Jak rozliczyć 1 procent podatku 2019 w PIT za 2018 rok? W 2019 roku zmieniają się zasady rozliczenia PIT. Zeznanie podatkowe trafi do usługi Twój e-PIT. Jeśli podatnik wcześniej rozliczał 1 procent podatku i przekazywał darowiznę organizacji pożytku publicznego, to urząd skarbowy wyliczy nową wpłatę i przekaże ją na ten sam cel. Co w sytuacji, gdy podatnik chce zmienić organizację, której chce przekazać 1 procent podatku? Jak zmienić cel darowizny?

Jak przekazać 1 procent podatku organizacji pożytku publicznego w usłudze Twój e-PIT

 1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT.
 2. Wpisz swoje dane: PESEL (albo: NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017, kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2018 rok albo użyj profilu zaufanego.
 3. Na głównym ekranie zobaczysz informację o organizacji pożytku publicznego.
 4. Jeśli rozliczasz się po raz pierwszy:
  > wybierz z listy numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1 procent podatku
  > wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  > zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie organizacji informacji o 1 procencie podatku
 5. Jeśli chcesz zmienić organizację, której chcesz przekazać 1 procent podatku:
  > wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  > wybierz z wykazu organizacji numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1 procent podatku
  > wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  > zatwierdź tę zmianę
 6. Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:
  > wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  > nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
  > zatwierdź tę zmianę

ZOBACZ TAKŻE: PIT 2019 za 2018. Jak rozliczyć PIT przez Internet? Zmiany w PIT, ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna, odliczenia, 1 procent

Jak przekazać 1 procent podatku organizacji pożytku publicznego?

W PIT 2019 za 2018 rok przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną Organizację Pożytku Publicznego, której przekazał 1 procent podatku w roku ubiegłym.

Ważne jest, by nadal była ona w wykazie organizacji, które mają prawo do otrzymania 1 procenta podatku. Jeżeli organizacji nie ma w wykazie, wtedy w zeznaniu w usłudze Twój e-PIT nie zostanie wykazany żaden numer KRS organizacji pożytku publicznego.

ZOBACZ: Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 procenta podatku za 2018 rok w 2019 roku

Jeżeli w zeznaniu za ubiegły rok podatnik wskazał cel szczegółowy, wówczas w tegorocznym rozliczeniu zostanie on również wskazany w PIT.

Jeśli organizacja istnieje i posiada status OPP, ale nieaktualny jest cel szczegółowy, w takiej sytuacji środki z 1 procenta podatku zostaną przekazane na konto organizacji wskazanej w PIT. Urząd skarbowy nie będzie weryfikował celu szczegółowego.

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę organizację, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1 procent podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej organizacji informacji o 1 procencie, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane.

1 procent podatku 2019 za 2018. Jak zmienić organizację pożytku publicznego w usłudze Twój e-PIT

Podatnik na każdym etapie może wprowadzić zmiany w PIT, który przygotował urząd skarbowy.

 1. podatnik musi wejść na stronę www.podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT.
 2. Musi podać swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018)
 3. Może też zalogować się używając profilu zaufanego.

Numer KRS organizacji będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Będzie tam również widoczna opcja zmiany.

Usługa Twój e-PIT i możliwość zmiany będzie dostępna od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 roku. Twój e-PIT wylicza kwotę 1 procenta podatku na podstawie aktualnych danych.

ZOBACZ TAKŻE: Ulga na dziecko 2019 w PIT za 2018 rok. Jak rozliczyć ulgę na dzieci? Jaki limit dochodów, ulga na dziecko niepełnosprawne, zasady

1 procent podatku 2019 za 2018. Jak przekazać darowiznę, jeśli podatnik tego nigdy nie robił

W takim wypadku w zeznaniu przygotowanym dla podatnika w ramach usługi Twój e-PIT nie będzie wskazana żadna organizacja pożytku publicznego.

Aby uzupełnić zeznanie tylko w tym zakresie, podatnik musi wejść na stronę Portalu Podatkowego i zalogować się do usługi Twój e-PIT, podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego.

Informacje o przekazaniu 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego będą widoczne na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej.

Aby wskazać KRS wybranej organizacji podatnik musi wybrać opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego".

ZOBACZ TAKŻE: Ulga rehabilitacyjna 2019 w PIT za 2018 r. Jakie wydatki na cele rehabilitacyjne można odliczyć w PIT? Samochód, leki, zmiany

1 procent podatku 2019 za 2018. Czy można złożyć zeznanie na papierze?

Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT będą udostępnione wyłącznie w internecie.

Podatnik – tak jak w poprzednich latach – może złożyć PIT w formie papierowej. Takie zeznanie, które podatnik sporządzi samodzielnie i wskaże w nim wybraną przez siebie OPP, będzie wiążące dla urzędu skarbowego.

1 procent podatku. Jeśli ktoś nie ma dostępu do usługi Twój e-PIT i internetowego rozliczenia, wtedy będzie mógł złożyć tradycyjne, papierowe rozliczenie w urzędzie skarbowym. Łukasz Kasprzak

Jak emeryci i renciści mogą przekazać 1 procent podatku 2019 za 2018 rok?

Emeryci i renciści mogą przekazać 1 procent podatku wypełniając formularz PIT-OP. Nie muszą składać całego zeznania podatkowego.

Osoby rozliczane przez organy rentowe będą mogły wskazać OPP w PIT-OP, który po wypełnieniu będzie można zarówno wysłać elektronicznie jak i złożyć tradycyjnie (w formie papierowej).

Czas na przekazanie PIT-OP do urzędu skarbowego mija 30 kwietnia 2019 roku.