Dr Maciej Małachowicz: często mamy do czynienia z zaniedbaną przestrzenią publiczną, zapominając, że obowiązkiem architekta jest jej porządkowanie, wydobycie walorów przyrody i pię

kna istniejącego zabytku. Nasza praca to raczej ukłon skierowany w stronę osiemnastowiecznych architektów.