Miesiąc Seniora w gminie Krapkowice. Zapraszamy!

Materiał powstał we współpracy z gminą Krapkowice
Wycieczka w ramach „Miesiąca Seniora” do Teatru Ekostudio w Opolu.
Wycieczka w ramach „Miesiąca Seniora” do Teatru Ekostudio w Opolu.
„Miesiąc Seniora” to święto, które organizowane jest co roku w październiku dla wszystkich Seniorów z gminy Krapkowice.

To szczególny czas, w którym Seniorzy mogą się spotkać i wymienić doświadczeniami, ale również pochwalić swoimi talentami i umiejętnościami oraz wziąć czynny udział w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych.

W tym roku, w związku z panującą pandemią COVID-19 w gminie Krapkowice zmienia się forma obchodów „Miesiąca Seniora”. Organizacje pozarządowe zrzeszające Seniorów, takie jak: Uniwersytet III Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Twórców i Artystów „Pasja”, Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Turystyczne, Dom Dziennego Pobytu oraz przedstawiciele Forum Seniorów w Województwie Opolskim przygotowują spotkania i wydarzenia z okazji nadchodzącego „Miesiąca Seniora”. Spotkania będą się odbywały z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dodaj ogłoszenie