE CI STARZY TO BY CIEBIE MIERNOTO NIE BYŁO NA ŚWIECIE!!!

O
OJ
2019-06-28T23:04:57 02:00, Werty:

Przede wszystkim niepełnosprawni powinni jeździć w pierwszej kolejności bez względu na grupę a ci starsi rzadziej powinni jeździć i kolejka się skróci a nie w jedmy województwie się czeka 16 miesięcy w drugim 38 miesięcy to też zmienic

A toś wymyśliła. A dlaczegóż to starsi powinni jeździć rzadziej? Podobno wszędzie walczymy o równość a tutaj miałoby jej nie być? Wstyd.

J
Ja

Nie mam pojęcia dlaczego możliwość starania się o leczenie sanatoryjne dopiero 12 miesięcy po zakończeniu poprzedniego leczenia miałoby skrócić czas oczekiwania. Obecnie w naszym regionie czeka się ok2,5 roku i mam wrażenie , że na skutek owych zmian czas oczekiwania się wydłuży. Ciekawe jakie to wyliczenia poczyniło nasze ministerstwo, w wyniku których, czas oczekiwania ulegnie skróceniu. Nic tylko się "leczyć"

G
Gość

Skierowanie do sanatorium (dane na 20 marca 2019, przed zmianami)

E
Emeryt

To tylko wydłuży czas oczekiwania a nie o skrócenie kolejek

I

G
Gość

To nic innego jak wydluz

R
Radykalny emeryt

Kolejny cwaniacki "sposób" obecnego rządu na skrócenie kolejek.

E
Emeryt

śmiechu warte.😂

K
Krys
2019-07-12T15:52:45 02:00, anna:

właśnie dostałam z NFZ pismo odmowne i że nie przysługuje mi odwołanie...Choruje na łuszczycę i po 3 tygodniowym pobycie rzad dal,wiec miznaz Busku Zdrój gdzie miedzy innymi miałam kąpiele siarkowe stan mojej skóry sie poprawił (wszysko zmiany na skórze mi poznikały)i na dzień dzisiejszy po 2 miesiącach nadal mam czystą skórę...Nie wiem jak długo będę "czysta"ale wiem że żadne lekarstwa nie dały mi takiej remisji jak kąpiele siarkowe...dlatego chciałam złożyć wniosek odrazu bo na sanatorium czekałam 2,5 roku ale niestety wg lekarza z NFZ nie należy mi się ..i nie mogę sie nawet odwoływać TAKIE TO OTO ZMIANY NA LEPSZE ZAFUNDOWAŁ NAM RZĄD :((((

2019-07-14T08:29:22 02:00, Gość:

Każdy czeka A jak się nie chce albo się myśli że tylko ja to można wykupić sobie prywatne i bez problemu.Trzynstke rzad dal więc można na sanatorium przeznaczyć A nie biadolic.Poprzednicy nic nie dawali A wszyscy cierpliwie czekali!!Polak potrafi ale narzekać i plakac

2019-08-12T09:25:18 02:00, Krys:

Za poprzedniego rządu czekało się rok teraz 1 3 ....dobra zmiana.

Rok plus trzy lata

K
Krys
2019-07-12T15:52:45 02:00, anna:

właśnie dostałam z NFZ pismo odmowne i że nie przysługuje mi odwołanie...Choruje na łuszczycę i po 3 tygodniowym pobycie rzad dal,wiec miznaz Busku Zdrój gdzie miedzy innymi miałam kąpiele siarkowe stan mojej skóry sie poprawił (wszysko zmiany na skórze mi poznikały)i na dzień dzisiejszy po 2 miesiącach nadal mam czystą skórę...Nie wiem jak długo będę "czysta"ale wiem że żadne lekarstwa nie dały mi takiej remisji jak kąpiele siarkowe...dlatego chciałam złożyć wniosek odrazu bo na sanatorium czekałam 2,5 roku ale niestety wg lekarza z NFZ nie należy mi się ..i nie mogę sie nawet odwoływać TAKIE TO OTO ZMIANY NA LEPSZE ZAFUNDOWAŁ NAM RZĄD :((((

2019-07-14T08:29:22 02:00, Gość:

Każdy czeka A jak się nie chce albo się myśli że tylko ja to można wykupić sobie prywatne i bez problemu.Trzynstke rzad dal więc można na sanatorium przeznaczyć A nie biadolic.Poprzednicy nic nie dawali A wszyscy cierpliwie czekali!!Polak potrafi ale narzekać i plakac

Za poprzedniego rządu czekało się rok teraz 1 3 ....dobra zmiana.

E
Emeryt

NFZ to państwo w państwie. A kto nie ma tzw układów to dostaje skierowanie do ośrodków z których ludzie rezygnuda. Taka prawda.

E
Emeryt

Ponadto Nfz wysyła ciągle do tych samych sanatoriów w kolko jakby nie było innych miejsc a wyposażenie puzny PRL.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3