Odeszli …

Materiał powstał we współpracy z Gminą Gogolin
13 listopada odeszli Norbert Urbaniec - pierwszy Burmistrz Gminy Gogolin oraz Jan Wrzeciono - wieloletni prezes LKS „Huragan” Kamionek.

Śp. Norbert Urbaniec został wybrany na Burmistrza Gminy Gogolin w pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych 27 maja 1990 r. Dzięki podejmowanym decyzjom burmistrza Urbańca wybudowane zostały obiekty krytej pływalni i basenu odkrytego, rozpoczęty został proces wodociągowania i kanalizowania terenu gminy, wybudowane zostały nowe drogi i chodniki, zamontowano także nowoczesne oświetlenie uliczne. W Gogolinie wybudowany został budynek, w którym siedzibę znalazł Ośrodek Pomocy Społecznej, a przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 - hala sportowa. W 1993 r. dzięki staraniom Norberta Urbańca, Gminna Biblioteka Publiczna została przeniesiona do nowego gmachu, co sprawiło, że placówka ta stała się ośrodkiem pracy kulturalno - oświatowej, miejscem ciekawych spotkań i wystaw. Norbert Urbaniec był uznawany za osobę niezwykle otwartą „na Europę”, z jego inicjatywy zawiązane zostały międzynarodowe kontakty Gogolina m.in. z Schongau i Dübendorf. Przypieczętowane zostały umową o współpracy dotychczasowe kontakty partnerskie z Jabłonkowem. Przez wiele lat Norbert Urbaniec dał się poznać jako wielki orędownik i przyjaciel sportu, sam amatorsko grał w piłkę nożną. W 1992 r. dzięki Jego staraniom, Klub Budowlani został wcielony do Miejskiego Klubu Sportowego, który to funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Za swoją działalność w 2018 r. na wniosek Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali, decyzją Rady Miejskiej w Gogolinie został odznaczony Odznaką Honorową „Zasłużony dla miasta Gogolina”.

Natomiast śp. Jan Wrzeciono przez wiele lat pełnił funkcję prezesa oraz wiceprezesa LKS „Huragan” Kamionek. W pamięci mieszkańców gminy zapisał się jako zaangażowany społecznik, który w latach 1999 - 2015 aktywnie działał jako członek Rady Sołeckiej wsi Kamionek.

Dodaj ogłoszenie