Zmarł biskup Gerard Kusz, w latach 1985-1992, biskup pomocniczy diecezji opolskiej

Krzysztof Ogiolda
Krzysztof Ogiolda
Bp Gerard Kusz (1939 - 2011) Diecezja opolska
Zmarł biskup Gerard Kusz, w latach 1985-1992, biskup pomocniczy diecezji opolskiej. Miał 81 lat. Był wykładowcą katechetyki, wicerektorem seminarium i biskupem pomocniczym.

Biskup Gerard Kusz urodził się 23 października 1939 roku w Dziergowicach. Szkołę Podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Raciborzu.

Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie rozpoczął w 1957 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 roku w Opolu.

Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach i Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu.

W latach 1973-1974 pełnił funkcję prefekta w WSD Śląska Opolskiego w Nysie. Studia na KUL (w specjalizacji katechetycznej) rozpoczął w 1974 roku. W 1976 roku uzyskał tytuł magistra teologii, a w 1978 roku obronił pracę doktorską.

W 1978 roku został mianowany wykładowcą katechetyki, pedagogiki i teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. W tym też czasie pełnił funkcje: członka Rady Naukowej Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Opolu (Filia KUL), diecezjalnego wizytatora nauki religii, cenzora książek religijnych, sekretarza Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów oraz prezesa wojewódzkiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół KUL w Opolu.

W latach 1983-1985 był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie.

27 czerwca 1985 roku mianowany został biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Konsekracja miała miejsce 15 sierpnia 1985 roku. W diecezji opolskiej powierzono jego pieczy: sprawy katechetyczne, wizytatorów diecezjalnych, sprawy kultury chrześcijańskiej, Klubów Inteligencji Katolickiej, Towarzystwa Przyjaciół KUL, sprawy rekolekcyjno-formacyjne świeckich. Sprawował szczególną opiekę nad raciborskim rejonem duszpasterskim.

25 marca 1992 roku został biskupem pomocniczym nowo powstałej diecezji gliwickiej. W diecezji pełnił funkcje: wikariusza generalnego, przewodniczącego Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej.

Od 1985 roku należał do Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski. Był wiceprzewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

W czasie swojej posługi w diecezji gliwickiej był przewodniczącym Wydziału Nauki i Kultury Kurii Gliwickiej oraz Wikariuszem Generalnym. Należał do Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów.

15 listopada 2014 roku, w związku z przekroczeniem wieku emerytalnego, papież przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej.

Program ceremonii pogrzebowych:
W piątek, 19 marca o 19.00 eksporta i msza św. w katedrze Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach.
W sobotę, 20 marca o 11.00 - msza święta w katedrze Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza. W godzinach popołudniowych (szczegóły zostaną podane) msza św. w parafii św. Anny w Dziergowicach (rodzinna parafia biskupa Kusza), a następnie złożenie ciała na miejscowym cmentarzu.

Spis Powszechny 2021: są pierwsze kary za odmowę spisania się

Wideo

Dodaj ogłoszenie