Zgodnie z zapowiedzią ministerstwa rolnictwa, od piątku 14 września przez 2 tygodnie biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmować wnioski o pomoc po suszy.

Pomoc po suszy 2018. Co trzeba dołączyć do wniosku?

Formularz będzie do pobrania na stronie ARiMR. - Wniosek jest aktualnie przygotowywany, z listą załączników będzie do pobrania ze strony ARiMR - zapowiada Jolanta Sobecka, dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu.

- Najprawdopodobniej do wniosku będzie należało złożyć oświadczenie bądź zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis, jeśli pomoc, o którą ubiega się producent rolny będzie pomocą de minimis - uprzedza dyrektor.

- Będzie trzeba załączyć kopię protokołu z szacowania strat z komisji powołanej przez wojewodę, jak również kopię polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej ubezpieczenie upraw w gospodarstwie. Najprawdopodobniej do tej kopii będzie należało załączyć dokument potwierdzający wniesienie opłaty - wymienia Jolanta Sobecka.

W skrócie - załączamy:

  • kopię protokołu z szacowania
  • kopię polisy ubezpieczeniowej (+ potwierdzenie opłaty)
  • oświadczenie o pomocy de minimis

Jak kilkukrotnie pisaliśmy, nabór 14-28 września dotyczy rolników, którzy choć w jednej z prowadzonych upraw mają potwierdzoną protokołem stratę minimum 70%.

Zobacz też: