Ważne zmiany w pracy przedszkoli w lipcu i sierpniu 2020 roku

Materiał powstał we współpracy z Gminą Krapkowice
Z dyżurów w danym przedszkolu skorzystać mogą tylko dzieci, które są do niego zapisane.
Z dyżurów w danym przedszkolu skorzystać mogą tylko dzieci, które są do niego zapisane.
Burmistrz Krapkowic informuje o zmianie formy opieki przedszkolnej dla dzieci w czasie wakacji 2020 roku.

W lipcu i sierpniu 2020 roku dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola. Przez 2,5 tygodnia placówki będą zamknięte z uwagi na obowiązek urlopowy. Z dyżurów w danym przedszkolu skorzystać mogą tylko dzieci, które są do niego zapisane. Podkreślamy, że w celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek. Nowa organizacja dyżurów wakacyjnych w placówkach przedszkolnych nie dopuszcza przemieszczania się dzieci między placówkami.

Odmrażanie kolejnych gałęzi gospodarki, powoduje powrót do pracy coraz większej liczby rodziców. Burmistrz Krapkowic zamierza pomóc mieszkańcom w opiece nad dziećmi, wydłużając dyżury w placówkach przedszkolnych.

Uruchomienie dodatkowych dyżurów w jednostkach oświatowych jest możliwe po spełnieniu wytycznych sanitarnych obowiązujących w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19. Zajęcia opiekuńcze zostaną zorganizowane w oparciu o już obowiązujące procedury sanitarne zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji.

Chcemy, by rodzice i opiekunowie mieli pewność, że ich dzieciom zapewnia się bezpieczne warunki w czasie opieki przedszkolnej.

Dodaj ogłoszenie